ЗАКОН ЗА РАТИФИКАЦИЈА НА КОНВЕНЦИЈАТА ЗА ЗАЕМНА АДМИНИСТРАТИВНА ПОМОШ ЗА ДАНОЧНИ ПРАШАЊА, ИЗМЕНЕТА СО ПРОТОКОЛОТ ОД 2010 ГОДИНА („СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РСМ“ БР. 191 ОД 17 НОЕМВРИ 2019 ГОДИНА)Се прогласува Законот за ратификација на Конвенцијата за заемна административна помош за даночни прашања, изменета со протоколот од 2010 година, што Собранието на Република Северна Македонија го донесе на седницата одржана на11 септември 2019 година, со кој се ратификува Конвенцијата за заемна административна помош за даночни прашања, усвоена во Стразбур на 25 јануари 1988 година, изменета со Протоколот од 2010 година, усвоен во Париз на 27 мај 2010 година, чијшто депозитари се Советот на Европа и Организацијата за економска соработка и развој (ОЕЦД), потпишан од Република Македонија на 27 јуни 2018 година.

Контакт лице: Љупка И.Самарџиска
Телефон: ++ 389 2 3244018, M. 070 389 636
Факс: ++ 389 2 3244088
Е-адреса: ljupka@mchamber.mk
Контакт центар: (02) 15015

Стопанска комора на Македонија, ул. „Димитрие Чуповски“ бр. 13, 1000 Скопје