Работилница 09.07.2020 ПРАВА И ОБВРСКИ ПРИ ВРШЕЊЕ НА РАБОТА ДОМА И НАДЗОР ОД ИНСПЕКЦИЈАТА НА ТРУДОТ ВРЗ РАБОТНИТЕ ОДНОСИ

„онлајн-семинар“ 10:00-13:00 часот

Стопанската комора на Македонија, на 09 јули 2020 година, организира еднодневна „онлајн“-работилница на тема: „Права и обврски при вршење на работа дома и надзор од инспекцијата на трудот врз работните односи“.
Со зголемувањето на актуелноста на вршењето работа дома, се наметна и потреба да се направи разграничување помеѓу она што е во доменот на законски регулиран институт, наспроти алтернативното решение за работа кое се должи единствено на отежнатиот работен процес. Така, оваа „онлајн“ работилница ќе има за цел да  објасни кој е правилниот начин на воведување вршење работа дома и како се утврдува надоместокот за овој вид работа. Дополнително, ќе се дискутира за најголемите предизвици кои вршењето работи дома ги претставува и како истите да се надминат.
Во насока на што поголема правна заштита на деловните субјекти, ќе се образложат и најчестите области кои подлежат на инспекциски надзор, и тоа не само во контекст на вршењето работа дома, туку и во смисла на целокупниот работен однос.
Работилницата ќе се одржи „онлајн“, ќе има интерактивен пристап и ќе понуди практични одговори на прашањата на слушателите.

ПРОГРАМА

I. ЗАКОНСКА РЕГУЛАТИВА
• Закон за работни односи
 - ДОГОВОР ЗА ВРАБОТУВАЊЕ СО ВРШЕЊЕ НА РАБОТА ДОМА
• Поим;
• Потреба од склучување посебен договор за вработување;
• Права и обврски;
• Надоместоци за употреба на сопствени средства;
• Заштита и безбедност при работа.

II. ИНСПЕКЦИСКИ НАДЗОР НАД ВРШЕЊЕТО РАБОТА ДОМА
• Известување на надлежниот инспекторат;
•   Овластувања при вршење на инспекцискиот надзор;
•   Предизвици при вршење на инспекцискиот надзор.
- ЗАБРАНА НА РАБОТА ДОМА;
- РАБОТИ КОИ НЕ СМЕАТ ДА СЕ ВРШАТ ДОМА;
- ИСКЛУЧОЦИ ПРИ ВРШЕЊЕ РАБОТА ДОМА:
• Ограничување на работното време;
• Ноќна работа;
• Одмор;
• Дневен и неделен одмор.

III. ВРШЕЊЕ РАБОТА ДОМА ПОРАДИ ПОСЕБНИ ОКОЛНОСТИ КАКО ПРАКТИЧНА ПОТРЕБА
• Недостаток на законска регулатива;
• Начин на уредување;
• Воведување и времетраење;
• Утврдување на основните права и обврски;
• Разлики од вршењето на работа дома по основ на одделен договор за вработување.

IV. ДРУГИ НАЈЧЕСТИ ОБЛАСТИ НА НАДЗОР НА ИНСПЕКЦИЈАТА НА ТРУДОТ ВРЗ РАБОТНИТЕ ОДНОСИ
• Договор за вработување;
• Работно време, паузи, одмори;
• Исплата на плата.

 - ПРАШАЊА И ДИСКУСИЈА -
  
 Предавачи:
- Злате Стојановски - државен советник во Државниот  инспекторат за труд  и
- Викторија Спасовска – Симоноска, адвокат , предавач на обуки, семинари и конференции со особен фокус на тематики од облигационото, деловното и трудовото право.

За сите учесници ќе биде обезбедено:
-  Напатствија за приклучување на „онлајн“-работилницата;
-  Е-сертификат и
-  Работни материјали во електронска верзија.

Сите заинтересирани за учество на оваа работилница можат да се пријават најдоцна до 7.07.2020 година.

Пријавен лист

Контакт лица:

м-р Анита Митревска
++ 389 2 3244057

м-р Елизабета Андриевска-Ефтимова
++ 389 2 3244074

Стопанска комора на Македонија,
ул. „Димитрие Чуповски“ бр. 13,
1000 Скопје
Контакт центар: (02) 15015

КАЛЕНДАР НА НАСТАНИ

Конференција, 27.09.2020
ИЗВОЗНА СТРАТЕГИЈА ЗА ПОГОЛЕМА ДОДАДЕНА ВРЕДНОСТ НА ТУРИЗМОТ КАКО ПРЕДИЗВИК НА НОВОТО ВРЕМЕ
Семинар, 29.09.2020
ИНТЕРНИ АУДИТОРИ НА СИСТЕМ МЕНАЏМЕНТ
Семинар, 01.10.2020
ОСНОВИ НА AutoCAD
Семинар, 06.10.2020
ОБУКА НА СТРУЧЕН И ДРУГ КАДАР (МЕНТОРИ) ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ ПРАКТИЧНА ОБУКА КАЈ РАБОТОДАВАЧИТЕ
Online Бизнис средби, 08.10.2020
за учество на „виртуелен“- он-лине брокерски настан - The VIRTUAL BROKERAGE EVENT - INNOVATION VILLAGE 2020- VBE-IV2020
Саем, 14.10.2020
Меѓународен „онлајн“ индустриски саем „ТеМЕкс“
Семинар, 14.10.2020
ИЗГОТВУВАЊЕ НА ПЛАН И ЛИСТА НА АРХИВСКИ ЗНАЦИ СО РОКОВИ НА ЧУВАЊЕ, ИЗБОР НА КОМИСИЈА ЗА НЕГОВО ИЗГОТВУВАЊЕ, ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ПОПИС НА ДОКУМЕНТИ ЗА ТЕКОВНА 2021 ГОДИНА ВО ПРЕДВИДЕН ЗАКОНСКИ РОК ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ ДО ДРЖАВЕН АРХИВ НА РСМ
Семинар, 15.10.2020
ВРШЕЊЕ ВИДЕО НАДЗОР СОГЛАСНО ЗАКОНОТ ЗА ЗАШТИТА НА ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ И ПРЕКРШОЧНИ ОДРЕДБИ КОИ ПРОИЗЛЕГУВААТ ОД ИСТИОТ
Саем, 16.10.2020
„CII AGRO & FOOD TECH“- ИНТЕРНАЦИОНАЛЕН САЕМ ЗА ХРАНА И АГРОКУЛТУРА -ИНДИЈА 2020
Саем, 21.10.2020
Саем за директни бизнис средби „Братислава 2020“
Семинар, 30.10.2020
ТЕХНИКИ И АЛАТКИ ЗА ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА Е-ПРОДАЖБАТА
Online Бизнис средби, 18.11.2020
УЧЕСТВО НА „ВИРТУЕЛЕН“- БРОКЕРСКИ НАСТАН И БИЛАТЕРАЛНИ СРЕДБИ НА ТЕМА: „ БЕ@СММ2020-ВМРЕЖУВАЊЕ ВО ПАМЕТНАТА ПРЕРАБОТУВАЧКА ДЕЈНОСТ 2020“