СОБРАНИЕ НА СТОПАНСКА КОМОРА НА МАКЕДОНИЈА

Членови на Собрание на Комората

Согласно Законот за стопанските комори и Статутот на Сопанската комора на Македонија, Собранието на Комората е највисок орган на Комората.

Собранието на Комората има 85 членови.

Седниците на Собранието ги свикува и на нив претседава претседавачот на Собранието.

Претседавач на Собранието на Стопанската комора на Македонија, во мандатниот период 2020-2025 година, е г-дин Антони Пешев, директор на „УЛТРА“ - Скопје. 

Членови на Собранието на Стопанската комора на Македонија, во мандатниот период 2020-2025 година :

⮞   м-р Ангелка Пеева Лауренчиќ, ИМАГЕ ПР, Скопје

⮞   Аврам Стојчевски, ВАН ХООЛ МАКЕДОНИЈА, Скопје

⮞   Ајдован Адемоски, СИТИ ПЛАЗА, Скопје

⮞   Акад. Абдулменаф Беџети, ЈУГОИСТОЧНО-ЕВРОПСКИ УНИВЕРЗИТЕТ ВО ТЕТОВО, Тетово

⮞   Александар Манев, ФАКТОР ПОРТАЛ ДОО, Скопје

⮞   Александар Чадиковски, ТГС ТЕХНИЧКИ ГАСОВИ, Скопје

⮞   Асмир Јахоски, ПУЦКО ПЕТРОЛ, Скопје

⮞   Атанас Киров, ДИМКО МИТРЕВ, Велес

⮞   Билјана Дескоска, АЛАЈАНС УАН МАКЕДОНИЈА, Кавадарци

⮞   Веле Самак, МИКРОСАМ, Прилеп

⮞   Верица Хаџи Василева-Марковска, ААГ-АНАЛИЗИС ЕНД АДВАЈЗОРИ ГРУП ДОО, Скопје

⮞   Весна Ѓорчева, ОСИГУРУВАЊЕ МАКЕДОНИЈА А.Д. Скопје- Виена Иншуренс Груп, Скопје

⮞   Владимир Златковски, ВИНЕРБЕРГЕР ДООЕЛ ВИНИЦА, Виница

⮞   Влатко Ѓорѓиевски, МИК СВЕТИ НИКОЛЕ, Свети Николе

⮞   Габриела Павлоска, ОКИТЕКС, Скопје

⮞   Герасим Кујунџиев, ЕУРОНИКЕЛ ИНДУСТРИ, Возарци

⮞   Горан Мауровски, ДГ БЕТОН, Скопје

⮞   Гоце Серафимовски, АЛФИ БИ КОМПАНИ, Куманово

⮞   Дарко Николоски, МЕРМЕРЕН КОМБИНАТ, Прилеп

⮞   Дејан Каранфилов, БУЧИМ, Радовиш

⮞   Димитар Кочовски, ТЕ-ТО АД СКОПЈЕ, Скопје

⮞   д-р Анита Блажевска, ФИЛИП МОРИС СКОПЈЕ (ТУТУНСКИ КОМБИНАТ ПРИЛЕП), Скопје

⮞   д-р Драгана Чифлиганец, АДОРА ИНЖЕНЕРИНГ, Скопје

⮞   д-р Игор Гиевски, ЕВН МАКЕДОНИЈА АД, Скопје

⮞   д-р Кочо Анѓушев, БРАКО, Велес

⮞   д-р Михаил Гаревски, ЕВРО ХОРИЗОНТ КОНСАЛТИНГ, Скопје

⮞   д-р Ристо Јаневски, ОКТА, Скопје

⮞   д-р Фатмир Бесими, ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ при Југоисточно-Европски Универзитет во Тетово, Тетово

⮞   Златко Најдовски, ЕВРО МЛЕКАРА, Скопје

⮞   Зоран Крстевски, ТАВ МАКЕДОНИЈА, Скопје

⮞   Зоран Стојчевски, НЕЛТ СТ, Скопје

⮞   Иван Бановски, МАКСТИЛ, Скопје

⮞   Иван Петровски, ФЕРШПЕД, Скопје

⮞   Иван Туџаров, РЕПЛЕКФАРМ, Скопје

⮞   Игор Давков, СКОПЈЕ ИСТ ГЕЈТ, Скопје

⮞   Иле Николов, АКТИВА, Штип

⮞   Ирена Јакимовска, КОМФИ АНГЕЛ, Прилеп

⮞   Јован Доневски, Бутел погребен сервис АД, Скопје

⮞   Кирил Величковски, ИМПЕРИАЛ ТОБАКО ТКС, Скопје

⮞   Ламбро Патче, ПИВАРА СКОПЈЕ, Скопје

⮞   Марика Караџова, ЕВРОПА, Скопје

⮞   Мартин Велковски, ФАКОМ, Скопје

⮞   Мелита Гугуловска, САВА ОСИГУРУВАЊЕ, Скопје

⮞   Митко Кржовски, ЕНЕРЏИ ДЕЛИВЕРИ СОЛУШНС, Скопје

⮞   Михо Јаневски, ГИМ - ГРАДЕЖЕН ИНСТИТУТ МАКЕДОНИЈА, Скопје

⮞   Младен Дамев, СКОПСКИ ПАЗАР, Скопје

⮞   м-р Александар Гечев, ИГМ ТРЕЈД, Кавадарци

⮞   м-р Анатол Кутревски, ПЕКАБЕСКО, Скопје

⮞   м-р Виктор Влашки, ОСИГУРИТЕЛНА ПОЛИСА АД Скопје, Скопје

⮞   м-р Виктор Мизо, КОСТАЛ МАКЕДОНИЈА, Охрид

⮞   м-р Глигор Цветанов, МАКПРОГРЕС, Виница

⮞   м-р Горан Антевски, РАДЕ КОНЧАР ТЕП, Скопје

⮞   м-р Горан Павиќевиќ, СПОРТ-ЛАИФ ТРЕЈД, Скопје

⮞   м-р Живко Мукаетов, АЛКАЛОИД, Скопје

⮞   м-р Златко Леов, ЛЕОВ КОМПАНИ, Велес

⮞   м-р Зоран Мартиновски, КАНЦЕЛАРИЈА НА СВЕТСКА БАНКА СКОПЈЕ, Скопје

⮞   м-р Зоран Милковски, ГРАНИТ, Скопје

⮞   м-р Марина Бадаровска Мишевска, Друштво за угостителство, туризам и услуги МАКОТЕН (Казино-Хотел Фламинго), Гевгелија

⮞   м-р Павле Гацов, ПРО АГЕНС, Скопје

⮞   Наташа Стојкоска, ВИТАМИНКА, Прилеп

⮞   Никола Битрак, АФ-КОНСУЛТ, Скопје

⮞   Никола Љушев, МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ, Скопје

⮞   Никола Пандев, ЖИКОЛ, Струмица

⮞   Огњен Блажевски, ШПАРКАСЕ БАНКА МАКЕДОНИЈА АД СКОПЈЕ, Скопје

⮞   Олег Телној, САСА, Македонска Каменица

⮞   Петар Денковски, ВЕРОПУЛОС, Скопје

⮞   Петар Спасески, АСП-ПАК, Охрид

⮞   проф. д-р Александар Стојков, УНИВЕРЗИТЕТ СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ ПРАВЕН ФАКУЛТЕТ ЈУСТИНИЈАН ПРВИ СКОПЈЕ, Скопје

⮞   проф. д-р Атанас Кочов, МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ УНИВЕРЗИТЕТ СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЈ СКОПЈЕ, Скопје

⮞   проф. д-р Благица Новковска, УНИВЕРЗИТЕТ ЗА ТУРИЗАМ И МЕНАЏМЕНТ, Скопје

⮞   проф. д-р Велимир Стојковски, ФАКУЛТЕТ ЗА ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА, Скопје

⮞   проф. д-р Дарко Лазаров, ДРЖАВЕН УНИВЕРЗИТЕТ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, Штип

⮞   проф. д-р Ирена Кикеркова, УНИВЕРЗИТЕТ СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ - ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ, Скопје

⮞   проф. д-р Климе Попоски, СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ БИТОЛА ФАКУЛТЕТ ЗА ТУРИЗАМ И УГОСТИТЕЛСТВО ОХРИД - Катедра за осигурување, Охрид

⮞   проф. д-р Марјан Бојаџиев, УНИВЕРЗИТЕТ АМЕРИКАН КОЛЕЏ, 1000 Скопје

⮞   проф. д-р Сашо Коруновски, УНИВЕРЗИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ Битола, Битола

⮞   Сами Морина, БАС ТУТИ ФРУТИ, Скопје

⮞   Славчо Бујароски, СИГМА-СБ, Скопје

⮞   Снежана Андова, МОЖНОСТИ Штедилница, Скопје

⮞   Соња Тасевска, МАКО-МАРКЕТ, Скопје

⮞   Тони Златески, 93 ДЕ-НИ-Компани, Прилеп

⮞   Тони Каранфиловски, ДЕТОИЛ, Куманово

⮞   Хамим Даути, ДАУТИ-КОМЕРЦ, Скопје


Контакт лице: Д-р Елена Милевска Штрбевска
Телефон: ++ 389 2 3244023, M. 071 831 024
Факс: ++ 389 2 3244088
Е-адреса: elenam@mchamber.mk
Контакт центар: (02) 15015

Стопанска комора на Македонија, ул. „Димитрие Чуповски“ бр. 13, 1000 Скопје

>