Тренинг обука / 24.10.2019


Регистрација на посетители:

ЛИДЕРСКИ ВЕШТИНИ - Како да ги унапредите лидерските вештини и успешно да ги водите своите соработници? -

Стопанска комора на Македонија, сала 4, 5-ти кат


Вашата e-mail адреса  


Ваше име и презиме:   


Име на компанијата (само за правни лица):   


Дополнителни информации: