Известување за почеток на процесот за подготовка на Предлог на закон за гробишта и погребални услугиСпоред Известувањето на Министерството за транспорт и врски, целта поради која се отпочнува процес на подготовка на Предлог на закон за гробишта и погребални услуги, е од причина што со новите законски решенија треба да се разрешат на најприфатлив начин насобраните проблеми, слабости и недостатоци во постојните законски решенија, како и во процесите на хармонизација на проблемите во областа на управувањето со гробиштата и погребалните услуги.

Контакт лице: Љупка И.Самарџиска
Телефон: ++ 389 2 3244018, M. 070 389 636
Факс: ++ 389 2 3244088
Е-адреса: ljupka@mchamber.mk
Контакт центар: (02) 15015

Стопанска комора на Македонија, ул. „Димитрие Чуповски“ бр. 13, 1000 Скопје