25.09.2017 (Форум)
„Регулатива за работните односи и пазарот на труд во компаниите кои се занимаваат со интелектуални дејности“

26.09.2017 (Семинар)
ИЗГОТВУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ ЗА ДАНОЧНИ И УПРАВУВАЧКИ ЦЕЛИ ПО СОПСТВЕНА МЕРКА

26.09.2017 (Форум)
"Регулатива на работните односи и пазарот на труд во ИКТ секторот"

27.09.2017 (Саем)
МЕЃУНАРОДЕН САЕМ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИ И АГРОИНДУСТРИСКИ ПРОИЗВОДИ „ПРИШТИНА 2017“- 27-30.9.2017

27.09.2017 (Бизнис средби)
КУПУВАЧКА МИСИЈА И ПОСЕТА НА „ INTERNATIONAL PHARMACEUTICAL PRODUCTS MEETING 2017 “

28.09.2017 (Бизнис средби)
МЕЃУНАРОДНИ БИЗНИС СРЕДБИ – 28-29 септември 2017 Тирана, Албанија

28.09.2017 (Семинар)
СРЕДСТВА ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА ПОБАРУВАЊАТА (ПРЕТХОДНИ И ПРИВРЕМЕНИ МЕРКИ) И ЛИКВИДАЦИЈА НА ТРГОВСКИ ДРУШТВА

28.09.2017 (Семинар)
НОРМАТИВИ И СТАНДАРДИ ВО ТРГОВСКИТЕ ДРУШТВА СОГЛАСНО ЗАКОНОТ ЗА ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ И ЗАКОНОТ ЗА ПОЖАРНИКАРСТВО

29.09.2017 (Семинар)
ПРАВНА ПРИРОДА НА ДОГОВОРИТЕ ЗА ПРЕВОЗ И ШПЕДИЦИЈА, ПРАВА И ОБВРСКИ НИЗ ПРИЗМАТА НА СУДСКАТА ПРАКСА И ВИДОВИ ДОКАЗИ

03.10.2017 (Семинар)
Успешно подготвување електронски понуди, користење на ЕСЈН-алатки и модули

03.10.2017 (Семинар)
ВОВЕД ВО ЕТИЧКО ХАКИРАЊЕ

04.10.2017 (Бизнис средби)
„MARKETPLACE AUSTRIA FOOD“- БИЗНИС-СРЕДБА НА АВСТРИСКИ ФИРМИ СО ПРОИЗВОДИТЕЛИ И УВОЗНИЦИ НА ПРЕХРАНБЕНИ ПРОИЗВОДИ ОД ЦЕЛИОТ СВЕТ

10.10.2017 (Семинар)
Забрзаните постапки (постапки за порамнување и спогодување) согласно Закон за прекршоците и улогата на Државната комисија за одлучување во втор степен од областа на инспекцискиот надзор и прекршочната постапка

10.10.2017 (Тренинг обука)
НАПРЕДНИ ОБУКИ ЗА КОМПАНИИТЕ НА ТЕМА: ПРИДОБИВКИ И ОБВРСКИ ПРИ ВРАБОТУВАЊЕ ЛИЦА СО ХЕНДИКЕП-ШТИП

16.10.2017 (Конференција)
„Втора хрватска конференција за проценка на ризик и безбедност на храната“- 16-17.10.2017 Осиек, Р.Хрватска

16.10.2017 (Семинар)
ДЕЛОВНА АДМИНИСТРАЦИЈА (КАНЦЕЛАРИСКО И АРХИВСКО РАБОТЕЊЕ) ЗА ИЗВРШНИ АСИСТЕНТИ И ПЛАНИРАЊЕ РЕСУРСИ

17.10.2017 (Работилница)
НОВА ВЕРЗИЈА НА БРЕНДИРАЊЕТО - БРЕНД 2.0

18.10.2017 (Семинар)
КРЕИРАЊЕ НА ЕФИКАСЕН СИСТЕМ ЗА ОЦЕНУВАЊЕ И МОТИВИРАЊЕ НА ВРАБОТЕНИТЕ КАКО ВАЖЕН МЕХАНИЗАМ ЗА РАЗВОЈ

18.10.2017 (Семинар)
ПРЕДНОСТ НА ДОГОВОРИТЕ СО ИЗВРШНА КЛАУЗУЛА ВО РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРАВАТА И ОБВРСКИТЕ КОИ ПРОИЗЛЕГУВААТ ОД ДОГОВОРЕНОТО

19.10.2017 (Семинар)
ДЕФИНИРАЊЕ НА ЦЕНОВНАТА ПОЛИТИКА НА ПРЕТПРИЈАТИЈАТА

19.10.2017 (Семинар)
СОВРЕМЕНИ МЕНАЏЕРСКИ ВЕШТИНИ- ПОСТАВУВАЊЕ ЦЕЛИ, МОТИВИРАЊЕ НА ВРАБОТЕНИ, ДЕЛЕГИРАЊЕ ОБВРСКИ, КОУЧИНГ И КОНТРОЛА -

22.10.2017 (Конференција)
МЕЃУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА ЗА ДЕЛОВНИ АСИСТЕНТИ

24.10.2017 (Семинар)
МЕТОДИ И ТЕХНИКИ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИКОТ ВО ЈАВНИОТ ВО ДРЖАВНИОТ СЕКТОР СОГЛАСНО СИСТЕМИТЕ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО КВАЛИТЕТ

30.10.2017 (Бизнис средби)
„Саем за директни бизнис средби Кошице 2017“-Словачка, 30.10.2017

31.10.2017 (Семинар)
КУПУВАЧКА МИСИЈА И ПОСЕТА НА „EXPORT WEEK 2017“ - 31.10-2.11.2017

01.11.2017 (Бизнис средби)
Бизнис средби „Ready2GO" во САД, Канада, Чиле, Камерун и Индија

09.11.2017 (Конференција)
Меѓународна дводневна конференција за финансирање на европски програми - Скопски Саем

09.11.2017 (Бизнис средби)
МЕЃУНАРОДНИ БИЗНИС СРЕДБИ „RENEXPO®BIH 2017“ - 9.11.2017 Сараево, БиХ

23.11.2017 (Саем)
"24. Интернационален саем во Тирана"- 23-26.11.2017 Тирана, Р. Албанија

28.11.2017 (Бизнис средби)
„INTERNATIONAL MACHINERY AND PLANT ENGINEERING FORUM 2017“

Бизнис-настани

20.09.2017 - 24.09.2017


Семинар Братислава,  Словачка

Советување на тема: ПРАВНИ НОРМИ ОД ЗАКОНОТ ЗА РАБОТНИ ОДНОСИ И ЗАКОНОТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЈЕ ПРИ РАБОТА ЗА КОИ НАЈЧЕСТО СЕ УТВРДЕНИ НЕПРАВИЛНОСТИ ПРИ ИНСПЕКЦИСКИ НАДЗОР                  
Советување на тема:

ПРАВНИ НОРМИ ОД ЗАКОНОТ ЗА РАБОТНИ ОДНОСИ И ЗАКОНОТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЈЕ ПРИ РАБОТА  ЗА КОИ НАЈЧЕСТО СЕ  УТВРДЕНИ НЕПРАВИЛНОСТИ ПРИ ИНСПЕКЦИСКИ НАДЗОР И СЕ ПРЕЗЕМЕНИ  УПРАВНИ МЕРКИ, ИЗДАДЕНИ СЕ  ПРЕКРШОЧНИ НАЛОЗИ  И ИЗРЕЧЕНИ  САНКЦИИ СОГЛАСНО ЗАКОНОТ

20-24 септември 2017 година

Братислава, Словачка

 

          Стопанската комора на Македонија од 20 до 24 септември 2017 година, Ве поканува да земете учество на советувањето во Братислава, Словачка на тема: ПРАВНИ НОРМИ ОД ЗАКОНОТ ЗА РАБОТНИ ОДНОСИ И ЗАКОНОТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЈЕ ПРИ РАБОТА  ЗА КОИ НАЈЧЕСТО СЕ  УТВРДЕНИ НЕПРАВИЛНОСТИ ПРИ ИНСПЕКЦИСКИ НАДЗОР И СЕ ПРЕЗЕМЕНИ  УПРАВНИ МЕРКИ, ИЗДАДЕНИ СЕ  ПРЕКРШОЧНИ НАЛОЗИ  И ИЗРЕЧЕНИ  САНКЦИИ СОГЛАСНО ЗАКОНОТ.
На советувањето ќе бидат опсервирани поголем дел од најчестите проблеми со кои се сочуваат работодавачите во пракса во однос на темите од програмата. Преку прашања низ отворена дискусија од страна на учесниците ќе се расчистат сите дилеми во врска со законските решенија поврзани со Законот за работни односи и Законот за безбедност и здравје при работа и нивната  примена. На советувањето ќе биде опфатена и праксата на работењето и преземањето на соодветни управни мерки од инспекциските органи во однос на неспроведување или неправилно спроведување на законот од страна на работодавачите/управителите, како и реперкусиите од ваквите состојби.
На советувањето ќе се разгледаат и новите предлог-измени по истите закони и ќе се направи обид за расчистување на одредени дилеми кои се јавуваат во праксата, поврзани со предметната проблематика, со посочување на практични примери од страна на предавачот и учесниците, се` со цел преку споделување на искуства позитивно да се решат одредени проблематики.

ПРОГРАМА:

I дел:

•Основна плата,  работна успешност и додатоци на плата;
•Начин на пресметка на плата и плаќање на прекувремената работа;
•Начин на пресметка и плаќање на ноќната работа;
•Начин на пресметка и плаќање на работа за време на празници,  неделен одмор и работа во смени;
•Надоместување на трошоците поврзани со работа;
•Утврдување на надоместоци на плата;
•Порамнување од плата.

II дел:


•Користење на право на годишен одмор;
•Користење на право на годишен одмор кај договори на определено време;
•Права поради неискористен годишен одмор;
•Незаконски престанок на работниот однос;
•Вршење на работи надвор од договорот за вработување;
•Законска забрана за конкурентско дејствување.

III дел:

•Пробна работа;
•Суспензија од работа;
•Евиденција на работно време;
•Прекувремена работа;
•Пропусти при склучување на посебни договори;
•Пропусти при спроведување на судска одлука.

IV дел:

•Известување за отпочнување на вршење дејност и градежна работа;
•Вршење на соодветни  обуки за вработените;
•Стручни лица за безбедност при работа;
•Изјава за безбедност и здравје при работа;
•Испитување на работното место, околината и средствата за работа;
•Заштита од пожар, евакуација и спасување;
•Управни мерки на трудовиот инспектор преземени при повреда на правните норми од Законот за работни односи и Законот за безбедност и заштита при работа;
•Одмерување на прекршочна санкција, изречување глоба и издавање на прекршочен платен налог;
•Изрекување прекршочни санкции/глоби од надлежен орган за утврдените повреди на Законот за работни односи и Законот.
 за безбедност и заштита при работа.

Предавач:
-Миле Стојановски, експерт за работни односи

ЗА КОГО Е НАМЕНЕТА ОБУКАТА?
•За менаџери, управители и директори на сите нивоа и сектори во организациите;
•за раководители и останати вработени од сите нивоа во сектор за човечки ресурси, правен сектор, финансии, производство, стручни лица за БЗР и сите останати кои сакаат да ги усовршат своите вештини и знаења по дадената проблематика.

АРАНЖМАН:


Сместување и превоз:


- Цената за сместување во двокреветна соба, на база полупансион и превоз, по учесник изнесува 24.500 денари.
- За сместување во еднокреветна соба се доплаќа 3.300 денари.
(Плаќањето е по добиена про-фактура од страна на туристичката агенција на Вашата електронска пошта.)

Котизација за советувањето:

- Котизацијата за дводневното советување изнесува 4.130 денари (3.500 + 18% ДДВ).
- Секој трет и нареден учесник од иста организација добива 20% попуст на котизацијата.
- Превоз со високотуристички автобус на наведената релација Скопје - Виена - Братислава -  Будимпешта - Скопје (тргнување на 20 септември 2017 година, во 15:00 часот и враќање  на 24 септември 2017 година во попладневните часови);
- 3 ноќевања на база полупансион во хотели со 4* во Братислава (2 ноќевања) и Будимпешта (1 ноќевање);
- користење на конференциска сала;
- кафе и освежување за време на паузите на советувањето;
- разглед со туристички водич на Виена, Братислава, Будимпешта и Белград.
 
Во цената на аранжманот не е вклучено:
•патничко осигурување, влезници во културноисториските споменици и индивидуални факултативни трошоци.

* Поради ограничен број на места крајниот рок за пријавување е до 6 септември 2017 година.
* Резервацијата се смета за потврдена со извршената уплата.

Пријавувањето за советувањето после овој рок  ќе зависи од распложливите капацитети на хотелите во Братислава и Будимпешта.

Сигурна реализација е со пријавени 15 учесници.
     
 За сите учесници на семинарот ќе биде обезбедено:
-  работен материјал;
-  сертификат за присуство на семинарот.


Контакт:

 Елизабета А.Ефтимова                                    Михајло Донев
 Tелефон: 02 32 44 074                                     Tелефон: 02 32 44 067
 beti@mchamber.mk                                           mihajlo@mchamber.mk                                


Агенда на настанот
Пријавен лист
Останати документи
Аплицирај електронски / on-line


Контакт: Елизабета Андриевска-Ефтимова
Тел: ++ 389 2 3244074
Факс:++ 389 2 3244088
Контакт Центар : (02) 15015
E-адреса: beti@mchamber.mk

Контакт: Михајло Донев
Тел: ++ 389 2 3244067
Факс:++ 389 2 3244088
Контакт Центар : (02) 15015
E-адреса: mihajlo@mchamber.mk


 

Премиум покровители

Покровители

Силвер покровители

Партнери

Државни институции

Меѓународни институции

© 2008 Стопанска комора на Македонија, задржани сите права