02.10.2019, ФЕЉТОН: ВЛАДЕЕЊЕ НА ПРАВОТО
ВЛАДЕЕЊЕТО НА ПРАВОТО ЗА СТАБИЛНИ И ПРЕДВИДЛИВИ УСЛОВИ ЗА ВОДЕЊЕ БИЗНИС
Тркалезната маса за владеење на правото и бизнисот беше реализирана во Стопанската комора на Македонија, со учесници од различни области (Делегација на Европската унија во земјава, бизнис-секторот со претставници од домашните компании и од странските...
12.09.2019, ФЕЉТОН: ВЛАДЕЕЊЕ НА ПРАВОТО
ВЛАДЕЕЊЕ НА ПРАВОТО КАКО ИМПЕРАТИВ ЗА СТАБИЛНИ И ПРЕДВИДЛИВИ УСЛОВИ ЗА ВОДЕЊЕ БИЗНИС
д-р Елена Милевска ШтрбевскаГлавен советник на Управниот одбор на Стопанската комора на Македонија за правни прашања Второ продолжение Серијалот објави на тема „ВЛАДЕЕЊЕ НА ПРАВОТО КАКО ИМПЕРАТИВ ЗА СТАБИЛНИ И ПРЕДВИДЛИВИ УСЛОВИ ЗА ВОДЕЊЕ БИЗНИС”, ш...
05.09.2019, ФЕЉТОН: ВЛАДЕЕЊЕ НА ПРАВОТО
ВЛАДЕЕЊЕ НА ПРАВОТО
Ф Е Љ Т О Н Н А Т Е М А:ВЛАДЕЕЊЕ НА ПРАВОТО КАКО ИМПЕРАТИВ ЗА СТАБИЛНИ И ПРЕДВИДЛИВИ УСЛОВИ ЗА ВОДЕЊЕ БИЗНИС д-р Елена Милевска ШтрбевскаГлавен советник на Управниот одбор на Стопанската комора на Македонија за правни прашањаСтопанската комора на...