Pyetësor

Pyetësori për anëtarët dhe përfituesit e shërbimeve të Odës

Oda Ekonomike e Maqedonise eshte e vendosur te zbatoje plotesisht politiken e cilesise, i cili eshte pjese perberese e politikes se pergjithshme te punes se institucionit dhe eshte i bazuar ne krijimin, zbatimin dhe mirembajtjen e orientuar drejt tregut sistemit operativ dhe parimet e promovimit te cilesise ne menyre plotesisht te kenaqur kerkesat e ISO 9001: 2008, nevojat dhe pritjet e anetareve dhe klientet dhe poziten per permiresimin e vazhdueshem te sistemit per menaxhimin e cilesise dhe rritjen e efektivitetit dhe efikasitetit te funksionimit te plote te institucionit.

Parimet themelore te Politikes se Cilesise, per te cilat Dhoma tani dhe ne te ardhmen perfshin, nder te tjera, te bazuara ne:

  • Njohja e anetareve tane dhe konsumatoret, te institucioneve vendore dhe te huaja, te mirekuptimit dhe balancimit nevojat dhe pritjet me nevojat dhe pritjet e furnizuesit tane, punonjesit dhe shoqerise e tyre, duke u perpjekur per te kenaqur plotesisht te gjitha anet;
  • Krijimi vendimet tona mbi analizen logjike dhe intuitive e te dhenave te grumbulluara, kur eshte e mundur matjet e sakta te karakteristikave te sherbimeve, proceseve dhe sistemi per menaxhimin e cilesise, te cilat garantojne ofrimin e cilesise se sherbimit ndaj shtetit dhe vleresoi perdorues, duke rritur besimin e tyre ne na dhe te rritur imazhin e institucionit;

Per kete qellim, nje pyetesor i krijuar per kenaqesine e anetareve dhe konsumatoret furnizohen pervec kesaj, qe dhe do te donte qe te kontribuoje per te punuar se bashku, per sa i perket duke dhene komentet tuaja specifike dhe sugjerime per permiresim, te cilat sherbimi i dores sone, do te te jete me efektive dhe cilesi me te mire.Kontakte:
Oda ekonomike e Maqedonisë
Rr.Dimitrie Cupovski,13
1000 Shkup
Kontakt persononi: Emilija Todorovska
tel: ++ 389 2 3244047
fax:++ 389 2 3244088
e-mail: emilija@mchamber.mk

 

Anetari i shkelqyer mbrojtes

Mbrojtes Anetaret Premium

Anetaret mbrojtes

Argjend anetaret mbrojtes

Partneret

Institucionet e shtetit

Institucionet nderkombetare

@2008 Oda Ekonomike e Maqedonisë, të gjitha të drejtat e rezervuara