Семинар 07.07.2020 ИНФОРМАЦИОНА БЕЗБЕДНОСТ ВО КРИЗНИ СИТУАЦИИ

„Oнлајн“-семинар 10:00-13:00

Проблемите од безбедност и управување со информациите и податоците претставуваат еден од најважните правци за истражување. Заштитата на компјутерските мрежи и нивното надгледување се од големо значење за нормално функционирање на ИТ-инфраструктурата, особено во време на пандемија кога голем дел од работните процеси се извршуваат од локации физички оддалечени од компанијата.

За таа цел, Стопанската комора на Македонија на 7 јули 2020 година организира „онлајн“-семинар на тема: „Информациона безбедност во кризни ситуации“.

ИТ-заканите се секојдневие, особено во кризни ситуации, кога фокусот на вработените е насочен кон воспоставување и одржување на работните процеси. Секоја кризна ситуација со себе носи многу непредвидени ризици, кои најчесто оставаа простор за злонамерна употреба од страна на хакерите кои ја користат актуелната ситуација за да пружат лажна поддршка или некои други прикриени злонамерни активности.

„Онлајн“-семинарот ќе им овозможи на учесниците да се запознаат со честите закани, како и со начините за превенција и заштита од нив, како соодветно да се реагира на овие закани што можат да се манифестираат и во рамките на внатрешно развиените и поддржаните ИТ-системи и со екстернизираните ИТ-услуги.

Некои од прашањата на кои овој семинар ќе даде одговор се и како соодветно да се третираат идентификуваните информации и безбедносни закани и ризици, што треба да се преземе и кој ќе ја сноси одговорноста, како правилно да се дефинираат правата за пристап, улогите и одговорностите на вработените. За време на „онлајн“-семинарот ќе бидат анализирани позитивни и негативни искуства на големи компании при проценка на ИТ-ризици и подготовки за потенцијални кризни ситуации, како и примери од тековни искуства од вонредните состојби за време на Ковид-19.

Семинарот е наменет за раководители и вработени во ИТ-служби, лица одговорни за заштита на работните информации, мрежни инженери, лица одговорни за управување со бази на податоци, управување со ИТ-ризици, спроведување контрола на ИТ-стандардите, добавувачите во врска со информациониот систем, како и сите кои имаат потреба од заштита на информациите поради висок степен на одговорност и ризик во организациите.

Целта на семинарот е учесниците да се стекнат со основно и напредно знаење во управувањето со информационата безбедност во кризни ситуации, како и подобро разбирање на ИТ-контролите кои се применуваат за намалување или отстранување на информациските ризици.

ПРОГРАМА:

• Чести закани – ransomware, лажно претставување, хакирање на кориснички сметки и профили,   изнудување, награди, уплати, keylogger;
• Управување со информационата безбедност во кризни ситуации;
• Социјален инженеринг и различни видови на фишинг (phishing) напади;
• Чекори кои треба да се преземат при фишинг (phishing) напад;    
• Заштита на информации и приватност на податоци;    
• Примена на безбедност на информации при работење на далечина (работа од дома);
• Управување со права на пристап – доделување, укинување и ревизија на правата;
• Улоги и одговорности на вработените;    
• Стандарди и најдобри практики за безбедност и приватност на податоци;
• Примена на социјален инженеринг – како бескорисните информации стануваат корисни и како   љубопитноста може скапо да се плати;
• Примери од пракса – како да препознаете и да се заштитите од основни и напредни фишинг   (phishing) напади.    

Предавач:

- Лука Милинковиќ, ИТ-ревизор во НЛБ Банка - Белград, одговорен за информациона и апликативна контрола. Милинковиќ има повеќегодишно искуство во контрола и управување со ИТ-ризици со специјализација во областа на дефинирање на ИТ-процеси (ITIL-процеси) и имплементација на самата контрола. Со информациона безбедност и едукација се занимава повеќе од 10 години, а за време на тој период има работено и на Електротехничкиот факултет во Белград, како и во неколку банки во Р. Србија. Има работено на развој и имплементирање на безбедносни методи, мрежни технологии и алгоритми за енкрипција. Автор е на многубројни трудови и учествувал на домашни и меѓународни научни конференции, а  член е на ИТ-списанието „PC Press“. Тој исто така е сертифициран внатрешен ревизор за ISO/IEC 27001 и ISО 31000 управување со ризик.

За сите учесници ќе биде обезбедено:    

- упатства за приклучување на „онлајн“-семинарот;
- работни материјали во електронска верзија и
- e-сертификат за учество на семинарот.    

Сите заинтересирани за учество на овoj „онлајн“-семинар можат да се пријават најдоцна до 01.7.2020 година.

Агенда на настанот Пријавен лист

Контакт лица:

Михајло Донев
++ 389 2 3244067

м-р Анита Митревска
++ 389 2 3244057

Стопанска комора на Македонија,
ул. „Димитрие Чуповски“ бр. 13,
1000 Скопје
Контакт центар: (02) 15015

КАЛЕНДАР НА НАСТАНИ

Конференција, 27.09.2020
ИЗВОЗНА СТРАТЕГИЈА ЗА ПОГОЛЕМА ДОДАДЕНА ВРЕДНОСТ НА ТУРИЗМОТ КАКО ПРЕДИЗВИК НА НОВОТО ВРЕМЕ
Семинар, 29.09.2020
ИНТЕРНИ АУДИТОРИ НА СИСТЕМ МЕНАЏМЕНТ
Семинар, 01.10.2020
ОСНОВИ НА AutoCAD
Семинар, 06.10.2020
ОБУКА НА СТРУЧЕН И ДРУГ КАДАР (МЕНТОРИ) ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ ПРАКТИЧНА ОБУКА КАЈ РАБОТОДАВАЧИТЕ
Online Бизнис средби, 08.10.2020
за учество на „виртуелен“- он-лине брокерски настан - The VIRTUAL BROKERAGE EVENT - INNOVATION VILLAGE 2020- VBE-IV2020
Саем, 14.10.2020
Меѓународен „онлајн“ индустриски саем „ТеМЕкс“
Семинар, 14.10.2020
ИЗГОТВУВАЊЕ НА ПЛАН И ЛИСТА НА АРХИВСКИ ЗНАЦИ СО РОКОВИ НА ЧУВАЊЕ, ИЗБОР НА КОМИСИЈА ЗА НЕГОВО ИЗГОТВУВАЊЕ, ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ПОПИС НА ДОКУМЕНТИ ЗА ТЕКОВНА 2021 ГОДИНА ВО ПРЕДВИДЕН ЗАКОНСКИ РОК ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ ДО ДРЖАВЕН АРХИВ НА РСМ
Семинар, 15.10.2020
ВРШЕЊЕ ВИДЕО НАДЗОР СОГЛАСНО ЗАКОНОТ ЗА ЗАШТИТА НА ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ И ПРЕКРШОЧНИ ОДРЕДБИ КОИ ПРОИЗЛЕГУВААТ ОД ИСТИОТ
Саем, 16.10.2020
„CII AGRO & FOOD TECH“- ИНТЕРНАЦИОНАЛЕН САЕМ ЗА ХРАНА И АГРОКУЛТУРА -ИНДИЈА 2020
Саем, 21.10.2020
Саем за директни бизнис средби „Братислава 2020“
Семинар, 30.10.2020
ТЕХНИКИ И АЛАТКИ ЗА ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА Е-ПРОДАЖБАТА
Online Бизнис средби, 18.11.2020
УЧЕСТВО НА „ВИРТУЕЛЕН“- БРОКЕРСКИ НАСТАН И БИЛАТЕРАЛНИ СРЕДБИ НА ТЕМА: „ БЕ@СММ2020-ВМРЕЖУВАЊЕ ВО ПАМЕТНАТА ПРЕРАБОТУВАЧКА ДЕЈНОСТ 2020“