19.04.2018 (Конференција)
ЗАЈАКНУВАЊЕ НА СОРАБОТКАТА ПОМЕЃУ БИЗНИС ПАРТНЕРИТЕ ПРЕКУ УНАПРЕДУВАЊЕ НА АРБИТРАЖНОТО РЕШАВАЊЕ НА СПОРОВИТЕ - АРБИТРАЖАТА ДЕНЕС: ИНИЦИЈАТИВИ И МОЖНОСТИ-

20.04.2018 (Семинар)
Подобрување на репутацијата и имиџот на компанијата преку брзо и ефикасно решавање на жалби, поплаки и неусогласен производ, системски решенија, вештини и решавање на конфликтни ситуации интерно во компанијата и према купувачите

20.04.2018 (Конференција)
Конференција на тема: „Зголемување на конкурентноста на домашните мали и средни претпријатија со цел подобрување на нивната соработка со странските инвеститори“ - Можности и предизвици-

23.04.2018 (Работилница)
ВОВЕД ВО РЕЛАЦИОНИ БАЗИ НА ПОДАТОЦИ

23.04.2018 (Семинар)
ОРГАНИЗАЦИЈА И НАДЗОР НА ДОКУМЕНТИРАН СИСТЕМ НА ИНФОРМАЦИИ ВО КОМПАНИЈАТА И ПРИМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА АРХИВСКО РАБОТЕЊЕ

24.04.2018 (Семинар)
МЕНАЏИРАЊЕ НА ВРЕМЕТО ВО ОРГАНИЗАЦИИТЕ (TIME MANAGEMENT)

24.04.2018 (Советување)
Вработување согласно одредбите на Законот за работните односи, разлики помеѓу вработувањето на кандидатите според Законот за работните односи и Законот за вработените во јавниот сектор и Законот за административните службеници

26.04.2018 (Семинар)
Еднодневен семинар: Измени во подзаконската регулатива во областа на противпожарната заштита

26.04.2018 (Инфо сесија)
Инфо сесија на тема: Развојни насоки на програмите за советодавни услуги во земјоделието за подобрување на локалната економија

27.04.2018 (Семинар)
ЕФИКАСНИ МАРКЕТИНГ КОМУНИКАЦИИ СО ФОКУС НА ДИГИТАЛЕН МАРКЕТИНГ И СОЦИЈАЛНИ МРЕЖИ

30.04.2018 (Семинар)
ПРАВНА ПРИРОДА НА ДОГОВОРИТЕ ЗА ПРЕВОЗ И ШПЕДИЦИЈА, ПРАВА И ОБВРСКИ НИЗ ПРИЗМАТА НА СУДСКАТА ПРАКСА И ВИДОВИ ДОКАЗИ

30.04.2018 (Семинар)
Еднодневен семинар на тема:БАРАЊА НА СИСТЕМОТ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ЕНЕРГИЈА, СПОРЕД БАРАЊАТА НА МЕЃУНАРОДНИОТ СТАНДАРД ISO 50001:2011 ENERGY MANAGEMENT SYSTEM (ENMS)

08.05.2018 (Бизнис средби)
Конференција и меѓународни деловни средби „FUTURE OF BUILDING“ 8-9 мај 2018 година, Виена, Австрија

29.05.2018 (Семинар)
УНАПРЕДУВАЊЕ НА ПРАВOТО ЗА БЕЗБЕДНА И ЗДРАВА РАБОТНА СРЕДИНА (Законска регулатива на БЗР во Р.Македонија)

30.05.2018 (Форум)
Бизнис форум: Франција – Балкан 2018-30.05-01.06.2018, Белград

Бизнис-настани

26.04.2018 - 26.04.2018


Семинар Стопанска комора на Македонија, сала 4, 5-ти кат,  Македонија

Еднодневен семинар: Измени во подзаконската регулатива во областа на противпожарната заштита


Еднодневен семинар:

ИЗМЕНИ ВО ПОДЗАКОНСКАТА РЕГУЛАТИВА ВО ОБЛАСТА НА ПРОТИВПОЖАРНАТА ЗАШТИТА

- Разработка на измените во ПРАВИЛНИЦИТЕ за правните лица кои вршат одржување и сервисирање на стабилни инсталации, начинот на полагање на стручниот испит на сервисерите, определување на видот и количината на ПП-апаратите за правните лица и граѓаните, како и правните лица кои вршат сервисен преглед и контролно испитување, како и техничките нормативи за хидрантска мрежа за гаснење пожари -
26.4.2018 година (четврток)
10:00 – 15:00 часот
Стопанска комора на Македонија, сала 4 на V кат

Во рамките на семинарот ќе бидат опфатени и разработени повеќе категории на прашања во врска со задолжителните обврски, имплементацијата, облигаторната и проширена настава и обука, надзорот и контролата, како и други актуелни прашања што се во директна или индиректна врска со потребите во компаниите, односно законски наложените мерки. Посебен акцент ќе биде ставен на најновите измени во следните правилници:

1.   Правилник за поблиските критериуми кои треба да ги исполнуваат правните 
      лица кои  вршат одржување и сервисирање на стабилни инсталации 
     за откривање, јавување и гаснење на пожари и откривање 
     на експлозивни  смеси што се однесуваат на техничката  опрема;

2.  Правилник за начинот на полагање на стручниот испит на работниците кои ќе
     вршат сервисен преглед и контролно испитување на апаратите за гаснење на 
     пожари; 

3.  Правилник за поблиско определување на изборот на видовите и на 
      количините на противпожарните апарати со кои треба да располагаат 
      правните лица и граѓаните, како  и за утврдување на критериумите што 
      треба да ги исполнуваат правните лица кои вршат сервисен преглед и 
      контролно испитување на противпожарните апарати, кои се однесуваат на 
      техничката опрема и просторот за работа;

4.   Правилник за техничките нормативи за хидрантската мрежа за гаснење на 
       пожари;

5.   Спроведување интерен аудит на компанискиот систем за заштита и 
      спасување и  противпожарна заштита;

6.   Метод на подготовка на сценарио, вежба и анализа за системот за 
      противпожарна заштита.

Предавачи:

- Грозданка Наумовска, раководител на Одделение за превенција и планирање на технички и комплексни несреќи во Дирекцијата за заштита и спасување;
- д-р Зоран Доревски, консултант за безбедност.

За сите учесници на семинарот ќе биде обезбедено:

• работен материјал;
• ручeк и освежување;
• сертификат за присуство на семинарот.

Краен рок за пријавување: 20.4.2018година. 


 


Агенда на настанот
Пријавен лист
Останати документи
Аплицирај електронски / on-line


Контакт: Анита Митревска
Тел: ++ 389 2 3244057
Факс:++ 389 2 3244088
Контакт Центар : (02) 15015
E-адреса: anita@mchamber.mk

Контакт: Елизабета Андриевска-Ефтимова
Тел: ++ 389 2 3244074
Факс:++ 389 2 3244088
Контакт Центар : (02) 15015
E-адреса: beti@mchamber.mk


 

Премиум покровители

Покровители

Силвер покровители

Партнери

Државни институции

Меѓународни институции

© 2008 Стопанска комора на Македонија, задржани сите права