Bëhuni anëtar

Anëtarësimi në Odën Ekonomike të Maqedonisë

I nderuar shfrytezues,

Menyra ne te cilen mund te beheni anetar i Odes Ekonomike te Maqedonise, ndersa ne te njejten kohe edhe shfrytezues i regjistruar ne ueb-portalin eshte permes ON-LINE paraqitjes ne formen e dhene me poshte ose me plotesimin e fleteparaqitjes per anetaresim te dhene ne vijim. (Formular per anetaresim).

Me pagesen e kontributit per oden, beheni anetar i Odes Ekonomike te Maqedonise. Shuma e anetaresimit eshte e caktuar me akt te Kuvendit te Odes Ekonomike te Maqedonise ne shtojce (Vendimi).

Me cdo regjistrim te derguar nga ju do te kontaktoheni nga te punesuarit ne Sektorin e per marketing dhe logjistike prane Odes Ekonomike te Maqedonise per informata plotesuese per shfrytezimin e sherbimeve te odes, te drejtave dhe beneficioneve nga anetaresimi.

Ne shtojce Ju japim ta shini edhe listen e cmimeve per sherbimet e Odes Ekonomike te Maqedonise. 

Ju faleminderit per interesimin dhe vendimin Tuaj qe te beheni pjese e familjes anetare te biznes asociacionit me te vjeter dhe me me numer ne Republiken e Maqedonise – Oda Ekonomike e Maqedonise, me shprese se do t’i plotesojme kerkesat Tuaja.Kontakte:
Oda ekonomike e Maqedonisë
Rr.Dimitrie Cupovski,13
1000 Shkup
Kontakt persononi: Biljana Peeva-Gjuric
tel: ++ 389 2 3244034
fax:++ 389 2 3244088
e-mail: biljana@mchamber.mk

 

Anetari i shkelqyer mbrojtes

Mbrojtes Anetaret Premium

Anetaret mbrojtes

Argjend anetaret mbrojtes

Partneret

Institucionet e shtetit

Institucionet nderkombetare

@2008 Oda Ekonomike e Maqedonisë, të gjitha të drejtat e rezervuara