28.08.2018 (Форум)
Меѓународни деловни средби - „MEET4BUSINESS AGRA 2018“ - 28.08.2018 Р.Словенија

10.09.2018 (Конференција)
Самит за планински туризам во Централна Европа – MoReSCE- 10-12.09.2018

11.09.2018 (Семинар)
ИНТЕРЕН МАРКЕТИНГ – СПОЈ НА МАРКЕТИНГОТ И ЧОВЕЧКИТЕ РЕСУРСИ

14.09.2018 (Семинар)
ИЗГОТВУВАЊЕ НА БИЗНИС ПЛАНОВИ И ЕКОНОМСКИ АНАЛИЗИ

14.09.2018 (Семинар)
5 WHY – 5 ЗОШТО И FISHBONE / ISHIKAWA – РИБЈА КОСКА ДИЈАГРАМ ТЕХНИКИ ЗА СИСТЕМАТСКИ АНАЛИЗИ ЗА ПОСТИГНУВАЊЕ НА ОЧЕКУВАНИ РЕЗУЛТАТИ

18.09.2018 (Семинар)
ВЕШТИНИ ЗА УСПЕШНО ПРЕГОВАРАЊЕ- WIN-WIN -профит, договор и лојални клиенти-

20.09.2018 (Семинар)
ОБУКА ЗА ДЕЛОВНИ АСИСТЕНТИ И ФИНАНСИСКИ АДМИНИСТРАТОРИ, АРХИВСКО И КАНЦЕЛАРИСКО РАБОТЕЊЕ И УНАПРЕДУВАЊЕ НА ПРОТОК НА ДОКУМЕНТИ, ИНТЕРНА И ЕКСТЕРНА КОМУНИКАЦИЈА ВО КОМПАНИЈАТА

21.09.2018 (Семинар)
НАЈНОВИТЕ ИЗМЕНИ ВО ЗАКОНОТ ЗА РАБОТНИТЕ ОДНОСИ

26.09.2018 (Форум)
БИЗНИС СРЕДБИ И РЕГИОНАЛЕН БИЗНИС ФОРУМ 26 септември 2018 година, Нови Сад, Србија

28.09.2018 (Семинар)
ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА ПОБАРУВАЊАТА СО ЗАЛОЖНО ПРАВО СУДСКИ СПОРОВИ КОИ ПРОИЗЛЕГУВААТ ОД РЕАЛИЗАЦИЈА НА ЗАЛОЖНО ПРАВО

28.09.2018 (Семинар)
БЕЗБЕДНОСТ НА ИТ-ИНФРАСТРУКТУРА

02.10.2018 (Советување)
ТЕХНИКИ И МЕТОДИ НА ТИМСКА РАБОТА, ЛИДЕРСТВО ВО ТИМОТ И КРЕИРАЊЕ НА ИДЕИ - „BRAINSTORMING“

17.10.2018 (Бизнис средби)
Marketplace Austrian food, Виена, Австрија. 17.10.2018

07.11.2018 (Бизнис средби)
Бизнис средби ЈИЕ ИТ САМИТ 7-9 ноември 2018 Нови Сад, Србија

Бизнис-настани

14.03.2018 - 14.03.2018


Семинар Стопанска комора на Македонија,  Македонија

ПРОДАЖБА НА ПРОИЗВОДИ ЗА ШИРОКА ПОТРОШУВАЧКА, ОДНЕСУВАЊЕTO НА ПОТРОШУВАЧИТЕ, УПРАВУВАЊЕ СО КВАЛИТЕТОТ ПРИ НАБАВКА И РЕИНЖЕНЕРИНГ НА ПРОЦЕСИТЕ ЗА НАБАВКИ И ЗАШТЕДИ


Еднодневен семинар:

ПРОДАЖБА НА ПРОИЗВОДИ ЗА ШИРОКА ПОТРОШУВАЧКА, ОДНЕСУВАЊЕTO НА ПОТРОШУВАЧИТЕ, УПРАВУВАЊЕ СО КВАЛИТЕТОТ ПРИ НАБАВКА И РЕИНЖЕНЕРИНГ НА ПРОЦЕСИТЕ ЗА НАБАВКИ И ЗАШТЕДИ

16.3.2018 година (петок)
9:30-15:30 часот
Стопанска комора на Македонија, сала 1 на 5-ти кат


 
          Клучот за успешна продажба на стоки за широка потрошувачка лежи во разбирањето на потрошувачите и ставот на продавачот кон потрошувачите. Потребите и желбите на потрошувачите прво мора да се оценат со цел да се понудат проиводите и услугите на најефикасен можен начин.

Целта на семинарот е да се разработат темите кои се однесуваат на:

   • Разбирање на однесувањето на потрошувачите и кој е најважниот начин на кој секоја компанија мора да помине со цел да се обезбеди одржлив и долгорочен успех;
   • Процесот на трговска размена – релација производство и потрошувачки маркетинг;
   • Што е малопродажба; 
   • Што е распоред на продажба и како тоа влијае на потрошувачот;
   • Кои се факторите на дизајнирање кои влијаат врз процесот на      потрошувачка/купување;
   • Како до вистинско внимание на потрошувачите;
   • Што е интерактивна и двонасочна комуникација;
   • Како продажбата е условена од стратегиското поставување на асортиман со одредена позиција;
   • Кои се основните принципи на малопродажба;
   • Кои се правилата на однесување и обврските на трговците;
   • Што е примарно и секундарно позиционирање;
   • Управување со пониско или средно ниво во продажбата и маркетингот;
   • Набавка и реинженеринг во однос на заштеди;
   • Разбирањето на потрошувачите и ставот на продавачот кон потрошувачите;
   • Потребите и желбите на потрошувачите во контекст на континуиран процес на работење.

Програма на семинарот:


Малопродажба и задоволување на барањата на потрошувачите:
- Активна потрошувачка на производот;
- Купувач наспроти потрошувач;
- Принцип на набљудување т.н. 360 ° кај потрошувачот;
- Потреби на потрошувачите;
- Што ги мотивира потрошувачите да одат во одредена позиција на   малопродажба;
- Упатства според категорија на производи;
- Анализа на набавка;
- Мотивација за повторување на процесот на купување;
- Разбирање на потребите и желбите на потрошувачите во сите фази на   купувањето;
- Анализа на начинот на купување на местото на продажба;
- Процес на т.н. создавање на лојални потрошувачи.

Однесување на потрошувачите, планирање на асортиман и соодветна класификација:
- Какво е однесувањето на потрошувачите и зошто треба да се грижиме за   тоа;
- Зошто однесувањето на потрошувачите е толку динамично и како   последните трендови влијаат на потрошувачите;
- Кој е системот на вредности и кои се реалните компоненти за   реализација;
- Каква е перцепцијата на потрошувачите;
- Кои се факторите што влијаат на тоа што ќе биде разбрано од страна   на купувачите;
- Кои се специфичните карактеристики кои се испитуваат во   истражувањето за однесувањето на потрошувачите;
- Кои се ставовите, каква е нивната функција и како потрошувачката   култура влијае врз однесувањето;
- Какво влијание имаат потрошувачите од различни групи;
- Како потрошувачите донесуваат одлуки;
- Што е несоодветно однесување на потрошувачите и потрошувачката   етика?

Набавка и реинженеринг на заштеди:
- Квалитет во процесот на  набавка;
- Управување со квалитетот во набавка;
- Реинженеринг на процесот на набавки и софтверска поддршка;
- Креирање задачи за реинженеринг на процесот на набавки;
- Контрола на ризиците во процесот на набавка;
- Воспоставување соработка со добавувачите врз основа на квалитет.


Целна група:
Директори / раководители на секторите малопродажба, големопродажба, набавка, раководители во продажба, набавка, вработени во компаниите задолжени за јавна набавка (тендерски процеси), како и за сите заинтересирани субјекти чиј предмет на работење е поврзан со темите на семинарот, како и за сите оние кои во своите компании и институции сакаат да ги подобрат и да ги унапредат знаењата за малопродажба, директна продажба, набавка, финансиска корелација помеѓу набавка и продажба, планирање и сектор за развој.


Предавач:
- Михаил Китановски, интернационален бизнис и менаџмент консултант во 23 земји, со 22-годишно искуство за повеќе од 600 клиенти и воедно управител на „Д2ЕМ КОНСАЛТИНГ“ ДООЕЛ – Скопје.

За сите учесници на семинарот ќе биде обезбедено:
- работен материјал;
- ручек и освежување и
- сертификат за присуство на семинарот.

Краен рок за пријавување: 13.3.2018 година.


Агенда на настанот
Пријавен лист
Останати документи
Аплицирај електронски / on-line


Контакт: Анита Митревска
Тел: ++ 389 2 3244057
Факс:++ 389 2 3244088
Контакт Центар : (02) 15015
E-адреса: anita@mchamber.mk

Контакт: Елизабета Андриевска-Ефтимова
Тел: ++ 389 2 3244074
Факс:++ 389 2 3244088
Контакт Центар : (02) 15015
E-адреса: beti@mchamber.mk


 

Премиум покровители

Покровители

Силвер покровители

Партнери

Државни институции

Меѓународни институции

© 2008 Стопанска комора на Македонија, задржани сите права