Семинар / 30.09.2019


Регистрација на посетители:

FACEBOOK FOR BUSINESS – КАКО ДО НАЈДОБРИ РЕЗУЛТАТИ ПРЕКУ МАРКЕТИНГ ПЛАТФОРМАТА НА FACEBOOK

Стопанска комора на Македонија


Вашата e-mail адреса  


Ваше име и презиме:   


Име на компанијата (само за правни лица):   


Дополнителни информации: