ПОРАКА ОД ... м-р Зоран Јовановски, Главен Советник на УО на Стопанската комора на Македонија за економски прашања НАТО И РАСХОДИТЕ ЗА ОДБРАНАТА

Серијал: Компаративни анализи за економскиот напредок на нашите клучни трговски партнери Словенија, Австрија, Србија, Германија, Бугарија, Грција, Италија, Турција, Романија, Унгарија

КАЛЕНДАР НА НАСТАНИ
Семинар, 28.01.2020
OТВАРАЊЕ НОВИ БРОЕВИ (ПОПИС НА ДОКУМЕНТИ) ВО ДЕЛОВОДНИК (ПОЧЕТОК НА ГОДИНА), ПОВРЗУВАЊЕ НА БРОЕВИ ОД МИНАТАТА ГОДИНА СО НОВИ БРОЕВИ ВО ТЕКОВНАТА ГОДИНА
Семинар, 29.01.2020
7 ТОЧКИ КАКО ДА ГИ ПОСТИГНЕМЕ НАШИТЕ БИЗНИС ЦЕЛИ ВО НОВАТА 2020 ГОДИНА
Семинар, 30.01.2020
ПОДГОТОВКА НА ПРОЕКТИ ЗА ГРАНТОВИ ОД ЕУ И ДРУГИ ДОНАТОРСКИ ПРОГРАМИ
Семинар, 30.01.2020
ПРЕКРШОЦИ ОД РАБОТЕН ОДНОС И ПРЕВЕНЦИЈА НА ПРОПУСТИ НА СУБЈЕКТИТЕ ВО ПРИМЕНАТА НА ПРОПИСИТЕ ОД ОБЛАСТА НА ТРУДОТ
Семинар, 05.02.2020
ИНКОТЕРМС 2020 - РАЗБИРАЊЕ И ПРАВИЛНА ПРИМЕНА НА ПРАВИЛАТА
Семинар, 07.02.2020
УПРАВУВАЊЕ СО ПЕРФОРМАНСИТЕ НА ВРАБОТЕНИТЕ (PERFORMANCE MANAGEMENT SYSTEM)
Семинар, 12.02.2020
МАРКЕТИНГ НИЗ СОЦИЈАЛНИ МЕДИУМИ - МАРКЕТИНГ ПРИСТАПИ СО КОРИСТЕЊЕ НА SEO ЗА МАЛ БИЗНИС (LINKEDIN, INSTAGRAM)
Семинар, 17.02.2020
НАЧИН И ПОСТАПКА ЗА ЗАСНОВАЊЕ НА РАБОТЕН ОДНОС, ПРАВА И ОБВРСКИ ОД РАБОТЕН ОДНОС, ПОСЛЕДИЦИ ОД ПОВРЕДИ НА ОБВРСКИТЕ ОД РАБОТНИОТ ОДНОС
Семинар, 19.02.2020
ДИГИТАЛНА ТРАНСФОРМАЦИЈА НА КОМПАНИИТЕ
Семинар, 24.02.2020
КАМАТНИ ПОБАРУВАЊА И НИВНИ КАРАКТЕРИСТИКИ, СПЕЦИФИЧНОСТИ И РАЗЛИКИ ПОМЕЃУ ЗАКОНСКА И ДОГОВОРНА КАМАТА И ДОГОВОРНА КАЗНА
Семинар, 28.02.2020
ПРОФЕСИОНАЛНА ДЕЛОВНА КОМУНИКАЦИЈА – ПРОТОКОЛ МЕНАЏМЕНТ
Бизнис средби, 19.03.2020
Меѓународни деловни средби, 19-20 март 2020 година, Кочаели, Турција
Фото Галерија

ПРЕЗЕНТАЦИЈА НА ИПАРД ВО БИТОЛА
ОДБЕЛЕЖАН МЕЃУНАРОДНИОТ ДЕН НА ЦАРИНАТА - 26 ЈАНУАРИ
РЕАЛИЗИРАНА РАБОТНА СРЕДБА ВО ВРСКА СО ПРИМЕНАТА НА НОВИОТ ЗАКОН ЗА АКЦИЗИТЕ
ПРАКТИЧНАТА ОБУКА НА УЧЕНИЦИТЕ ВО ФИРМИТЕ МОЖНОСТ ЗА НИВНО УСПЕШНО РАБОТЕЊЕ
СТОПАНСКИТЕ КОМОРИ НА СРЕДБА СО ЦЕНТРАЛЕН РЕГИСТАР ЗА ПОДОБРУВАЊЕ НА УСЛОВИТЕ ЗА БИЗНИС
УНАПРЕДУВАЊЕ НА ЕКОНОМСКАТА СОРАБОТКА МЕЃУ СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА И ГЕРМАНИЈА
ЛИДЕРОТ НА СДСМ НА РАБОТНА СРЕДБА СО БИЗНИС ЗАЕДНИЦАТА
КОФИНАНСИРАНИ ГРАНТОВИ ЗА ТЕХНОЛОШКИ РАЗВОЈ - ПРЕЗЕНТАЦИЈА НА ИНСТРУМЕНТОТ ЗА ПОДДРШКА ВО БИТОЛА
Потпишан договор за изградба на првите два километра од автопатот Скопје-Блаце
МОЖНОСТИ ЗА СОРАБОТКА МЕЃУ СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА И МАРОКО
СЕГА СЕ 5 ОТСТО ЗА КРЕДИТИ И 1,28 ОТСТВО ЗА ЗАШТЕДИ - КАМАТИТЕ ЌЕ ПАЃААТ И ПОНАТАМУ
ОДГОВОРНОСТ ЗА НЕИСПРАВНИТЕ ЛИФТОВИ ШТО СЕ ВО ФУНКЦИЈА!
ПРЕКУ СОЦИЈАЛЕН ДИЈАЛОГ ПРОДОЛЖУВА СОРАБОТКАТА ВО ИНТЕРЕС НА ЕКОНОМСКИОТ РАСТ И РАЗВОЈ
Народна банка: Камaтната стапка се намалува на 2 отсто
ПОСТОИ ИНТЕРЕС И ВОЛЈА ОД КОМПАНИИТЕ ЗА ПРАКТИЧНА ОБУКА НА УЧЕНИЦИТЕ
ПРЕЗЕНТИРАНИ ГРАНТОВИТЕ ЗА ТЕХНОЛОШКИ РАЗВОЈ ПРЕД СТРУМИЧКИТЕ КОМПАНИИ
Нови 13 домашни компании регистрирани за извоз на храна во ЕУ
УПИСНАТА ПОЛИТИКА – ФАКТОР ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ СТРУЧНИ КАДРИ ЗА СТОПАНСТВОТО
Гувернерката на Народната банка и министерката за финансии на Форумот на Централна и Источна Европа на „Еуромани“
СВИНСКАТА ЧУМА ПРОДОЛЖУВА ДА СЕ ШИРИ ВО ЕВРОПА
Видео Галерија

20.01.2020
УНАПРЕДУВАЊЕ НА ЕКОНОМСКАТА СОРАБОТКА МЕЃУ СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА И ГЕРМАНИЈА
17.01.2020
ЛИДЕРОТ НА СДСМ НА РАБОТНА СРЕДБА СО БИЗНИС ЗАЕДНИЦАТА
13.01.2020
УПИСНАТА ПОЛИТИКА – ФАКТОР ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ СТРУЧНИ КАДРИ ЗА СТОПАНСТВОТО
25.12.2019
КАКО ДО ПОГОЛЕМА ЕКОНОМСКА СОРАБОТКА МЕЃУ РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА И РЕПУБЛИКА СРБИЈА?