Семинар 07.07.2020 ЗАКОНСКА РАМКА, УРЕДБИ, ТЕХНИЧКО-ИНЖЕНЕРСКИ МЕРКИ И ПРЕПОРАКИ ВО УСЛОВИ НА ПАНДЕМИЈА

„онлајн“-обука 10:00-14:00

Корона вирусите се семејство на вируси кои предизвикуваат болест кај животните. Седум од нив, вклучувајќи го и новиот вирус, преминаа и на луѓето, но повеќето само предизвикуваат вообичаени симптоми на настинка. Два корона вируса – Блискоисточен респираторен синдром (MERS) и тежок акутен респираторен синдром (SARS) – се многу потешки форми на вирус, откако од 2002 година до сега убиле над 1.500 луѓе. Новиот вирус, SARS-CoV-2 кој ја предизвикува болеста официјално позната како Ковид-19, е исто така поопасен од обичната настинка.

Пандемијата предизвикана од новиот корона вирус САРС КоВ – 2 го загрози целокупниот начин на живот. Веќе не е прашање дали ќе останеме, туку колку ќе останеме дома. Не е прашање дали ќе има новозаболени, туку колку ќе има новозаболени. Исто е и кај работниците. 
Правото на заштита при работа е уставно гарантирано право за секој граѓанин (чл. 32 од Уставот на РСМ). Ова право се остварува преку низа  законски и подзаконски акти од различна област, со единствена цел – да се овозможи највисок можен степен на безбедност на работното место, да се елиминира и/или да се минимизира специфичниот професионален ризик и да се овозможи унапредување на здравјето на професионално експонираните работници и превенција на професионалните болести и повреди на работа.

Во изминатиот период преку средствата за јавно информирање можеме да забележиме отсуство на техничко/организациони мерки и соодветна заштита на работниците, што недвосмислено доведува до поголемо ширење на вирусот. Отсуството на мерки за заштита на работниците при работа и присуството на новиот корона вирус ја зголемува веројатноста производните процеси целосно да запрат. Оттука, потребно е да се предлагаат и применуваат реални мерки и план за излез од кризата за стопирање на ширење на заразата и задржување на работните места на работниците.  

За таа цел, Стопанската комора на Македонија на 7 јули 2020 година, во соработка со Македонското здружение за заштита при работа (МЗЗПР), ќе реализира „онлајн“-обука на тема: ЗАКОНСКА РАМКА, УРЕДБИ, ТЕХНИЧКО/ИНЖЕНЕРСКИ МЕРКИ И ПРЕПОРАКИ ВО УСЛОВИ НА ПАНДЕМИЈА, на која ќе бидат посочени законските барања и донесените уредби од страна на Владата РСМ. 

На обуката присутните ќе бидат запознаени со сет на иницијативи и препораки кои беа изготвени во изминатиот период од самото прогласување на вонредната состојба во нашата земја, се` до завршување на истата, соочени со пандемијата – грижа за безбедност и здравје при работа, еднакво признавање на правото на боледување како последица на заболување од новиот корона вирус на вработените во Македонија, мерки за отстранување на опасноста или замена со  помалку опасна, преку конструкција на технички решенија кои ќе го штитат работникот, организациски мерки преку процесот на организација на работата, подигнување на свесноста за одредената опасност кај работниците и повторно враќање на работните места. 

Предавач:

м-р Снежана Јанкова Петковска,  д.и.ЗПР,  стручно лице за БЗР,
управител во „ПрогенЗ“ ДОО – Скопје.


Обуката ќе опфати елементи на теорија, дискусија и конкретни примери. 

Оваа обука според Правилникот за едукација на стручни лица за безбедност при работа се бодува со 10 бода за пасивно учество на истата.

За сите учесници на обуката ќе биде обезбедено:
- електронски работен материјал; 
- потврда со 10 бода според Правилникот за едукација на стручни лица
- електронски сертификат за учество на обуката.

Сите заинтересирани за учество на оваа „онлајн“-обука можат да се пријават најдоцна до 2.7.2020 година.

Агенда на настанот Пријавен лист

Контакт лица:

м-р Елизабета Андриевска-Ефтимова
++ 389 2 3244074

м-р Анита Митревска
++ 389 2 3244057

Стопанска комора на Македонија,
ул. „Димитрие Чуповски“ бр. 13,
1000 Скопје
Контакт центар: (02) 15015

КАЛЕНДАР НА НАСТАНИ

Конференција, 27.09.2020
ИЗВОЗНА СТРАТЕГИЈА ЗА ПОГОЛЕМА ДОДАДЕНА ВРЕДНОСТ НА ТУРИЗМОТ КАКО ПРЕДИЗВИК НА НОВОТО ВРЕМЕ
Семинар, 29.09.2020
ИНТЕРНИ АУДИТОРИ НА СИСТЕМ МЕНАЏМЕНТ
Семинар, 01.10.2020
ОСНОВИ НА AutoCAD
Семинар, 06.10.2020
ОБУКА НА СТРУЧЕН И ДРУГ КАДАР (МЕНТОРИ) ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ ПРАКТИЧНА ОБУКА КАЈ РАБОТОДАВАЧИТЕ
Online Бизнис средби, 08.10.2020
за учество на „виртуелен“- он-лине брокерски настан - The VIRTUAL BROKERAGE EVENT - INNOVATION VILLAGE 2020- VBE-IV2020
Саем, 14.10.2020
Меѓународен „онлајн“ индустриски саем „ТеМЕкс“
Семинар, 14.10.2020
ИЗГОТВУВАЊЕ НА ПЛАН И ЛИСТА НА АРХИВСКИ ЗНАЦИ СО РОКОВИ НА ЧУВАЊЕ, ИЗБОР НА КОМИСИЈА ЗА НЕГОВО ИЗГОТВУВАЊЕ, ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ПОПИС НА ДОКУМЕНТИ ЗА ТЕКОВНА 2021 ГОДИНА ВО ПРЕДВИДЕН ЗАКОНСКИ РОК ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ ДО ДРЖАВЕН АРХИВ НА РСМ
Семинар, 15.10.2020
ВРШЕЊЕ ВИДЕО НАДЗОР СОГЛАСНО ЗАКОНОТ ЗА ЗАШТИТА НА ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ И ПРЕКРШОЧНИ ОДРЕДБИ КОИ ПРОИЗЛЕГУВААТ ОД ИСТИОТ
Саем, 16.10.2020
„CII AGRO & FOOD TECH“- ИНТЕРНАЦИОНАЛЕН САЕМ ЗА ХРАНА И АГРОКУЛТУРА -ИНДИЈА 2020
Саем, 21.10.2020
Саем за директни бизнис средби „Братислава 2020“
Семинар, 30.10.2020
ТЕХНИКИ И АЛАТКИ ЗА ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА Е-ПРОДАЖБАТА
Online Бизнис средби, 18.11.2020
УЧЕСТВО НА „ВИРТУЕЛЕН“- БРОКЕРСКИ НАСТАН И БИЛАТЕРАЛНИ СРЕДБИ НА ТЕМА: „ БЕ@СММ2020-ВМРЕЖУВАЊЕ ВО ПАМЕТНАТА ПРЕРАБОТУВАЧКА ДЕЈНОСТ 2020“