Bashkëpunimi me QEVERINË E RM

Bashkëpunimi në mes të Odës Ekonomike të Maqedonisë Qeveria e Republikës së Maqedonisë dhe të Kuvendit të Republikës së Maqedonisë

 Ne perfaqesim te interesave te anetareve te Odes ekonomike te Maqedonise, para organeve dhe institucioneve gjegjese dhe ne pergatitje te Legjislatures ekonomike realizohet bashkepunim intensiv ne mes Odes ekonomike te Maqedonise,Qeverise se Republikes se Maqedonise dhe Kuvendit te Republikes se Maqedonise ne nivel te mardhenieve konstruktive partneriale.Ne vazhdim jane dhene iniciativa te Odes te drejtuara deri tek organet dhe institucionet kompetente,mendimet e pergatitura sipas teksteve ligjore te dorezuar ne Qeverine e Republikes se Maqedonise per deklarim te biznes bashkesise,si dhe llojet e tjera te korespodimit.

 Kontakte:
Oda ekonomike e Maqedonisë
Rr.Dimitrie Cupovski,13
1000 Shkup
Kontakt persononi: Ljupka Samardziska
tel: ++ 389 2 3244018
fax:++ 389 2 3244088
e-mail: ljupka@mchamber.mk

 

Anetari i shkelqyer mbrojtes

Mbrojtes Anetaret Premium

Anetaret mbrojtes

Argjend anetaret mbrojtes

Partneret

Institucionet e shtetit

Institucionet nderkombetare

@2008 Oda Ekonomike e Maqedonisë, të gjitha të drejtat e rezervuara