31.03.2020, ПОРАКА ОД ЕСНАФОТ
АКТИВИРАЊЕ НА ЖЕЛЕЗНИЧКИОТ ТРАНСПОРТ
Ацо Попоски, претседател на Здружение на металургија (Железник челичен лив и гранулат)- 90% од производството на металургија е наменето за извоз, нашите комитенти се од најзагрозените земји и моментално се во карантин, се надеваме дека ќе се создадат...
31.03.2020, ПОРАКА ОД ЕСНАФОТ
ФИСКАЛНИ МЕРКИ ЗА ПОДДРШКА НА ГОЛЕМИТЕ РАБОТОДАВАЧИ
Петар Јаневски, втор извршен директор Макстил АД Скопје- Компанијата работи во полн капацитет за исполнување на нарачките во период од 2,5 месеци. За таа цел потребно е дефинирање на приоритетен транзит кој ќе се обезбеди и за другите индустрии и деф...
31.03.2020, ПОРАКА ОД ЕСНАФОТ
ПОТРЕБНА Е МАКСИМАЛНА ИСКОРИСТЕНОСТ НА ДОМАШНИТЕ РЕСУРСИ
Влатко Ѓорѓиевски, Здружение на земјоделство и прехранбената индустрија (Мик Свети Николе)- Економијата е падната. Во вакви услови неопходни ни се финансиски средства. Потребно е да ги задржиме вработените и по цена на задолжување за да може примарно...
30.03.2020, ПОРАКА ОД ЕСНАФОТ
КАРГО АВИО ТРАНСПОРТОТ НА РАСПОЛАГАЊЕ ЗА НАБАВКА НА СУРОВИНИ
Зоран Крстевски, претседател на Здружение на сообраќајот (Тав Македонија) - Во однос на сообраќајот потребни се олеснувања од аспект на царината и на процедурите. Авиосообраќајот е запрен - нешто што внимателно го градевме како соработка и партнерств...
30.03.2020, ПОРАКА ОД ЕСНАФОТ
АЛТЕРНАТИВНИ НАЧИНИ ЗА СНАБДУВАЊЕ СО ПРОФЕСИОНАЛНИ МАСКИ И ЗАШТИТНА ОПРЕМА
Александар Чадиковски, претседател на Здружението на хемиската индустрија (Технички гасови)- Технички гасови е единствениот производител и снабдувач на кислород во државава. Во последните недели побарувачката за кислород е зголемена за 50%. Достават...