28.08.2018 (Форум)
Меѓународни деловни средби - „MEET4BUSINESS AGRA 2018“ - 28.08.2018 Р.Словенија

10.09.2018 (Конференција)
Самит за планински туризам во Централна Европа – MoReSCE- 10-12.09.2018

11.09.2018 (Семинар)
ИНТЕРЕН МАРКЕТИНГ – СПОЈ НА МАРКЕТИНГОТ И ЧОВЕЧКИТЕ РЕСУРСИ

14.09.2018 (Семинар)
ИЗГОТВУВАЊЕ НА БИЗНИС ПЛАНОВИ И ЕКОНОМСКИ АНАЛИЗИ

14.09.2018 (Семинар)
5 WHY – 5 ЗОШТО И FISHBONE / ISHIKAWA – РИБЈА КОСКА ДИЈАГРАМ ТЕХНИКИ ЗА СИСТЕМАТСКИ АНАЛИЗИ ЗА ПОСТИГНУВАЊЕ НА ОЧЕКУВАНИ РЕЗУЛТАТИ

18.09.2018 (Семинар)
ВЕШТИНИ ЗА УСПЕШНО ПРЕГОВАРАЊЕ- WIN-WIN -профит, договор и лојални клиенти-

20.09.2018 (Семинар)
ОБУКА ЗА ДЕЛОВНИ АСИСТЕНТИ И ФИНАНСИСКИ АДМИНИСТРАТОРИ, АРХИВСКО И КАНЦЕЛАРИСКО РАБОТЕЊЕ И УНАПРЕДУВАЊЕ НА ПРОТОК НА ДОКУМЕНТИ, ИНТЕРНА И ЕКСТЕРНА КОМУНИКАЦИЈА ВО КОМПАНИЈАТА

21.09.2018 (Семинар)
НАЈНОВИТЕ ИЗМЕНИ ВО ЗАКОНОТ ЗА РАБОТНИТЕ ОДНОСИ

26.09.2018 (Форум)
БИЗНИС СРЕДБИ И РЕГИОНАЛЕН БИЗНИС ФОРУМ 26 септември 2018 година, Нови Сад, Србија

28.09.2018 (Семинар)
ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА ПОБАРУВАЊАТА СО ЗАЛОЖНО ПРАВО СУДСКИ СПОРОВИ КОИ ПРОИЗЛЕГУВААТ ОД РЕАЛИЗАЦИЈА НА ЗАЛОЖНО ПРАВО

28.09.2018 (Семинар)
БЕЗБЕДНОСТ НА ИТ-ИНФРАСТРУКТУРА

02.10.2018 (Советување)
ТЕХНИКИ И МЕТОДИ НА ТИМСКА РАБОТА, ЛИДЕРСТВО ВО ТИМОТ И КРЕИРАЊЕ НА ИДЕИ - „BRAINSTORMING“

17.10.2018 (Бизнис средби)
Marketplace Austrian food, Виена, Австрија. 17.10.2018

07.11.2018 (Бизнис средби)
Бизнис средби ЈИЕ ИТ САМИТ 7-9 ноември 2018 Нови Сад, Србија

Бизнис-настани

21.03.2018 - 22.03.2018


Семинар Стопанска комора на Македонија,  Македонија

ИНТЕГРИРАНА ПОСТАПКА ВО СИСТЕМОТ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ДОКУМЕНТИ И ЗАПИСИ, ВО РАМКИТЕ НА АДМИНИСТРАТИВЕН МЕНАЏМЕНТ (ДЕЛОВЕН АСИСТЕНТ) И ДЕЛОВНО-АДМИНИСТРАТИВНО РАБОТЕЊЕ


Дводневен семинар:

ИНТЕГРИРАНА ПОСТАПКА ВО СИСТЕМОТ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ДОКУМЕНТИ И ЗАПИСИ, ВО РАМКИТЕ НА АДМИНИСТРАТИВЕН МЕНАЏМЕНТ (ДЕЛОВЕН АСИСТЕНТ) И ДЕЛОВНО-АДМИНИСТРАТИВНО РАБОТЕЊЕ

21-22.3.2018 година (среда-четврток)
10:00-15:30 часот
Стопанска комора на Македонија, сала 1 на 5-ти кат


          Интергираната постапка ги дефинира редоследот на комплексни активности во процесот на деловно-административно работење со документи и записи, начинот на објавување, како и овластувањата и одговорностите за нивното извршување. Секоја активност во овој процес се извршува на адекватен, стандардизиран и планиран начин, со кој управувањето на документацијата станува извесно и во рамките на законските норми.
 
          Целта на семинарот е да се разработат темите кои се однесуваат на:

   - Административен менаџмент и интегриран систем во процесите на деловно-административно работење:
  • Предмет, цел и содржина на интегриран систем за управување;
  • Цели и принципи на деловно-административно работење;
  • Управување (чување и складирање) на документацијата во својата    канцеларија и во канцеларијата на врвното раководство;
  • Примање и издавање документи;
  • Запознавање со упатството за деловно-административно работење;
  • План на архивски знаци/листа на архивски материјал;
  • Комуникациски вештини на деловен асистент;
  • Листа на документарен материјал со рокови за негово чување;
  • Креирање дописи за потребите на компанијата пред проверката од врвно раководство;
  • Водење деловодник;
  • Одговорности и овластувања и клучни функции.

Интегрираниот систем за управување со документација претставува една од клучните теми на овој семинар. Целта на советувањето е претставникот на секое претпријатие да увиди проблеми или начини за унапредување на системот за управување со документацијата во организацијата во која работи, прикажување начини и техники со кои би се обезбедила ефективност на секој дел од системот за управување со документи, како и споделување практични искуства од оваа област и дискусија по однос на темата.  

Програма на семинарот:Интегриран систем за управување со документи и записи:
   • Процесот на управување со записите во интегрираниот систем за управување,  идентификација, чување, заштита, пребарување, време на чување и отфрлување записи;
   • Процес на планирање – административен менаџмент;
   • Приватен  интегриран архивски  и  документарен материјал;
   • Идентификување записи во секоја постапка од интегрираниот систем за управување со која е утврдена потребата за дефинирање и водење соодветни записи;
   • Собирањето на записите е на начин пропишан во постапките во кои се дефинира потребата за нивното водење;
   • Обработка на записи и чување во електронска форма или во база на податоци;
   • Движење на записите и документите.

Прием, прегледување и распоредување на документи и записи:
   • Контролирање на точноста на податоците, одобрување и користење;
   • Намената на дистрибуирањето, како и местото на кое се дистрибуираат   записите, и лицата кои се задолжени за контрола на податоците во   записите;
   • Дистрибуцијата на записите по електронски пат, при што доказ за нивната  дистрибуција претставува електронска пошта;
   • Заведување документи и записи;
   • Резервирање броеви за попис на документи;
   • Отворање попис на документи преку практични примери;
   • Распоредување документи по интерни доставни книги.

Процесно движење на документи во компанијата:
   • Деловна проценка на измените во Законот за архивски материјал;
   • Одлагање на решени документи во писарницата;
   • Евидентирање на архивскиот материјал;
   • Одбирање на документарниот материјал;
   • Размена на информации со сметководство;
   • Запознавање со клучни сметководствени термини;
   • Сопствена евиденција во процес на архивирање на испратени, примени и архивирани документи;
   • Имплементација на процедура за контрола на документи и контрола на записи.

Интегриран систем за управување со процесна документација:
   • Обврски на имателите на приватен архивски и документарен материјал;
   • Вршење и определување на начинот на приемот, прегледувањето и   распоредувањето на материјалот;
   • Промет со приватен архивски материјал;
   • Истражување, размена и изнесување на архивски материјал;
   • Процес на реализација на документиран центар, прием и времено чување   на архивски и документарен материјал,
   • Следење рокови за финансиски обврски и изготвување основни   финансиски документи;
   • Процес на управување на приватен документиран материјал во посед на   приватни правни и физички лица.


Целна група
- Директори/раководители на сектори за нормативно-правни работи во компаниите, вработени во компаниите задолжени за деловно-административно работење, како и за сите заинтересирани субјекти чиј предмет на работење е поврзан со темите на семинарот, како и за сите оние кои во своите компании и институции сакаат да ги подобрат и да ги унапредат техниките на  деловно-административно работење, да се информираат со последните актуелности и новини во Законот за архивски материјал, како и да започнат со водење електронска архива (водење е-деловодник).
             Извршните асистенти и раководители кои имаат директно учество во процесот на планирање ресурси (човечки, технички и останати).

Предавачи:
- м-р Валентина Тодоровска, управител на друштвото „Акаунтинг Солушнс Валентина“ ДООЕЛ - Скопје, со 25 години работно искуство во областа на архивското и канцелариското работење и специјалност во областа на финансиски менаџмент и
- Михаил Китановски, интернационален бизнис и менаџмент консултант во 20 земји, со 22-годишно искуство за повеќе од 600 клиенти и воедно управител на „Д2ЕМ КОНСАЛТИНГ“ ДООЕЛ – Скопје.

За сите учесници на семинарот ќе биде обезбедено:
- работен материјал;
- ручек и освежување и
- сертификат за присуство на семинарот.

Краен рок за пријавување: 16.3.2018 година


Агенда на настанот
Пријавен лист
Останати документи
Аплицирај електронски / on-line


Контакт: Анита Митревска
Тел: ++ 389 2 3244057
Факс:++ 389 2 3244088
Контакт Центар : (02) 15015
E-адреса: anita@mchamber.mk

Контакт: Михајло Донев
Тел: ++ 389 2 3244067
Факс:++ 389 2 3244088
Контакт Центар : (02) 15015
E-адреса: mihajlo@mchamber.mk


 

Премиум покровители

Покровители

Силвер покровители

Партнери

Државни институции

Меѓународни институции

© 2008 Стопанска комора на Македонија, задржани сите права