Семинар / 23.09.2019


ПРИЈАВУВАЊЕ на учесници за:
ПОЧЕТНО КОРИСТЕЊЕ НА ПРОГРАМА ЗА ТАБЕЛАРНО ПРЕСМЕТУВАЊЕ (EXCEL 2016)

Стопанска комора на Македонија


Вашата e-mail адреса  


Податоци за пријавените лица (Име и презиме, телефон, мобилен телефон):