24.01.2020, АКТУЕЛНО
ПРЕЗЕНТАЦИЈА НА ИПАРД ВО БИТОЛА
Во соработка со подрачната единица на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, Телото за управување со ИПАРД фондовите и со поддршка на Регионалната комора со седиште во Битола, на 23.01.2020 година, во Битола се одржа информативна...
23.01.2020, АКТУЕЛНО
ОДБЕЛЕЖАН МЕЃУНАРОДНИОТ ДЕН НА ЦАРИНАТА - 26 ЈАНУАРИ
Под мотото „Царина се грижи за одржливост на граѓаните, просперитетот и планетата“, Царинската управа на Република Северна Македонија денеска го одбележува Меѓународниот ден на Царината, каде царинската заедница ќе се фокусира на придонесот кон одржл...
23.01.2020, АКТУЕЛНО
РЕАЛИЗИРАНА РАБОТНА СРЕДБА ВО ВРСКА СО ПРИМЕНАТА НА НОВИОТ ЗАКОН ЗА АКЦИЗИТЕ
Во Стопанската комора на Македонија беше реализирана работна средба во врска со практичната имплементација на новиот Закон за акцизите кој е во примена од 01.01.2020 година. На работната средба присуствуваа директорот на Царинската управа на РСМ, Ѓок...
22.01.2020, АКТУЕЛНО
ПРАКТИЧНАТА ОБУКА НА УЧЕНИЦИТЕ ВО ФИРМИТЕ МОЖНОСТ ЗА НИВНО УСПЕШНО РАБОТЕЊЕ
Кога се зборува за стручни кадри се мисли на лица кои поседуваат стручни знаења и вештини и во кои не ќе треба дополнително да се вложува веднаш по нивното вработување. Такви кадри ќе се обезбедат доколку имаме квалитетна практична обука што ја реали...
21.01.2020, АКТУЕЛНО
СТОПАНСКИТЕ КОМОРИ НА СРЕДБА СО ЦЕНТРАЛЕН РЕГИСТАР ЗА ПОДОБРУВАЊЕ НА УСЛОВИТЕ ЗА БИЗНИС
Членовите на Платформата за јавно-приватен дијалог одржаа работен состанок со директорката на Централен регистар, Марија Бошковска-Јанковски, за унапредување на соработката и претставување на заложбите на стопанските комори за подобри услови за водењ...