24.02.2020, ВО ПОСЕТА НА КОМПАНИИТЕ
Интегритетот, ефикасноста и задоволувањето на клиентите се основа на функционирањето на „ПЕРПАРИМИ“ ДООЕЛ - Кичево
Компанијата „ПЕРПАРИМИ“ ДООЕЛ од Кичево е основана во 1998 година вршејќи широк спектар на дејности од градежништвото. Во текот на работењето перманентно се залага за безбедно, квалитетно и навремено завршување на секој склучен договор, следејќи ја ...
20.02.2020, ВО ПОСЕТА НА КОМПАНИИТЕ
Спој на луксуз и економичност е формулата на препознатливите Мебел „НИКОВ“
Струмичката компанија за мебел „НИКОВ“ е уште една од членките на Стопанската комора на Македонија која веќе две децении професионално и одговорно произведува и проектира секаков вид ентериери соединувајќи ги луксузот и економичноста како формула за ...
17.02.2020, ВО ПОСЕТА НА КОМПАНИИТЕ
ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА ПРОДУКТИВНОСТА ВО ПРОИЗВОДНИОТ ПРОЦЕС - УСЛОВ ЗА РАЗВОЈ НА ТЕКСТИЛНАТА ИНДУСТРИЈА
Повеќе од 20 години компанијата „Наматекс“ се вбројува во редот на подобрите компании од текстилната индустрија во Валандово, како во поглед на остварувањето на планските задачи, така и во поглед на постигнатите производствени и деловни резултати од ...
14.02.2020, ВО ПОСЕТА НА КОМПАНИИТЕ
ЦВРСТА ПОЗИЦИЈА НА ПАЗАРОТ ВОДЕЈЌИ СЕ СПОРЕД ПРИНЦИПОТ „ВРВЕН КВАЛИТЕТ И НИШТО ПОМАЛКУ“
„АПИМЕЛ“ е македонска фармацевтска компанија со 100% домашен капитал, лоцирана во Охрид, која е специјализирана за производство на природни производи со прополис и етерични масла. Производите на пазарот се препознатливи под брендот „Dr. Bacheff“ кој...
14.02.2020, ВО ПОСЕТА НА КОМПАНИИТЕ
НЕДОСТИГОТ НА КАДАР – ГЛАВЕН ПРОБЛЕМ НА КОМПАНИЈАТА „МАМ – ПРОМ“
Стопанската комора на Македонија продолжува со посета на компании и за таа цел беше остварена посета на компании од текстилниот сектор во Валандово, за подетално и посеопфатно согледување на интересите и потребите на членките во наредниот период.„Мам...