Видео Галерија
14.07.2020, ВАЖНО
Редизајниран веб-порталот на Стопанската комора на Македонија
Почитувани,Денес ја промовираме целосно редизајнираната веб-страница на Стопанската комора на Македонија. Подолу во текстот накусо ќе истакнам кои ќе бидат главни елементи на сајтот кои воедно се и носечки столбови на претставувањето и застапувањето ...
14.07.2020, ВАЖНО
"Redesigned website of the Economic Chamber of Macedonia"
Dear readers,Today, we wish to promote the entirely redesigned website of the Economic Chamber of Macedonia. Later in the text, I will briefly point out the major elements of the site, which also represent the load-bearing pillars of representation a...
04.06.2020, Видео на неделата
ЕЛЕКТРОНСКО БАНКАРСТВО
...
22.05.2020, Актуелно
ТУРИЗМОТ И УГОСТИТЕЛСТВОТО ВЛЕГУВААТ ВО КРИТИЧЕН ПЕРИОД, НЕОПХОДНА Е ПОДОЛГОРОЧНА СИСТЕМСКА ПОДРШКА
Во рамки на Проектот на УСАИД Партнерство за подобра бизнис регулатива беа презентирани клучните наоди од „Студијата за ефектите предизвикана од КОВИД-19 врз туристичко угостителскиот сектор, со препораки за справување со економските ефекти“. За пост...
20.05.2020, Коморски Инвестициски Форум (КИФ)
КИФ СО ЗАЕДНИЧКИ ИНИЦИЈАТИВИ ЗА БОРБА ПРОТИВ КОРОНА КРИЗАТА
м-р Антони Пешев, претседавач на Собранието на Стопанската комора на МакедонијаДодека целокупната македонска јавност е окупирана со прашањето за избори: избори да, избори не, избори сега, избори наесен, прашања кои излегуваат од доменот на нашата реа...