COVID-19 информации за стопанството

   


Почитувани членки, компании,

Во интерес на бизнисот, актуелната состојба со Корона вирусот налага во следниот период преку оваа рубрика да Ве информираме за сите преземени мерки од страна на државата но и за предлозите и укажувањата на деловниот сектор.

Во таа насока на дневна основа континуирано од тука, ќе ве информираме за:

- Мерките што се преземаат за превенција и заклучоците кои се усвојуваат од Владата;

- Предлозите и укажувања по отворени прашања за примена на мерките и препораките за справување со актуелните состојби и сугестии за непречено спроведување на работењето и намалување на штетните последици кои би можеле да настанат во компаниите.

Во продолжение линкови за дневно следење на информациите кои може да ви бидат од корист за:

Ø донесени владини мерки - http://zdravstvo.gov.mk/korona-virus/

Ø информации од значење за бизнисот од државни институции - https://mvr.gov.mk/vest/11448https://vlada.mk/covid19;

Ø мерки на претпазливост по земји - https://travel.mfa.gov.mk/

Ø список на земји со одреден степен на ризик - http://zdravstvo.gov.mk/wp-content/uploads/2020/03/Spisok-na-zemji-spored-rizik-22.03.2020.pdf   

08.04.2020, COVID-19 - Информации за стопанството
ПРЕПОРАКИ ЗА ОДНЕСУВАЊЕ НА ВРАБОТЕНИТЕ ВО ПРОИЗВОДНИТЕ КАПАЦИТЕТИ

На фирмите кои вршат дејност производство и имаат производни погони, хали и слично, им се препорачува производниот процес да се организира на следниот начин:

1. Во погоните каде непосредно се врши производниот процес да се лимитира бројо...

08.04.2020, COVID-19 - Информации за стопанството
ПРЕПОРАКИ ЗА ОДНЕСУВАЊЕ НА ВРАБОТЕНИТЕ ВО ПРОИЗВОДНИТЕ КАПАЦИТЕТИ КОИ ПРОИЗВЕДУВААТ ПРЕХРАНБЕНИ ПРОИЗВОДИ И КЛАНИЦИ

На фирмите кои вршат дејност производство на прехранбени производи, им се препорачува производниот процес да се организира на следниот начин:

1. Во погоните каде непосредно се врши производниот процес да се лимитира бројот на вработени д...

08.04.2020, COVID-19 - Информации за стопанството
ПРЕПОРАКИ ЗА ПРЕВОЗНИЦИ ПРИ ПАТУВАЊЕ ВО СРЕДНО И ВИСОКО РИЗИЧНИ ЗЕМЈИ КАКО И ПРИ ВРАЌАЊЕ ВО РСМ

На лицата кои патуваат низ земјите со среден и висок ризик на КОВИД – 19, а кои управуваат тешки моторни возила за превоз на прехранбени артикли и друго, за време на нивниот транзит и престој во овие земји, им се препорачува да ги почитуваат следн...

08.04.2020, COVID-19 - Информации за стопанството
ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА РАБОТА ВО ВРЕМЕ НА ПОЛИЦИСКИ ЧАС
Известување од Кабинетот на Заменичката на Претседателот на Република Северна Македонија, задолжена за економски прашања и координација на економските ресори, во врска со издавањето на дозволи за движење на вработените поради вршење наменска и ноќна ...
08.04.2020, COVID-19 - Информации за стопанството
БЕСКАМАТНА КРЕДИТНА ЛИНИЈА КОВИД1 ВО ИЗНОС ОД 5,7 МИЛИОНИ ЕВРА
Развојна банка на Северна Македонија денеска ја доставува првата информација до Владата за обработените кредитни апликации кои ги исполнуваат условите за бескаматни кредити, во вкупен износ од 1.263.079 евра.– Во првата листа до Владата на Северна Ма...