05.12.2019, ВО ПОСЕТА НА КОМПАНИИТЕ
„Ноел“ од Гевгелија - пример за македонска текстилна компанија која успешно опстојува скоро три децении
„Ноел“ - Гевгелија, основана е во 1991 година како компанија во приватна сопственост и повеќе од две децении ја држи лидерската позиција во текстилната индустрија во Република Македонија.Во моментов брои околу 600 вработени. Компанијата секоја година...
05.12.2019, ВО ПОСЕТА НА КОМПАНИИТЕ
МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ - ПОВЕЌЕ ДЕЦЕНИСКИ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИСКИ ОПЕРАТОР И ЛИДЕР
Македонски Телеком како водечки национален телекомуникациски оператор е дел од Групацијата „Дојче Телеком“ од 2001 година. Компанијата обезбедува говорни и податочни услуги преку мобилна и фиксна мрежа. Македонски Телеком нуди богато портфолио на кон...
05.12.2019, ВО ПОСЕТА НА КОМПАНИИТЕ
ПАД НА ЦАРИНАТА НА СУРОВИНАТА И ОСИГУРУВАЊЕ НА СЕЗОНЦИТЕ ЗА РАСТ НА КОНЗЕРВНАТА ИНДУСТРИЈА
Випро од Гевгелија, една од најголемите и водечки конзервни компании во земјата, е основан 1992 год. во Гевгелија. Започна со производство на безалкохолни пијалоци, се продолжи со минерална вода, за потоа да се премине на производство на здрава храна...
05.12.2019, ВО ПОСЕТА НА КОМПАНИИТЕ
ПО ПОДОЛГ ПЕРИОД ДОМАШНОТО ЖИВИНАРСТВО НА СТАБИЛНА ОСНОВА
ВЕТЕРИНАР експорт – импорт, Живинарска Фарма - Гевгелија е компанија основана со 100% домашен капитал, која во континуитет работи од 1990 година, постојано надградувајќи ја својата главна дејност - производство на свежите конзумни јајца од нашироко п...
05.12.2019, ВО ПОСЕТА НА КОМПАНИИТЕ
Недостигот на кадар – главен проблем на компанијата БРЕБОТЕКС - Богданци
Компанијата Бреботекс - Богданци е основана 1990 година како компанија во приватна сопственост, во која работат околу 300 вработени. Работата во погонот е беспрекорно организирана и опремена со машински парк за производство на конфекција, за кои сек...
04.12.2019, ВО ПОСЕТА НА КОМПАНИИТЕ
КРЕАТИВЕН ПРИСТАП ВО УРБАНИСТИЧКОТО ПЛАНИРАЊЕ
Законот за урбанистичко планирање треба да претставува устав на градежништвото, кој ќе овозможи остварување на целите и начелата на урбанистичкото планирање и воедно ќе остави простор за креативност на планерите при подготовката на планските документ...
03.12.2019, ВО ПОСЕТА НА КОМПАНИИТЕ
ЕФИКАСНО И НАВРЕМЕНО РЕАЛИЗИРАЊЕ НА ПРОЕКТИ ВО СИТЕ СЕГМЕНТИ НА ГРАДЕЖНИШТВОТО
БВ Инженеринг е компанија која нуди комплетни услуги од областа на градежништвото во сите сегменти од високоградбата, нискоградбата и хидроградбата. Покрај градежните работи, БВ Инженеринг нуди и услуги поврзани со градежни машини, проектирање и над...
03.12.2019, ВО ПОСЕТА НА КОМПАНИИТЕ
АВИЦЕНА – ПРЕПОЗНАТЛИВ БРЕНД ЗА ЛАБОРАТОРИСКА МЕДИЦИНА
Авицена Дијагностика, од своето основање во 1991 година, се стреми да обезбеди високо ниво на професионализам, имплементација на нови иновативни дијагностички методи и маркетинг решенија, синергетски однос со добавувачите и континуирана едукација на ...
03.12.2019, ВО ПОСЕТА НА КОМПАНИИТЕ
НОРМИРАН УЧИНОК ЗА ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА ПРОДУКТИВНОСТА ВО ПРОИЗВОДСТВОТО
На вкупна површина од 5000 метри квадратни, на просторот на некогашниот текстилен гигант ПреспаТекс, сместени се производствените објекти на “ХаТекс” Ресен, чија основна дејност е прозводство на конфекциски производи, со 170.Повеќе години компанијата...