Видео Галерија
17.02.2020, АКТУЕЛНО
БАРАЊАТА НА БИЗНИСОТ ВО ОПЕРАТИВНИОТ ПЛАН ЗА ВРАБОТУВАЊЕ ЗА 2020 ГОДИНА
-Прашањето за ефикасно обезбедување адекватен стручен кадар за потребите на стопанството што претставува клучен предизвик со кој се соочуваат носителите на македонската економија е прашање кое со години наназад го детерминираше и за кое алармира Стоп...
11.02.2020, АКТУЕЛНО
НОВИ ПРОИЗВОДИ И ИЗВОЗНИ КОМПАНИИ ЗА ПОГОЛЕМ ЕФЕКТ ОД АГРОСЕКТОРОТ
-Со извезени производи во висина од околу 540,7 милиони евра и релативно учество во вкупниот извоз на ниво на државата од 9,2 %, земјоделско-прехранбениот сектор претставува еден од столбовите на домашната економија со огромен потенцијал за негов раз...
05.02.2020, АКТУЕЛНО
РАБОТНА СРЕДБА НА БИЗНИС ЗАЕДНИЦАТА СО РАКОВОДСТВОТO НА ВМРО ДПМНЕ
Во насока на продолжување на добрата практика за унапредување на јавно-приватниот дијалог и презентирање на приоритетите на економските програми на политичките партии во пресрет на изборните процеси, во Стопанската комора на Македонија се одржа работ...
03.02.2020, АКТУЕЛНО
ОПТИМИЗАМ ВО ГРАДЕЖНИШТВОТО
Актуелните состојби во градежништвото и потребата од продлабочена соработка помеѓу научно-истражувачкиот и реалниот градежен сектор во насока на креирање поголема конкурентност и додадена вредност во работењето на градежните компании беа тема на дене...
31.01.2020, АКТУЕЛНО
РАБОТНА СРЕДБА НА СОВЕТОТ НА СТРАНСКИ ИНВЕСТИТОРИ СО ВЛАДАТА НА РСМ - ЗАЕДНИЧКО БРИФИРАЊЕ ЗА АКТУЕЛНИТЕ ЕКОНОМСКИ СОСТОЈБИ И ПРЕДЛОЗИ ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА БИЗНИС-КЛИМАТА
Заменичката на претседателот на Владата задолжена за економски прашања и координација со економските ресори, Мила Царовска, заедно со министрите задолжени за странски инвестиции Зорица Апостолска, д-р Бардуљ Даути и д-р Елвин Хасан, директорите на Ди...