17.01.2020, ДАНОЦИ И ЦАРИНИ
КАКО СЕ ПРЕСМЕТУВА НОВИОТ ДАНОК НА МОТОРНИ ВОЗИЛА?
Анета Димовска, самостоен советник во Стопанската комора на МакедонијаОд почетокот на годинава започна оданочувањето на моторните возила, со посебен данок на моторни возила. Имено, до сега не постоеше посебен данок на моторни возила, а патничките ав...
08.01.2020, ДАНОЦИ И ЦАРИНИ
ТЕЧАТ РОКОВИТЕ ЗА РЕГИСТРАЦИЈА ЗА ДДВ
Со започнување на новата календарската година, започнуваат и обврските за даночните обврзници. Една од таквите обврски е поврзана со целите на данокот на додадена вредност.Со последните измени и дополнувања на Законот за данокот на додадена вредност ...
25.12.2019, ДАНОЦИ И ЦАРИНИ
ДАНОЦИ И ЦАРИНИ, РЕАЛИЗИРАЊА И ОЧЕКУВАЊА
Анета Димовска, самостоен советник во Стопанската комора на МакедонијаИако е клише да се пишува за постигнувањата во текот на годината и плановите за наредната, постои нешто во атмосферата на крајот на декември што поттикнува да размислуваме за пост...
18.12.2019, ДАНОЦИ И ЦАРИНИ
НОВИНИ ВО ОДАНОЧУВАЊEТО НА ДОБИВКАТА
Анета Димовска, самостоен советник во Стопанската комора на МакедонијаВо собраниска процедура се наоѓаат измените и дополнувањата на Законот за данокот на добивка („Службен весник на Република Македонија“, бр. 112/14...232/19). Со предложените измен...
11.12.2019, ДАНОЦИ И ЦАРИНИ
ДАЛИ НОВИОТ ДАНОК ЌЕ ГО НАМАЛИ АЕРОЗАГАДУВАЊЕТО?!
Анета Димовска, самостоен советник во Стопанската комора на МакедонијаВо собраниска процедура е новиот Закон за данок на моторни возила, со кој согласно практиките од земјите - членки на Европската унија оданочувањето на моторните возила покрај врз ...