28.10.2020, Актуелно

Согласно предлог Законот за изменување и дополнување на Законот за данокот на додадена вредност, кој е дел од Пакетот 4 за справување со кономската криза предизвикана од КОВИД-19, донесен од страна на Владата на Република Северна Македонија, алкохолн...
28.10.2020, Актуелно
ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА - И ВО УСЛОВИ НА КРИЗА СЕ РЕАЛИЗИРААТ ПРИОРИТЕТИТЕ ВО ЈП „ПАЗАРИ“ - БИТОЛА
И во услови на криза која веќе седум месеци има активно негативно влијание и ограничувања на работата на многу дејности, зелените пазари се обидуваат преку доследна примена на протоколите за работа и мерките за заштита од корона кризата, да се одржат...
27.10.2020, Актуелно
Прифатена иницијативата на Асоцијацијата на компании со технолошки напредно производство при Советот на странските инвеститори за намалување на царинските стапки за производи (компоненти) потребни за производство на технолошки напредни производи.
Асоцијацијата на странски компании со технолошко напредно производство при Советот на странски инвеститори во рамките на Стопанската комора на Македонија ја поздравува денешната одлука на Владата на РСМ за намалување на 33 царински стапки на одделни...
27.10.2020, Актуелно
ТРАНСПОРТ И ШПЕДИЦИЈА – ВАЖНА АЛКА ВО ПРОЦЕСОТ НА СНАБДУВАЊЕ
Во време на пандемија кога голем дел од активностите се одвиваат под специфични услови и протоколи, непречениот транспорт на добра и услуги се истакна како многу важна алка која обезбедува непречен тек на активностите. Навремената испорака на добра и...
27.10.2020, Актуелно
ШТО ЈА ОЧЕКУВА ЕКОНОМИЈАТА ПО НОВИОТ РЕБАЛАНС НА БУЏЕТОТ И ДАЛИ ПОСТОИ ОПТИМИСТИЧКО СЦЕНАРИО ЗА ГРАЃАНИТЕ И БИЗНИС ЗАЕДНИЦАТА?
На оваа тема во емисијата „24 анализа“ на ТВ 24 дискутираа Антони Пешев, претседавач на Собранието на Стопанската комора на Македонија и претседател на бордот  на „Ултра/Унет групација на компании“, министерот за финансии Фатмир Бесими и универзитетс...
27.10.2020, Актуелно
Одржан семинар во организација на Стопанската комора на Македонија на тема: ВОСПОСТАВУВАЊЕ ИНТЕРНА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДГОТОВКА И СПРОВЕДУВАЊЕ НА ДИСЦИПЛИНСКА ПОСТАПКА, ОТКАЗ НА ДОГОВОРОТ ЗА ВРАБОТУВАЊЕ И ДРУГИ ОСНОВИ ЗА ПРЕСТАНОК НА РАБОТНИОТ ОДНОС
Комплексниот поим на дисциплинската постапка се покажа како ефикасна алатка за заштита на правата на работодавачите и работниците и забележа значителна употреба како реакција на бројните дилеми околу правилната примена на дел од мерките кои беа во ва...
26.10.2020, Актуелно
ЕВРОКОДОВИТЕ - УСЛОВ ЗА ПОКОНКУРЕНТНО МАКЕДОНСКО ГРАДЕЖНИШТВО НА ЕВРОПСКИТЕ ПАЗАРИ
          - Во септември годинава нашата држава ги усвои Еврокодовите кои претставуваат технички прописи и стандарди од Европската Унија за проектирање и градење на градежни конструкции, и истите се внесени во Правилникот за стандарди и нормативи за ...
26.10.2020, Актуелно
СО ВКЛУЧЕНОСТ НА КОМПАНИИТЕ ВО УЧЕЊЕТО ПРЕКУ РАБОТА – ДО ПОКВАЛИТЕТНО СТРУЧНО ОБРАЗОВАНИЕ И КАДАР
Со цел зајакнување на врските помеѓу потребите на пазарот на труд и вештините на младите што се развиваат преку образовниот систем, неопходно е зајакнување на соработката помеѓу работодавачите и училиштата. Се поголем е интересот на компаниите да обу...
22.10.2020, Актуелно
ПРЕДИЗВИЦИ ЗА ИЗВОЗ ВО ВРЕМЕ НА КОВИД-19
Одржан „онлајн “- семинар на тема: КАКО ДА СЕ ИДЕНТИФИКУВААТ МОЖНОСТИТЕ ЗА ИЗВОЗ НА МЕЃУНАРОДНИОТ ПАЗАР ВО ВРЕМЕ НА КОВИД 19?Светската трговија беше е ставена пред нов предизвик изминатиов период, а глобалната пандемија дополнително се рефлектира врз работењето на извозно ориентираните компании, нарушувајќи ги годишните планови на компаниите и присуството на трети пазари.П...
22.10.2020, Актуелно
Одржан „онлајн“ семинар во организација на Стопанската комора на Македонија на тема: ЈАВНИТЕ НАБАВКИ ВО КРИЗНАТА 2020 ГОДИНА
Предизвици во време на пандемија, јавни набавки во услови на намалување на буџетите, примена на Законот за јавни набавки, поништени и обжалени постапки – кои се најчести грешки и причини и како истите да се надминат? Со оглед на тоа дека во 2020 година јавните институции и компаниите се соочија со низа предизвици кои во значителна мера влијаеа врз процесот на спроведување на јавните набавки, Стопанската комора на Македонија на 21 октомври 2020 година за сите дого...
<<  <  1    >  >>