Бизнис Центар за тренинг и обука 09.07.2020
👁 Прочитано: 1018.09.2020,
Одржан „онлајн“ семинар во организација на Стопанската комора на Македонија на тема: „Закон за заштита на личните податоци“ („Службен весник на РСМ“, бр. 42/2020)
Донесување на Закон за заштита на личните податоци е резултат на усогласување на националното законодавство со законодавството на ЕУ, конкретно со GDPR – General Data Protection Regulation.Со овој Закон целосно се менува регулативата која се однесув...
15.09.2020,
КОН РЕГИОНАЛНИ СТАНДАРДИ ЗА ЗАНИМАЊА
Регионалната економска соработка, подобрување на бизнис климата и создавање на заедничка економска област на Западен Балкан, како и обезбедување човечки ресурси за поддршка и продуктивност на компаниите и олеснување на регионалната мобилност, не се л...
14.09.2020,
ОБРАЗОВАНИЕТО НЕ Е ПРОБЛЕМ, ОБРАЗОВАНИЕТО Е МОЖНОСТ
Имам впечаток дека иако Министерството за образование и наука излезе со став дека наставата во новата учебна година ќе се реализира со учење на далечина, познатата „онлајн“ настава (освен за учениците од прво до трето одделение), сè уште e актуелна т...
10.09.2020,
ОДОБРЕНИ ПРОТОКОЛИТЕ ЗА ПРАКТИЧНА ОБУКA НА УЧЕНИЦИТЕ ВО КОМПАНИИ
Непобитен е фактот дека стручните вештини се совладуваат исклучиво преку мануелен процес, процес на вежби, односно работен процес во реална работна средина каде теоријата ја наоѓа својата применливост. Виртуелната настава, наметната поради состојбата...
26.08.2020,
НОВИ КВАЛИФИКАЦИИ КАКО ОДГОВОР НА НОВИТЕ ПОТРЕБИ НА ПАЗАРОТ
Новите времиња налагаат нови начини на функционирање, зголемена флексибилност и приспособливост на потребите на пазарот, а оттука произлегува и потребата од нови знаења и вештини за достигнување на деловните цели.На последниот состанок на Секторската...
24.08.2020,
Одржана „онлајн“ работилница во организација на Стопанска комора на Македонија-НАМАЛУВАЊЕ НА ПЛАТА, ОТСУСТВО ОД РАБОТА, РАБОТА ОД ДОМА И ИНСПЕКЦИСКИ НАДЗОР ВРЗ РАБОТНИТЕ ОДНОСИ
Бизнис сектoрот се соочува со нов предизвик наметнат од неколку месечната состојба со пандемијата од КОВИД-19.Повеќе од секогаш, особено внимание заслужува трудовиот сектор и позицијата на работодавачите и работниците.Ограничувањето, а во некои случа...
24.08.2020,
ПРИОРИТЕТИ НА ЕВРОПСКАТА АЛИЈАНСА ЗА ПРАКТИКАНТСТВО
Оспособување на лицата со вештини за нов иот економски контекст е главната стратешка цел на Европската алијанса за практикантство, чиј член, од минатата година, е Стопанската комора на Македонија. Фокусот на стратешката цел, на краток и среден рок, ќ...
21.08.2020,
РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТРИ ЗА СТРУЧНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУКА
Едно од клучните решенија за да се воспостави рамнотежа помеѓу образованието и потребите на пазарот на труд е воспоставување на регионални центри за стручно образование и обука. Нивната улога е на едно место да се поврзат реалниот сектор, образованит...
20.08.2020,
Одржан „онлајн“-семинар во организација на Стопанската комора на Македонија на тема: ПРАКТИЧНА ПРИМЕНА НА ЕКСЕЛ 2016
Како еден од најпопуларните програми во светот, Микрософт Ексел (Microsoft Excel) наоѓа најширока примена, посебно во деловниот свет. Незамисливо е денес, претпријатие или институција, од најмалите фирми до корпорации, од државни органи до невладини ...
19.08.2020,
ФУНКЦИОНАЛНО СТРУЧНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУКА И УЧЕСТВО НА ПРИВАТНИОТ СЕКТОР
Пандемијата поради коронавирусот го измести нормалното функционирање во целиот свет. Најсилно го погоди здравствениот систем, а како лавина го попречи и развојот на економијата, туризмот и угостителството, транспортот, го прекина образовниот процес, ...
<<  <  1    >  >> 


Контакт лице: м-р Наташа Јаневска
самостоен советник во Стопанска комора на Македонија
Телефон: ++ 389 2 3244045, M. 072 204 860
Факс: ++ 389 2 3244088
Е-адреса: natasa.janevska@mchamber.mk
Контакт центар: (02) 15015