Семинар 17.12.2019 - 18.12.2019 ПОДГОТОВКА НА ПРОЕКТИ ЗА ГРАНТОВИ ОД ЕУ И ДРУГИ ДОНАТОРСКИ ПРОГРАМИ

Стопанска комора на Македонија


   

Дводневна обука на тема:

ПОДГОТОВКА НА ПРОЕКТИ ЗА ГРАНТОВИ ОД ЕУ И ДРУГИ ДОНАТОРСКИ ПРОГРАМИ

17-18.12.2019 година
10:00- 15:00 часот
Стопанска комора на Македонија, сала 3 на 3 кат
  
Стопанската комора на Македонија, на 17-18.12.2019 година, организира дводневна обука на тема: ПОДГОТОВКА НА ПРОЕКТИ ЗА ГРАНТОВИ ОД ЕУ И ДРУГИ ДОНАТОРСКИ ПРОГРАМИ.

Целта на обуката:

Целта на оваа обука е учесниците да се запознаат со можностите и начините за обезбедувањето на финансиска средства од грантови преку:
- Подигање на теоретските и практичните знаења и вештини на персоналот на Вашата организација од областа планирање и пишување на предлог проекти, како и пополнување на деловите на апликација за предлог проект со фокус кон фондовите на ЕУ/ИПА II, како и на други донатори присутни во Р.С. Македонија и Западниот Балкан.

За кого е наменета обуката?

Обуката е наменета за оние поединци и организации кои сакаат да имаат развиена апликација за предлог проект и самите да научат како да ја направат. Тоа вклучува менаџери, раководители, тим лидери и вработени, како и за менаџери од сите нивоа (топ, среден и линиски), сопственици на компании и останати вработени кои сакаат да го прошират и усовршат своето знаење по дадената проблематика.

ПРОГРАМА


За време на обуката за Подготовка на проекти за грантови од ЕУ и други донатори, учесниците ќе ги зголемат своите знаења, вештини и практики во следниве области:

1. Запознавање за можностите за поддршка во рамките на ИПА II и други ЕУ инструменти за финансиска поддршка, и на други донаторски агенции;
2. Запознавање со дата бази со линкови до конкурсите за грант поддршка за претпријатија;
3. Дефинирање на тема за сопствен предлог проект;
4. Претставување на методите за анализа на потреби и проблеми во областа во која сака да се развие предлог проект;
5. Претставување на начините на пополнување на основната структура или „скелет“ на предлог проектот (т.н. Матрица на логичка рамка (Logical Framework Matrix);
6. Добиени информации за составот и начините на пополнување на концепт документ;
7. Претставување на пополнета проектна апликација и нејзините прилози;
8. Критериуми за оценка на проектен концепт и целосната апликацијата;
9. Основни познавања и концепти за подготовка на буџет;
10. Административно финансиски правила и процедури за аплицирање и спроведување на проекти од ЕУ и други донаторски програми;


Предавач:

Зоран Стојковски е извршен раководител на  Проефект Иново (www.proefekt.mk), консултантска компанија која нуди решенија за регионални и меѓународни партнери и клиенти за развој на организациска ефикасност и финансиска одржливост.  Тој има над 20 години искуство како обучувач за темата на проектно планирање и менаџмент, со издадени неколку прирачници на оваа тема. Зоран им помогна на многу регионални и меѓународни непрофитни организации, јавни институции и бизниси во обезбедувањето средства, како и во сите фази на имплементација на нивните програми во Македонија и Југоисточна Европа. Тој обезбедува обуки и стручна поддршка за обезбедување грантови и други форми на финансирање од донаторски агенции, како и професионално спроведување на проекти и има добиени проекти во износ на над 20 милони евра во грантови за клиентите и за организациите кои ги раководел. Работел на менаџмент позиции во програмата на УСАИД за граѓанско општетсво (1998-2004), и бил извршен  директор на локална организација за доделување на грант подрдшка (2004-2014) со програми финансирани од ЕУ, СДЦ и УСАИД. Поседува магистерски сертификат од областа на развојните студии на Лондон Метрополитен Универзитетот од Лондон.

За сите учесници на семинарот ќе биде обезбедено:
- работен материјал;
- ручeк и освежување;
- сертификат за присуство на семинарот.

Поради ограничениот на број на места,  Ве молиме Вашата пријава да ја доставите најдоцна до 10.12.2019 година.

Агенда на настанот Пријавен лист

Контакт лица:

м-р Елизабета Андриевска-Ефтимова
++ 389 2 3244074

Михајло Донев
++ 389 2 3244067

Стопанска комора на Македонија,
ул. „Димитрие Чуповски“ бр. 13,
1000 Скопје
Контакт центар: (02) 15015

КАЛЕНДАР НА НАСТАНИ

Бизнис средби, 09.06.2020
Он-лине Б2Б средби на тема: „Жените и мажите во градежниот сектор во Дунавскиот регион и пошироко: Соочување со новите предизвици“
Семинар, 11.06.2020
УПРАВУВАЊЕ СО СТРЕСОТ
Семинар, 17.06.2020
ДИЗАЈН НА ЕФИКАСНА ОРГАНИЗАЦИСКА ЛОГИСТИКА
Работилница, 18.06.2020
ИНТЕРНИ МЕРКИ ЗА СПРАВУВАЊЕ СО ЕФЕКТИТЕ ОД ОГРАНИЧУВАЊЕТО ИЛИ ПРЕКИНОТ НА РАБОТНИОТ ПРОЦЕС
Работилница, 24.06.2020
ОНЛАЈН АЛАТКА ЗА ЕФИКАСЕН РАЗВОЈ НА ЧОВЕЧКИОТ КАПИТАЛ НА КОМПАНИИТЕ
Семинар, 25.06.2020
ЕМОЦИОНАЛНО ИНТЕЛИГЕНТНО ЛИДЕРСТВО ЗА ВРЕМЕ НА ПАНДЕМИЈА
Семинар, 26.06.2020
ОТСУСТВО ОД РАБОТА СО НАДОМЕСТОК НА ПЛАТА
Семинар, 29.06.2020
ПРАКТИЧНА ПРИМЕНА НА ЕКСЕЛ (ФОРМУЛИ, ФУНКЦИИ, ПИВОТ ТАБЕЛИ И КОНТРОЛНИ ТАБЛИ) СО ПРИМЕРИ ВО МАГАЦИНСКОТО РАБОТЕЊЕ
Семинар, 02.07.2020
ОРГАНИЗАЦИЈА И РЕАЛИЗАЦИЈА, НА РАБОТЕЊЕТО ВО ПИСАРНИЦАТА, УПРАВУВАЊЕ СО СПИСИТЕ И АКТИТЕ ВО СОГЛАСНОСТ СО ПОТРЕБИТЕ НА ОРГАНИЗАЦИЈАТА
Конференција, 16.09.2020
КОНФЕРЕНЦИЈА И МЕЃУНАРОДНИ ДЕЛОВНИ СРЕДБИ - ЕЕН, 16-18 септември 2020 година, во Сараево, Босна и Херцеговина