23.01.2019 (Семинар)
Еднодневен семинар: ИНТЕГРАЦИЈА НА МАРКЕТИНГ СТРАТЕГИЈАТА СО ОПШТЕСТВЕНАТА ОДГОВОРНОСТ НА КОМПАНИИТЕ

25.01.2019 (Семинар)
МАРКЕТИНГ ТРЕНДОВИ И АЛАТКИ ЗА 2019 ГОДИНА - КАКО ДА БИДЕТЕ ВО ЧЕКОР СО СВЕТСКИОТ НАПРЕДОК?

29.01.2019 (Семинар)
УПРАВУВАЊЕ СО ОПАСНИ МАТЕРИИ И ОПАСЕН ОТПАД, СОБИРАЊЕ И ОТСТРАНУВАЊЕ, СКЛАДИРАЊЕ И ДЕПОНИРАЊЕ, РЕЦИКЛИРАЊЕ, ГОРЕЊЕ, КРИТИЧКИ ТОЧКИ И „CASE STUDY“

29.01.2019 (Семинар)
Задолжителни елементи на договорот за вработување, можност за измена на договорот за вработување во делот на плата, работни задачи, забрана за работа на работодавачот, заштита од мобинг преку инспекциски надзор

30.01.2019 (Тренинг обука)
ОБУКА И РАЗВОЈ НА ЧОВЕЧКИТЕ РЕСУРСИ –КРЕИРАЊЕ НА ДОДАДЕНА И УПОТРЕБЛИВА ВРЕДНОСТ ЗА ОРГАНИЗАЦИИТЕ

30.01.2019 (Семинар)
ПРИСТАП ДО ФИНАНСИИ, ВЕШТИНИ И ОРГАНИЗАЦИЈА – ПРЕДУСЛОВ ЗА УСПЕШНА КОМПАНИЈА

31.01.2019 (Семинар)
ТЕЛЕФОНСКА ПРОДАЖБА (TELESALES)

31.01.2019 (Семинар)
Најнови измени на Законот за јавни набавки - НОВИ ПРАВИЛА ЗА УЧЕСТВО ВО ЈАВНИТЕ НАБАВКИ

01.02.2019 (Семинар)
Планирање, анализа, организација и реализација на работењето во писарница, преку управување со списите и актите во согласност со потребите на организацијата

14.02.2019 (Семинар)
Еднодневен семинар:DATA MINING КОНЦЕПТИ И ТЕХНИКИ КАКО ОСНОВА НА БИЗНИС АНАЛИЗА

19.02.2019 (Тренинг обука)
Дводневна обука на тема:СТРАТЕГИСКО ПЛАНИРАЊЕ СО ПРИМЕНА НА SWOT МАТРИЦА И КАРТАТА НА ВРАМНОТЕЖЕНИ РЕЗУЛТАТИ (КВР)

21.02.2019 (Семинар)
Најнови измени на Законот за јавни набавки - НОВИ ПРАВИЛА ЗА УЧЕСТВО ВО ЈАВНИТЕ НАБАВКИ

26.02.2019 (Семинар)
УПРАВУВАЊЕ СО ПРОИЗВОДСТВОТО

27.02.2019 (Тренинг обука)
ПОДОБРУВАЊЕ НА ОРГАНИЗАЦИСКАТА УСПЕШНОСТ ПРЕКУ ПОДОБРУВАЊЕ НА ОРГАНИЗАЦИСКАТА КОМУНИКАЦИЈА

03.03.2019 (Советување)
ГРАДЕЊЕ СИЛНИ ОРГАНИЗАЦИСКИ ТИМОВИ ЗА СПРАВУВАЊЕ СО ПРЕДИЗВИЦИ НА РАБОТНОТО МЕСТО

11.04.2019 (Бизнис средби)
Mеѓународни деловни средби за стартап, мали и средни компании од Источна Европа во Диселдорф, Германија

Бизнис-настани

27.09.2018 - 27.09.2018


Семинар Стопанска комора на Македонија,  Македонија

ИЗГОТВУВАЊЕ НА БИЗНИС ПЛАНОВИ И ЕКОНОМСКИ АНАЛИЗИ


Еднодневен семинар на тема:

ИЗГОТВУВАЊЕ НА БИЗНИС ПЛАНОВИ И ЕКОНОМСКИ АНАЛИЗИ

27 септември 2018 година (четврток)
9:00-15:00 часот
Стопанска комора на Македонија, сала 1 на 5-ти кат
 

          https://changecreator.com/wp-content/uploads/2018/08/exit-strategy-image-for-post-600x400.jpgИзработката на добар бизнис план е од особено значење за една компанија, особено ако се земе во предвид дека истиот го објаснува концептот на бизнисот, ги сумира неговите цели, ги идентификува ресурсите кои ќе му бидат потребни на бизнисот, дава опис како ќе се добијат тие ресурси и објаснува како бизнисот ќе ги оствари тие цели. Бизнис планот не е еднаш за секогаш поставен, истиот потребно е да се ажурира во текот на постоењето на компанијата и да ги следи промените во делокругот на работењето.
          На долг рок потребна е стратешка насоченост за остварување на Вашата визија! Пократкорочно пак, потребно е тактичко размислување за тоа како да се насочи бизнисот во правец на остварување на целите и мисијата. Токму тоа е задачата на бизнис планот - преку детална анализа на моменталните поставености во интерното и екстерното окружување и издржани проекции на идните пазарни трендови и насоки, истиот да се насочи правилно.
          За таа цел Стопанската комора на Македонија, на 14 септември 2018 година, организира еднодневен семинар на тема: „Изготвување на бизнис планови и економски анализи“.

ПРОГРАМА

1. ВОВЕД
   - Значењето од изработка на бизнис планови и економски студии;
   - Клучни елементи на бизнис планот;
   - Организациони аспекти при изработка на бизнис планот.

2. ИЗРАБОТКА НА ПРОЕКЦИЈА ЗА БИЗНИС ПЛАН
   - Инвестиционен план за основни средства;
   - Проекција на приходи (вредносно и квантитативно);
   - Проекција на трошоци (нормативни, COGS, трошоци за плата, останати  трошоци);
   - Проекција на позициите на обртниот капитал и управување со обртниот капитал;
   - Проекција на билансот на успех и извештаи за готовинските текови.

3. АНАЛИЗА НА ЕФЕКТИТЕ ОД БИЗНИС ПЛАНОТ
   - Пресметка на показателите на профитабилност:
     • внатрешна стапка на поврат (IRR)
     • нето сегашна вредност (NPV)
     • период на враќање на инвестицијата
     • дисконтиран период на враќање
     • индекс на профитабилност

4. ПРЕГЛЕД НА ДОПОЛНИТЕЛНИ ТЕХНИЧКИ АЛАТКИ ЗА ИЗРАБОТКА НА БИЗНИС ПЛАН И ЕКОНОМСКА АНАЛИЗА
   - Анализа на сензитивност;
   - Линеарно програмирање;
   - Monte Carlo симулација.

Предавач:

- Александар Илиќ, магистар на економски науки при Универзитетот во Белград, извршен директор на консултантската компанија „Certus consaltung“ од Р.Србија со повеќе од 10-годишно работно искуство во приватниот и во јавниот сектор, консултант во областа на инвестиционо-финансиски и менаџмент услуги. Во своето професионално искуство ја вбројува и специјализацијата на тема „Pricing Optimization Strategy“ (Стратегија на ценовна оптимизација) при Универзитетот Вирџинија во САД.

Работен јазик: српски.

За сите учесници на семинарот ќе биде обезбедено:
 - работен материјал;
 - ручeк и освежување;
 - сертификат за присуство на семинарот. 

Последен рок за пријавување за семинарот: 20 септември 2018 година.


Агенда на настанот
Пријавен лист
Останати документи
Аплицирај електронски / on-line


Контакт: Михајло Донев
Тел: ++ 389 2 3244067
Факс:++ 389 2 3244088
Контакт Центар : (02) 15015
E-адреса: mihajlo@mchamber.mk

Контакт: Анита Митревска
Тел: ++ 389 2 3244057
Факс:++ 389 2 3244088
Контакт Центар : (02) 15015
E-адреса: anita@mchamber.mk


 

Премиум покровители

Покровители

Силвер покровители

Партнери

Државни институции

Меѓународни институции

© 2008 Стопанска комора на Македонија, задржани сите права