21.12.2019, Неделен коментар на д-р Елена Милевска-Штрбевска
КЛУЧНИТЕ БАРАЊА НА БИЗНИС-ЗАЕДНИЦАТА ВО ГОДИНАВА ШТО ИЗМИНУВА
На крајот од годината, вообичаено сумираме се што сме работеле претходно, со цел да видиме каква е реализацијата на нашите планови и што од нив се спровело, Ако ги погледнам овогодинешните четириесетина неделни коментари, веднаш ми паѓаат во очи клуч...
16.12.2019, Неделен коментар на д-р Елена Милевска-Штрбевска
ДОСТА НИ Е ОД ХИПЕРРЕГУЛАЦИЈА!
Потребна ни е дерегулација или саморегулацијаВо минатото, владите на државите го користеа законодавството и регулативите за да вметнат ред и да постигнат одредени општествени цели, но во денешно време актуелен е трендот на дерегулација, не заради мод...
06.12.2019, Неделен коментар на д-р Елена Милевска-Штрбевска
БИЗНИСОТ ИМА ПОТРЕБА ОД ЕФИКАСНА АДМИНИСТРАЦИЈА
Во услови на пазарна економија, примарната улога на државата во поттикнување на растот на економијата на земјата е да креира квалитетен амбиент за работа што поттикнува инвестиции и отворање нови работни места. Тоа значи дека државата треба првенстве...
29.11.2019, Неделен коментар на д-р Елена Милевска-Штрбевска
ВРЕМЕ Е ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛСКО-ПРЕХРАНБЕНИОТ СЕКТОР ВО ДРЖАВАТА
Земјоделството (вклучувајќи ги и шумарството и рибарството) во вкупниот БДП учествува со околу 8.56%, согласно податоците за 2018 година, а заедно со делот од преработувачката индустрија кој се однесува на производството на прехранбени производи и пи...
22.11.2019, Неделен коментар на д-р Елена Милевска-Штрбевска
ШТО ИМ Е ПОТРЕБНО НА КОМПАНИИТЕ СО ТЕХНОЛОШКИ НАПРЕДНО ПРОИЗВОДСТВО?
Нема сомнение дека во малите отворени економии, како што е нашата, клучни фактори за поттикнување на економскиот раст се зголемениот извоз и приливот на странски директни инвестиции (СДИ), кои пак се причинско-последично поврзани со зголемената надво...