21.02.2020, ПОРАКА ОД ...
РИЗИЦИ ПОВРЗАНИ СО НОВАТА МЕТОДОЛОГИЈА НА ЕУ ЗА ПРЕГОВОРИ
Новата, ревидирана методологија на ЕУ за преговори со земјите-кандидати има свои предности, за кои пишувавме претходната седмица, но носи и одредени ризици за земјите. Прво, почеток на преговорите не значи и нивно завршување. Порано, кога една земја ...
20.02.2020, ПОРАКА ОД ...
ИЗВОЗОТ- СТРАТЕШКИ ПРИОРИТЕТ НА КОМОРАТА

Оваа недела имавме три работи кои се особено значајни за Стопанската комора на Македонија и за нашето членство , поврзани со стратешкото позиционирање и дејствување во наредниот период.

Првата е одбележувањето на...

19.02.2020, ПОРАКА ОД ...
НАТО, СТРАНСКИТЕ ИНВЕСТИЦИИ И КАДАРОТ
Македонија го ратификуваше протоколот за влезот во НАТО. Останува уште Шпанија да го ратификува договорот за и официјално нашта земја да стане 30-та членка на Алијансата. Очекувањата од членството се повеќекратни, стабилност, безбедност, нови инвести...
18.02.2020, ПОРАКА ОД ...
КОЛКУ СМЕ -ТОЛКУ СМЕ, АМА ДА СЕ ПРЕБРОИМЕ
Како во нашата држава, со стапка на невработеност од 17,1% постои недостиг од кадар?! Често, како одговор на ова прашање го слушаме следното објаснување: Стапката на невработеност е висока, ама лицата се неактивни (тие што даваат ваков одговор вероја...
17.02.2020, ПОРАКА ОД ...
В М Р Е Ж У В А Њ Е: „ВИТАМИНКА‟ - СИГУРЕН КОНТИНУИТЕТ
Стопанската комора на Македонија во своето сто годишно работење има илјадници примери на успешни приказни на свои членки, кои успеале да го искористат потенцијалот на Коморското вмрежување и да го подобрат квалитетот и квантитетот на своето работење,...