22.09.2017 (Бизнис средби)
МЕЃУНАРОДНИ ДЕЛОВНИ СРЕДБИ-EEН „ ARCH 2017“ (ГРАДЕЖEН СЕКТОР) на 22 септември 2017 година, во Прага, Република Чешка

25.09.2017 (Форум)
„Регулатива за работните односи и пазарот на труд во компаниите кои се занимаваат со интелектуални дејности“

26.09.2017 (Семинар)
ИЗГОТВУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ ЗА ДАНОЧНИ И УПРАВУВАЧКИ ЦЕЛИ ПО СОПСТВЕНА МЕРКА

26.09.2017 (Форум)
"Регулатива на работните односи и пазарот на труд во ИКТ секторот"

27.09.2017 (Саем)
МЕЃУНАРОДЕН САЕМ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИ И АГРОИНДУСТРИСКИ ПРОИЗВОДИ „ПРИШТИНА 2017“- 27-30.9.2017

27.09.2017 (Бизнис средби)
КУПУВАЧКА МИСИЈА И ПОСЕТА НА „ INTERNATIONAL PHARMACEUTICAL PRODUCTS MEETING 2017 “

28.09.2017 (Бизнис средби)
МЕЃУНАРОДНИ БИЗНИС СРЕДБИ – 28-29 септември 2017 Тирана, Албанија

28.09.2017 (Семинар)
СРЕДСТВА ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА ПОБАРУВАЊАТА (ПРЕТХОДНИ И ПРИВРЕМЕНИ МЕРКИ) И ЛИКВИДАЦИЈА НА ТРГОВСКИ ДРУШТВА

28.09.2017 (Семинар)
НОРМАТИВИ И СТАНДАРДИ ВО ТРГОВСКИТЕ ДРУШТВА СОГЛАСНО ЗАКОНОТ ЗА ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ И ЗАКОНОТ ЗА ПОЖАРНИКАРСТВО

29.09.2017 (Семинар)
ПРАВНА ПРИРОДА НА ДОГОВОРИТЕ ЗА ПРЕВОЗ И ШПЕДИЦИЈА, ПРАВА И ОБВРСКИ НИЗ ПРИЗМАТА НА СУДСКАТА ПРАКСА И ВИДОВИ ДОКАЗИ

03.10.2017 (Семинар)
Успешно подготвување електронски понуди, користење на ЕСЈН-алатки и модули

03.10.2017 (Семинар)
ВОВЕД ВО ЕТИЧКО ХАКИРАЊЕ

04.10.2017 (Бизнис средби)
„MARKETPLACE AUSTRIA FOOD“- БИЗНИС-СРЕДБА НА АВСТРИСКИ ФИРМИ СО ПРОИЗВОДИТЕЛИ И УВОЗНИЦИ НА ПРЕХРАНБЕНИ ПРОИЗВОДИ ОД ЦЕЛИОТ СВЕТ

10.10.2017 (Семинар)
Забрзаните постапки (постапки за порамнување и спогодување) согласно Закон за прекршоците и улогата на Државната комисија за одлучување во втор степен од областа на инспекцискиот надзор и прекршочната постапка

16.10.2017 (Конференција)
„Втора хрватска конференција за проценка на ризик и безбедност на храната“- 16-17.10.2017 Осиек, Р.Хрватска

18.10.2017 (Семинар)
ПРЕДНОСТ НА ДОГОВОРИТЕ СО ИЗВРШНА КЛАУЗУЛА ВО РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРАВАТА И ОБВРСКИТЕ КОИ ПРОИЗЛЕГУВААТ ОД ДОГОВОРЕНОТО

18.10.2017 (Семинар)
КРЕИРАЊЕ НА ЕФИКАСЕН СИСТЕМ ЗА ОЦЕНУВАЊЕ И МОТИВИРАЊЕ НА ВРАБОТЕНИТЕ КАКО ВАЖЕН МЕХАНИЗАМ ЗА РАЗВОЈ

22.10.2017 (Конференција)
МЕЃУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА ЗА ДЕЛОВНИ АСИСТЕНТИ

30.10.2017 (Бизнис средби)
„Саем за директни бизнис средби Кошице 2017“-Словачка, 30.10.2017

31.10.2017 (Семинар)
КУПУВАЧКА МИСИЈА И ПОСЕТА НА „EXPORT WEEK 2017“ - 31.10-2.11.2017

01.11.2017 (Бизнис средби)
Бизнис средби „Ready2GO" во САД, Канада, Чиле, Камерун и Индија

09.11.2017 (Конференција)
Меѓународна дводневна конференција за финансирање на европски програми - Скопски Саем

09.11.2017 (Бизнис средби)
МЕЃУНАРОДНИ БИЗНИС СРЕДБИ „RENEXPO®BIH 2017“ - 9.11.2017 Сараево, БиХ

23.11.2017 (Саем)
"24. Интернационален саем во Тирана"- 23-26.11.2017 Тирана, Р. Албанија

28.11.2017 (Бизнис средби)
„INTERNATIONAL MACHINERY AND PLANT ENGINEERING FORUM 2017“

Бизнис-настани

30.03.2017 - 31.03.2017


Семинар  Македонија

Дводневен семинар на тема:РИЗИЦИ ВО ИТ-РАБОТЕЊЕТО


Дводневен семинар на тема:

РИЗИЦИ ВО ИТ-РАБОТЕЊЕТО

30-31.3.2017 година
10:00 – 15:00 часот
Стопанска комора на Македонија, сала 1 на 5-ти кат

Лошото препознавање, евидентирање и следење на ИТ-ризикот, како и користењето на небезбедни решенија може да доведе до одлив на доверливи информации, нарушување на работењето, пад на продажбата, губење на важни клиенти или едноставно – престанок на работењето на компанијата.
 
Денес голем број компании ги екстернализираат своите услуги со цел да ги оптимизираат своето работење и ресурсите кои ги ангажираат. Дали во Вашата компанија овој процес е добро уреден? На кој начин најдобро ги дефинирате гаранцијата на нивото на квалитет на услугите (SLA), чувањето на доверливи информации (NDA), пенали и други критични ставки?

Доколку Вашата компанија пристапила во интерен развој на софтвер, дали ги почитувате безбедносните процедури, дали користите крипто-алгоритми и само проверен софтвер за развој?

Овој семинар Ви овозможува:
-упатства за успешно дефинирање и следење на ИТ-ризици;
-насоки за правилно и безбедно пристапување во интерно развивање на софтвери;
-совети за адекватна заштита и безбедност на информационите системи;
-интерактивност и одговори на Вашите прашања, директно од предавачите;
-запознавање со колеги од струката, дискусии, примери од праксата и размена на искуства.

Семинарот е наменет за: раководители и вработени во ИТ-служби, лица одговорни за заштита на работните информации, ИТ-ревизори, програмери и личности задолжени за интерен развој на софтвер, мрежни инженери, службите за финансии, обезбедување, правна служба, извршителите на банкарски и други работи, осигурителните друштва, лицата одговорни за управување со бази на податоци, управување со ИТ-ризици, спроведување контрола на ИТ-стандардите, заштита на системите за плаќања и платежни картички, добавувачите во врска со информациониот систем, како и сите кои имаат потреба од заштитен пристап, како и заштита на самите информации поради висок степен на одговорност и ризик во стопанските друштва.

ПРОГРАМА:

I ден
-Дефинирање и следење на ИТ ризикот;
-Управување со ИТ ризик преку најдобри меѓународни практики - ИТ стандарди и препораки;
-Анализа на најчести ИТ ризици и решенија за спречување на ИТ ризици;
-Централизирано управување со ИТ ресурсите и безбедноста на информации;
-ИТ стандарди (ITIL, ISO, PCI DSS);
-ИТ документација - политики и процедури;
-Контрола на договорот и безбедно работење преку екстернализација на ИТ услуги;
-ИТ ревизија на надворешни партнери преку примери од пракса;
-COBIT и модел на зрелост во процесот;
-Интерен и екстерен развој на софтвер;
-Напредни методи за безбедност и енкрипција;
-Расположливоста на критични услуги;
-Интегритет на податоците во големи системи;
-Улоги на ИТ проектите - CISO и ИТ ревизија;
-Контрола на важни делови од информациониот систем;
-Практични примери од ИТ ревизија;

II ден
-Воспоставување на интерна контрола за безбедно работење;
-Класификација и означување на информација;
-Стратегијата за безбедност;
-Класификација на ИТ ризици;
-Право на пристап и применета на контрола;
-Безбедност, интегритет и достапност на системот;
-Актуелни ИТ закани;
-Безбедност на ИТ инфраструктура;
-Безбедност во работењето со практични примери од пракса;
-Улогата на вработени и нивниот придонес во ИТ безбедност;
-Едукација;
-Пенетрационо тестирање (етички хакинг).

Предавачи:

•Доц. д-р Игор Франц, раководител на Одделението за високотехнолошки криминал на Меѓународниот институт во Белград. Основач на Агенцијата за безбедност на податоци – SECIT security consulting, каде е извршен директор. Се занимава со информациона безбедност и дигитална форензика повеќе од 12 години и во истата област има докторирано. Со 10-годишно искуство како предавач, автор е на повеќе книги и трудови објавени во меѓународни и домашни списанија; 

•Лука Милинковиќ, ИТ-ревизор во Комерцијална банка АД – Србија, каде имплементира безбедносна контрола и процени на ризикот на ИТ-системите на банките. Со информациона безбедност и едукација се занимава повеќе од 10 години, а за време на тој период има работено и на Електротехничкиот факултет во Белград, каде моментално е на докторски студии. Има работено на развој и имплементирање на безбедносни методи, мрежни технологии и алгоритми за енкрипција. Автор е на многубројни трудови и учествувал на домашни и меѓународни научни конференции, а  член е на ИТ-списанието „PC Press“. Тој исто така е сертифициран внатрешен ревизор за ISO/IEC 27001 и ISО 31000 управување со ризик.
 
За сите учесници на семинарот ќе биде обезбедено:
-работен материјал;
-ручeк и освежување;
-сертификат за присуство на семинарот.

Работен јазик на обуката: српски.

Рок за пријавување: 23.3.2016 година.


Агенда на настанот
Пријавен лист
Останати документи
Аплицирај електронски / on-line


Контакт: Стево Серафимов
Тел: (02) 3244000 Факс:(02) 3244088
Контакт Центар : (02) 15015
E-адреса: ic@ic.mchamber.org.mk

Контакт: Елизабета Андриевска-Ефтимова
Тел: ++ 389 2 3244074
Факс:++ 389 2 3244088
Контакт Центар : (02) 15015
E-адреса: beti@mchamber.mk










 

Премиум покровители

Покровители

Силвер покровители

Партнери

Државни институции

Меѓународни институции

© 2008 Стопанска комора на Македонија, задржани сите права