Семинар / 05.02.2020


ПРИЈАВУВАЊЕ на учесници за:
ИНКОТЕРМС 2020 - РАЗБИРАЊЕ И ПРАВИЛНА ПРИМЕНА НА ПРАВИЛАТА

Стопанска комора на Македонија


Вашата e-mail адреса  


Податоци за пријавените лица (Име и презиме, телефон, мобилен телефон):