19.02.2020, ПОРАКА ОД ...
НАТО, СТРАНСКИТЕ ИНВЕСТИЦИИ И КАДАРОТ
Македонија го ратификуваше протоколот за влезот во НАТО. Останува уште Шпанија да го ратификува договорот за и официјално нашта земја да стане 30-та членка на Алијансата. Очекувањата од членството се повеќекратни, стабилност, безбедност, нови инвести...
18.02.2020, ПОРАКА ОД ...
КОЛКУ СМЕ -ТОЛКУ СМЕ, АМА ДА СЕ ПРЕБРОИМЕ
Како во нашата држава, со стапка на невработеност од 17,1% постои недостиг од кадар?! Често, како одговор на ова прашање го слушаме следното објаснување: Стапката на невработеност е висока, ама лицата се неактивни (тие што даваат ваков одговор вероја...
17.02.2020, ПОРАКА ОД ...
В М Р Е Ж У В А Њ Е: „ВИТАМИНКА‟ - СИГУРЕН КОНТИНУИТЕТ
Стопанската комора на Македонија во своето сто годишно работење има илјадници примери на успешни приказни на свои членки, кои успеале да го искористат потенцијалот на Коморското вмрежување и да го подобрат квалитетот и квантитетот на своето работење,...
14.02.2020, ПОРАКА ОД ...
МОЖНОСТИ ШТО ГИ НУДИ НОВАТА МЕТОДОЛОГИЈА НА ЕУ
Новата, ревидирана методологија на ЕУ за преговори нуди можности, но и одредени ризици за земјите - кандидати кои сакаат да станат дел од европското семејство. Во оваа прилика накусо за некои од можностите. Прво, методологијата нуди релативно фер шан...
13.02.2020, ПОРАКА ОД ...
ЗОШТО АРБИТРАЖА, А НЕ СУД?
Кога зборуваме за правдата и правичноста, не можам, а да не споменам еден парадокс кој постои кај нас, а тоа е постојаното незадоволство и укажување на граѓаните и деловниот свет за нефункционирањето на правната држава и владеењето на правото, недове...