Датум на објава
26.10.2020, Актуелно
ЕВРОКОДОВИТЕ - УСЛОВ ЗА ПОКОНКУРЕНТНО МАКЕДОНСКО ГРАДЕЖНИШТВО НА ЕВРОПСКИТЕ ПАЗАРИ
          - Во септември годинава нашата држава ги усвои Еврокодовите кои претставуваат технички прописи и стандарди од Европската Унија за проектирање и градење на градежни конструкции, и истите се внесени во Правилникот за стандарди и нормативи за ...
26.10.2020, Актуелно
СО ВКЛУЧЕНОСТ НА КОМПАНИИТЕ ВО УЧЕЊЕТО ПРЕКУ РАБОТА – ДО ПОКВАЛИТЕТНО СТРУЧНО ОБРАЗОВАНИЕ И КАДАР
Со цел зајакнување на врските помеѓу потребите на пазарот на труд и вештините на младите што се развиваат преку образовниот систем, неопходно е зајакнување на соработката помеѓу работодавачите и училиштата. Се поголем е интересот на компаниите да обу...
26.10.2020, НА ДЕНЕШЕН ДЕН ...
НА ДЕНЕШЕН ДЕН, 26.10
Во рубриката - На денешен ден - евидентираме настани кои од историски аспект се случиле на денешен ден а кои се поврзани со економијата, општеството, со секојдневното живеење. Издвојуваме некои од нив кои цениме дека се највпечатливи .......