ДАНОЦИ И ЦАРИНИ 17.07.2020
👁 Прочитано:

28.10.2020,
Домашните винарии бараат со предлог Законот за изменување и дополнување наЗаконот за данокот на додадена вредност да биде опфатено и виното
Согласно предлог Законот за изменување и дополнување на Законот за данокот на додадена вредност, кој е дел од Пакетот 4 за справување со кономската криза предизвикана од КОВИД-19, донесен од страна на Владата на Република Северна Македонија, алкохолн...
27.10.2020,
Прифатена иницијативата на Асоцијацијата на компании со технолошки напредно производство при Советот на странските инвеститори за намалување на царинските стапки за производи (компоненти) потребни за производство на технолошки напредни производи.
Асоцијацијата на странски компании со технолошко напредно производство при Советот на странски инвеститори во рамките на Стопанската комора на Македонија ја поздравува денешната одлука на Владата на РСМ за намалување на 33 царински стапки на одделни...
16.09.2020,
НАСОКА ЗА УВОЗ НА ВИНО СО ПРЕФЕРЕНЦИЈАЛНО ПОТЕКЛО ОД ЕВРОПСКАТА УНИЈА ВО РАМКИ НА ТАРИФНИ КВОТИ
1. Со оваа насока се утврдува начинот, условите и критериумите за остварување на правото на користење на тарифни квоти при увоз на вино со преференцијално потекло од Европската унија. 2. Надлежни за постапување по оваа насока се вработените во цари...
25.08.2020,
ЕУ ПРЕДЛАГА ИЗМЕНА НА СПОГОДБАТА ЗА СТАБИЛИЗАЦИЈА И АСОЦИЈАЦИЈА СО РСМ ВО НАСОКА НА ЛИБЕРАЛИЗИРАЊЕ НА ПРАВИЛАТА ЗА ПОТЕКЛО НА СТОКИТЕ
Европската комисија на 24.08.2020 година усвои пакет предлози, кој има за цел да ја зголеми трговијата меѓу Европската Унија и соседните земји од пан-евро-медитеранскиот регион. Предлозите ќе ги модернизираат трговските договори на ЕУ со 20 трговски ...
06.08.2020,
Царинска Управа: ЧЕКОР ПОНАПРЕД ВО ДИГИТАЛИЗАЦИЈАТА НА ЦАРИНСКАТА ОБРАБОТКА НА ПРАТКИ ПРЕВЕЗУВАНИ ОД БРЗИТЕ ПОШТИ
Со цел понатамошно олеснување на работата на економските оператори што превезуваат брзи пратки и во согласност со процесот на воведување на Е-царина, Царинската управа на Република Северна Македонија од 05.08.2020 година воведува задолжително поднесу...
09.04.2020,
(НЕ)СТАНДАРДНИ РЕШЕНИЈА ЗА НЕСТАНДАРДНИ СОСТОЈБИ – ТРИ ПРЕДЛОЗИ ЗА ПАЗАРОТ СО НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ
Решенијата за кризни ситуации вообичаено значат да се размислува надвор од кутијата. Веќе на сите ни е јасно дека никој нема да може да ги одбегне негативните економски ефекти кои со себе ги донесе коронавирусот, прашањето е само како да успееме што ...
13.03.2020,
ДАНОЦИ ВО ВРЕМЕ НА COVID-19
Во актуелново време на COVID-19 (име на болеста предизвикана од корона вирусот), даноците стануваат екстремно важна категорија, поради две причини: од една страна првенствено од нивната наплата зависи сервисирањето на заедничките потреби, а од друга,...
28.02.2020,
Два случаја на даноци и царини со глава во 2018 , а опашка во 2020
Анета Димовска, самостоен советник во Стопанската комора на МакедонијаДва настана би издвоила од областа на даноците и царинската политика од оваа недела, кои не се поврзани меѓу себе, но двата се врзани за 2018 година. Првиот се однесува на објават...
25.02.2020,
ГОЛА Е, А ЦЕЛА ЕВРОПА ЈА ОБЛЕКУВА
Облекувањето е карактеристика на речиси сите човекови општества, а денес облекувањето подразбира од следење на скапа висока мода преку традиционална облека, до поевтини и полесно достапни парчиња, во зависност од географската положба, економските усл...
21.02.2020,
РЕФОРМА НА ДАНОЧНИОТ СИСТЕМ?!
Министерството за финансии промовираше Стратегија за реформа на даночниот систем 2020-2023. Согласно образложението во истата главна цел е да обезбеди даночните власти да се однесуваат на ефикасен, координиран и ефективен начин кон постигнување на за...
<<  <  1    >  >> 


Контакт лице: м-р Анета Димовска
самостоен советник во Стопанска комора на Македонија
Телефон: ++ 389 2 3244017
Факс: ++ 389 2 3244088
Е-адреса: aneta.dimovska@mchamber.mk
Контакт центар: (02) 15015