ЕДЕН РЕГИОН
ЕДНА ЕКОНОМИЈА
Контактирајте ги вработените во Комората
   

Билјана Пеева-Ѓуриќ, в.д. Извршен директор
Телефон: +389 (02) 3244034,
Е-адреса: biljana@mchamber.mk

д-р Јелисавета Георгиева-Јовевска, потпретседател на Стопанската комора на Македонија, Лиценциран медијатор и лиценциран арбитер и помирувач
Телефон: +389 (02) 3244030
Е-адреса: jelisaveta@mchamber.mk  

м-р Анета Трајковска, 
Оперативен директор на Стопанската комора на Македонија
тел: +389 (02) 3244041, м. 070 295 432
Е-адреса: aneta.trajkovska@mchamber.mk 

д-р Татјана Штерјова, Директор на Дирекцијата на здруженија и регионални комори
Телефон: +389 (02) 3244065, м. 070 276 023
Е-адреса: tatjana@mchamber.mk

д-р Елена Милевска Штрбевска, Главен советник на Управниот одбор на Стопанската комора на Македонија за правни прашања
тел: +389 (02) 3244023, м. 071 831 024
Е-адреса: elena@mchamber.mk

м-р Зоран Јовановски, Главен советник на Управниот одбор на Стопанската комора на Македонија за економски прашања
тел: +389 (02) 3244044, м. 076 482 378
Е-адреса: zoran.jovanovski@mchamber.mk