„Micro MBA - најважните менаџерски вештини на денешницата“

   

➤ АКТУЕЛНО (19.09.2019)
👁 Прочитано: 280


„Micro MBA - најважните менаџерски вештини на денешницата“

Клуб на менаџериКлубот на менаџери-претприемачи денеска (19.9.2019 година), реализираше едукативно предавање на тема: „Micro MBA - најважните менаџерски вештини на денешницата“. Обуката беше реализирана со Митко Керамитчиев, деловен консултант и тренер за бројни деловни вештини, со потесна специјализација во продажба, услуга и дистрибуција.

Во рамките на обуката присутните беа запознаени со улогата на менаџерите во постигнување вкупен успех на компанијата, како од аспект на мотивираност на вработените, поставување соодветни квалитетни стандарди на работење, развивање на комуникациски вештини, воведување иновации што се` заедно придонесува за   зголемување на продуктивноста и задоволството на вработените. 

Валентина Цветковска