24.02.2020, ПОРАКА ОД ...
В М Р Е Ж У В А Њ Е: „КОМФИ АНГЕЛ“, ИРЕНА, ПРИЛЕП, КОМОРА…
Стопанската комора на Македонија во своето стогодишно работење има илјадници примери на успешни приказни на свои членки, кои успеале да го искористат потенцијалот на коморското вмрежување и да го подобрат квалитетот и квантитетот на своето работење, ...
21.02.2020, ПОРАКА ОД ...
РИЗИЦИ ПОВРЗАНИ СО НОВАТА МЕТОДОЛОГИЈА НА ЕУ ЗА ПРЕГОВОРИ
Новата, ревидирана методологија на ЕУ за преговори со земјите-кандидати има свои предности, за кои пишувавме претходната седмица, но носи и одредени ризици за земјите. Прво, почеток на преговорите не значи и нивно завршување. Порано, кога една земја ...
20.02.2020, ПОРАКА ОД ...
ИЗВОЗОТ- СТРАТЕШКИ ПРИОРИТЕТ НА КОМОРАТА

Оваа недела имавме три работи кои се особено значајни за Стопанската комора на Македонија и за нашето членство , поврзани со стратешкото позиционирање и дејствување во наредниот период.

Првата е одбележувањето на...

19.02.2020, ПОРАКА ОД ...
НАТО, СТРАНСКИТЕ ИНВЕСТИЦИИ И КАДАРОТ
Македонија го ратификуваше протоколот за влезот во НАТО. Останува уште Шпанија да го ратификува договорот за и официјално нашта земја да стане 30-та членка на Алијансата. Очекувањата од членството се повеќекратни, стабилност, безбедност, нови инвести...
18.02.2020, ПОРАКА ОД ...
КОЛКУ СМЕ -ТОЛКУ СМЕ, АМА ДА СЕ ПРЕБРОИМЕ
Како во нашата држава, со стапка на невработеност од 17,1% постои недостиг од кадар?! Често, како одговор на ова прашање го слушаме следното објаснување: Стапката на невработеност е висока, ама лицата се неактивни (тие што даваат ваков одговор вероја...