09.03.2020, ЕДУКАЦИЈА И РАЗВОЈ
ЧОВЕЧКИТЕ РЕСУРСИ – КОНКУРЕНТСКА ПРЕДНОСТ НА КОМПАНИЈАТА
Вработените се најважниот ресурс со кој располага компанијата – тие се конкурентската предност на компанијата. Ако сакате да го привлечете и задржите најдоброто, инвестирајте во нив, охрабрете ги и поттикнете ги да се чувствуваат дека се составен дел...
02.03.2020, ЕДУКАЦИЈА И РАЗВОЈ
ПАЗАРНО ОРИЕНТИРАНИ ОБУКИ ПО МЕРКА НА БИЗНИСОТ
Центарот за едукација и развој на човечки ресурси при Стопанската комора на Македонија континуирано организира обуки на актуелни теми кои им овозможуваат на учесниците да стекнат нови знаења и практични искуства во имплементација на законска регулати...
24.02.2020, ЕДУКАЦИЈА И РАЗВОЈ
РАЗВОЈ НА ЧОВЕЧКИТЕ РЕСУРСИ – ИНВЕСТИЦИЈА НА ДОЛГ РОК
Михајло Донев, Стопанска комора на МакедонијаИзминатата недела беше во знакот на одбележувањето на големиот јубилеј - 98 години од основањето на Стопанската комора на Македонија, институција која од 1922 година активно ги следи економските текови во...
17.02.2020, ЕДУКАЦИЈА И РАЗВОЈ
ЧОВЕЧКИТЕ РЕСУРСИ ВАЖЕН ФАКТОР ЗА ПРОДУКТИВНОСТ НА КОМПАНИИТЕ
„Инвестицијата во знаење ги исплаќа најдобрите камати“, рекол Бенџамин Френклин. Оваа мудра мисла честопати се поврзува со фамозниот дијалог на Петер Бејклунд во кое финансискиот менаџер го запрашува извршниот директор: „Што ќе се случи доколку инвес...
10.02.2020, ЕДУКАЦИЈА И РАЗВОЈ
Образование…тоа е она што ќе остане откако ќе го заборавите сето она што сте го научиле во училиште
Михајло Донев, Стопанска комора на МакедонијаОбразование…тоа е она што ќе остане откако ќе го заборавите сето она што сте го научиле во училиште, рекол Алберт Ајнштајн. Но дали учењето завршува со комплетирање на нашето формално образование? Некои б...