27.05.2019, ФЕЉТОН – Регионално обединување
ЦРНА ГОРА – ТРГОВСКИ ПАРТНЕР СО СТАТУС КВО ЕКОНОМСКА СОРАБОТКА
Сашо Деспотоски, самостоен советник во Стопанската комора на МакедонијаМала земја со голем потенцијал и лидер во регионот по раст на БДП и на странски инвестиции кои лани достигнале над 6,5 милиради евра. Тоа во една реченица е сликата за Црна Гора ...
20.05.2019, ФЕЉТОН – Регионално обединување
РЕПУБЛИКА АЛБАНИЈА - ПАРТНЕР СО ЕКОНОМСКА СОРАБОТКА ВО МЕСТО
Сашо Деспотоски, самостоен советник во Стопанската комора на МакедонијаДве соседни земји, и двете дел од Западен Балкан, двете со аспирации за членство во Европската унија. Република Северна Македонија и Република Албанија го препознаваат Берлински...
13.05.2019, ФЕЉТОН – Регионално обединување
БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА – ТРГОВСКИ ПАРТНЕР СО НЕИСКОРИСТЕН ЕКОНОМСКИ ПОТЕНЦИЈАЛ
Сашо Деспотоски, самостоен советник во Стопанската комора на МакедонијаКога зборуваме за Босна и Херцеговина и Република Северна Македонија зборуваме за две многу слични мултиетнички земји во овој специфичен Балкан, кои што го негуваат мултикултурал...
06.05.2019, ФЕЉТОН – Регионално обединување
КОСОВО – ПАРТНЕР СО КОЈ ОСТВАРУВАМЕ НАЈГОЛЕМ СУФИЦИТ ВО РАЗМЕНАТА
Сашо Деспотоски, самостоен советник во Стопанската комора на МакедонијаАко Србија е наш најголем трговски партнер анализирајќи го регионот на Западен Балкан, Косово е земјата со кој остваруваме најголем суфицит во трговската размена, односно поголем...
22.04.2019, ФЕЉТОН – Регионално обединување
РЕПУБЛИКА СРБИЈА - НАШ НАЈГОЛЕМ БАЛКАНСКИ ПАРТНЕР
Поддршката на регионална соработка преку задолжителни форми на регионално економско делување (во случајот на регионот на Западен Балкан тоа е ЦЕФТА-Договорот), надграден и поддржан од коморски регионални форми на делување - Асоцијацијата на балкански...