21.02.2017 (Семинар)
МЕДИЈАЦИЈАТА КАКО ЕФИКАСЕН НАЧИН НА РЕШАВАЊЕ НА СПОРОВИТЕ

22.02.2017 (Конференција)
Конференција по повод отпочнувањето на Проектот „Центар за вработување на лица со хендикеп“

22.02.2017 (Презентација)
ПОКАНА ЗА БЕСПЛАТНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА - „ИНВЕСТИРАЊЕ ВО ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ ВО ХОТЕЛИТЕ,ОСВЕТЛУВАЊЕ, BMS-УПРАВУВАЊЕ И ФИНАНСИРАЊЕ ЗА ПОГОЛЕМА КОНКУРЕНТНОСТ“

23.02.2017 (Семинар)
ПОДИГНУВАЊЕ НА КАПАЦИТЕТИТЕ НА ПРЕТСТАВНИЦИТЕ НА ВРАБОТЕНИТЕ ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЈЕ ПРИ РАБОТА СИНДИКАЛНИТЕ ПРЕТСТАВНИЦИ ВО КОМПАНИИТЕ

23.02.2017 (Семинар)
УТВРДУВАЊЕ И НАПЛАТА НА ЛОКАЛНИТЕ ДАНОЦИ, ТАКСИ И ДРУГИ НАДОМЕСТОЦИ СОГЛАСНО ЗАКОНОТ ЗА ДАНОЦИТЕ НА ИМОТ

24.02.2017 (Семинар)
ОПТИМИЗАЦИЈА НА ПРОИЗВОДСТВОТО И ПРОЕКТЕН МЕНАЏМЕНТ

27.02.2017 (Бизнис средби)
Бизнис средби „ Mobile World Congress“ Барселона

27.02.2017 (Саем)
Enterprise Europe Network Македонија при Стопанската комора на Македонија ви овозможува да воспоставите контакти со нови деловни партнери Бизнис средби на Саемот „Mobile World Congress“

28.02.2017 (Семинар)
Еднодневен семинар: Правните институти од работните односи

02.03.2017 (Саем)
6. Меѓународни денови на енергетиката и инвестициите, 2 - 3.03.2017-Нови Сад, Р. Србија

02.03.2017 (Семинар)
Бесплатен еднодневен семинар на тема: УТВРДУВАЊЕ И НАПЛАТА НА ЛОКАЛНИТЕ ДАНОЦИ, ТАКСИ И ДРУГИ НАДОМЕСТОЦИ СОГЛАСНО ЗАКОНОТ ЗА ДАНОЦИТЕ НА ИМОТ

03.03.2017 (Семинар)
ОПТИМИЗАЦИЈА И УРЕДУВАЊЕ НА РАБОТНОТО МЕСТО ПО 5С МЕТОДОЛОГИЈАТА

07.03.2017 (Семинар)
Еднодневен семинар на тема: РЕГИСТРАЦИЈА НА ХЕМИКАЛИИТЕ

09.03.2017 (Семинар)
Бесплатен еднодневен семинар на тема: УТВРДУВАЊЕ И НАПЛАТА НА ЛОКАЛНИТЕ ДАНОЦИ, ТАКСИ И ДРУГИ НАДОМЕСТОЦИ СОГЛАСНО ЗАКОНОТ ЗА ДАНОЦИТЕ НА ИМОТ

16.03.2017 (Саем)
14. МЕДИТЕРАНСКИ САЕМ ЗА ЗДРАВА ХРАНА, ЛЕКОВИТИ БИЛКИ И ЗЕЛЕНИ КУЛТУРИ- 16-19.03.2017 Дубровник, Р. Хрватска

16.03.2017 (Саем)
„WIN EUROASIA Automation“- Саем на автомобилската индустрија 16-19.03.2017

16.03.2017 (Бизнис средби)
Меѓународни деловни средби „ISH 2017 Brokerage Event “- (енергетски сектор, животна средина и вода)

17.03.2017 (Саем)
„AGROTECH“- 23. Меѓународен саем за земјоделски технологии, 17-19.03.2017- Киелце, Р. Полска

17.03.2017 (Настан)
Повик за учество на обуки и меѓународни деловни средби на мали и средни претпријатија од Македонија

21.03.2017 (Семинар)
МЕДИЈАЦИЈАТА КАКО ЕФИКАСЕН НАЧИН НА РЕШАВАЊЕ НА СПОРОВИТЕ

22.03.2017 (Семинар)
Еднодневен семинар на тема: БАРАЊА И ПРОВЕРКИ НА ПОТРОШУВАЧИТЕ И ДОБАВУВАЧИТЕ ВО СИНЏИРОТ НА БЕЗБЕДНОСТ НА ХРАНАТА

02.04.2017 (Конференција)
"ГОДИШЕН ИНВЕСТИЦИСКИ СОБИР"- Тема: Меѓународните инвестиции и конкуренцијата,2-4.4.2017- ДУБАИ, УАЕ

06.04.2017 (Бизнис средби)
Бизнис-средби „INDUSTRYMATCHMAKING – IMM 2017“ 6 април 2017 година, Софија, Република Бугарија

12.04.2017 (Бизнис средби)
Меѓународни деловни средби „Building Europe 2017“ - (градежен и енергетски сектор)

24.04.2017 (Бизнис средби)
„Global Business & Markets“ 24-28 април 2017 година во Хановер, Германија

09.05.2017 (Бизнис средби)
Бизнис средби „ИКТ пролет во Европа 2017" 9-10 мај 2017 година во Луксембург

15.05.2017 (Бизнис средби)
Бизнис средби „ AgroB2B@NSFair " на 15 мај 2017, во Нови Сад, Србија

17.05.2017 (Бизнис средби)
Конференција и меѓународни деловни средби „THE FUTURE OF BUILDING“

Календар на активности на Центарот за Едукација

Центар за едукација - идни активности

Идни семинари и обуки во организација на Центарот за едукација при Стопанската комора на Македонија 

17.11.2015 (Тренинг обука)
Еднодневна работилница на тема:„ОДНОС КОМПАНИЈА-МЕДИУМИ“ Како производот да стане вест?

18.11.2015 (Семинар)
Еднодневен семинар на тема:„Ефективни судски постапки за наплата на долговите директно и лично од управителите на инсолвентните трговски друштва", Скопје, Р.Македонија

19.11.2015 (Семинар)
Практична обука на тема:„ЕЛЕКТРОНСКИ ЈАВНИ НАБАВКИ – ЗАДОЛЖИТЕЛНО КОРИСТЕЊЕ“

23.11.2015 (Семинар)
Еднодневен семинар:Најновите измени на Законот за архивски материјал („Службен весник на Република Македонија“ бр. 95/12, 41/14, 72/15, 148/15, 169/15 и 172/15) , Скопје, Р. Македонија

24.11.2015 (Семинар)
„ВЕШТИНИ НА ПРОДАВАЊЕ – ПРЕГОВАРАЊЕ – ПАРТНЕРСТВО“

22.04.2016 (Семинар)
БЕСПЛАТЕН еднодневен семинар на тема:„Постапување на институциите од јавниот сектор согласно новиот Закон за заштита на укажувачи“

22.04.2016 (Семинар)
Еднодневен семинар:НАДЛЕЖНОСТИТЕ НА ДРЖАВНИОТ ПАЗАРЕН ИНСПЕКТОРАТ ПРИ СПРОВЕДУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАБРАНА И СПРЕЧУВАЊЕ НА ВРШЕЊЕ НА НЕРЕГИСТРИРАНА ДЕЈНОСТ И ЗАКОНОТ ЗА РАБОТНИТЕ ОДНОСИ

25.04.2016 (Семинар)
Еднодневна обука на тема: „ПРОИЗВОДСТВЕНИ НОРМИ, КОНТРОЛА НА КВАЛИТЕТ ВО ПРОИЗВОДСТВОТО И ЗАШТЕДИ ВО ПРОИЗВОДСТВЕНИОТ ПРОЦЕС ПРЕКУ УПРАВУВАЊЕ НА ВРЕМЕТО И ЧОВЕЧКИТЕ РЕСУРСИ”

25.04.2016 (Семинар)
Советување на тема:„УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИЦИТЕ И ТЕХНИКИТЕ ЗА ПРОЦЕНКА И ЕЛИМИНИРАЊЕ НА РИЗИКОТ ВО КОМПАНИЈАТА ПРЕКУ ОСНОВНИОТ СТАНДАРД ЗА МЕНАЏМЕНТ НА РИЗИК ISO/IEC 31010:2009“

27.04.2016 (Семинар)
Еднодневен семинар: „Договори за превоз и шпедиција, правна природа,права и обврски низ призмата на судските постапки и видовите докази“

27.04.2016 (Семинар)
Еднодневна работилница на тема:ПРАВИЛНИК ЗА БЛАГАЈНИЧКО РАБОТЕЊЕ И ДАНОЧНА РЕГУЛАТИВА

 12.05.2016 (Семинар)
Еднодневна обука: Управување со магацинско работење, поставување норми за работа во магацин и контрола на работењето

08.07.2016 (Семинар)
Еднодневен семинар на тема: „Правни институти од работните односи кои честопати погрешно се применуваат и се прекршуваат од страна на работодавачите и дисциплинска постапка во смисла на нејзино уредување, водење и изрекување дисциплински мерки“

11.07.2016 (Семинар)
Еднодневна работилница на тема: „Правилник за благајничко работење и даночна регулатива“

12.07.2016 (Семинар)
Еднодневен семинар:„Новиот Закон за извршување кој треба да започне со примена на 20 август 2016 година“

14.07.2016 (Семинар)
Еднодневен семинар на тема: „Функцијата човечки ресурси како стратешки партнер на организацијата“

17.01.2017 (Семинар)
Еднодневен семинар на тема:ОБЛИГАЦИОНИ ДОГОВОРИ НАЈЧЕСТО ПРАКТИКУВАНИ ВО ДЕЛОВНОТО РАБОТЕЊЕ23.01.2017 (Семинар)
Еднодневен семинар на тема: ОДГОВОРНОСТ ЗА ШТЕТА НА ОРГАНИТЕ НА УПРАВУВАЊЕ И НАДЗОР ОД АСПЕКТ НА ЗАКОНОТ ЗА ТРГОВСКИ ДРУШТВА И ОД АСПЕКТ НА ЗАКОНОТ ЗА СТЕЧАЈ

24.01.2017 (Семинар)
Еднодневен семинар:СИСТЕМИ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЈЕ ПРИ РАБОТА

25.01.2017 (Семинар)
SPIN - ТЕХНИКИ ЗА ПРОДАЖБА И ПРЕГОВАРАЧКИ СПОСОБНОСТИ


27.01.2017 (Семинар)
Еднодневен семинар на тема: „Годишна сметка и финансиски извештаи“

30.01.2017 (Семинар)
Еднодневна обука на тема: „Градење доверба и управување со стрес“

01.02.2017 (Семинар)
Eднодневен семинар: ,,УСПЕШНО ПОДГОТВУВАЊЕ НА ЕЛЕКТРОНСКИ ПОНУДИ, КОРИСТЕЊЕ НА ЕСЈН-СИТЕ АЛАТКИ И МОДУЛИ (ЕЛЕКТРОНСКИ ЈАВНИ НАБАВКИ, ДИГИТАЛНО ПОТПИШУАВАЊЕ, Е-АУКЦИИ/КОНЕЧНА ЦЕНА), ТЕНДЕРСКО ДОСИЕ, МОДУЛ ЗАВРШЕНИ ПОСТАПКИ“Контакт:

Елизабета Андриевска - Ефтимова
тел: 02 3244 074
е-адреса: beti@mchamber.mk

Анита Митревска
тел: 02 3244 057
е-адреса: anita.mitrevska@mchamber.mk

 Ивона Каранфиловска

тел: 02 3244 084
е-адреса: ivona@mchamber.mk

 

 


 

Премиум покровители

Покровители

Силвер покровители

Партнери

Државни институции

Меѓународни институции

© 2008 Стопанска комора на Македонија, задржани сите права