03.04.2020, ОД КОМПАНИИТЕ
МЕНАЏМЕНТОТ НА ТУТУНСКИ КОМБИНАТ ОД ПРИЛЕП ЌЕ ЗЕМА МИНИМАЛНА ПЛАТА, РАЗЛИКАТА ЌЕ БИДЕ ДОНИРАНА НА СМЕТКАТА ЗА СОЛИДАРНОСТ ЗА КОВИД 19
Одборот на директори на Тутунскиот кобинат АД Прилеп донесе одлука во април целиот менаџмент во компанијата да земе минимална плата во висина од 14.500 денари.– Според донесената одлука која е во согласност со усвоените економски мерки од страна на В...
03.04.2020, ОД КОМПАНИИТЕ
УСЈЕ: ЕМИСИИТЕ ОД РАБОТАТА НА ЦЕМЕНТАРНИЦАТА ПОСТОЈАНО СЕ ПОД ГРАНИЧНИТЕ ВРЕДНОСТИ
Емисиите од работата на Цементарница УСЈЕ постојано се под граничните вредности определени со Закон.Од 2007 година, емисиите на Цементарница УСЈЕ се мониторираат 24 часа, 365 дена во годината од страна на независен, автоматски систем за мониторинг (в...
03.04.2020, ОД КОМПАНИИТЕ
ТУТУНСКАТА ИНДУСТРИЈА ПРЕКУ ИНОВАТИВНИ ТЕХНОЛОГИИ ВО БОРБА ПРОТИВ КОВИД-19
„Бритиш Американ Тобако“ (British American Tobbacco), преку својата американска филијала за биотехнологија „Кентаки Био Процесинг“ (Kentaky Bio Processing) започна да развива вакцина за Ковид-19.Нивното производство во моментот е во претклинички ист...
02.04.2020, ОД КОМПАНИИТЕ
ЗАВРШЕНА ИЗВЕДБЕНА РАБОТА НА МОБИЛНА ВОЕНА БОЛНИЦА „РОЛ-2“ ДОНАЦИЈА ОД АДИНГ
АДИНГ ја реализираше хидроизолациона заштита на објектот „МОБИЛНА ВОЕНА БОЛНИЦА „РОЛ-2“донација во материјали и изведба, поддржувајќи ги напорите и активностите на Министерството за Здравство и на Владата, во борбата и Изведбата на позицијата е целос...
02.04.2020, ОД КОМПАНИИТЕ
ВИТАЛИА ОПШТЕСТВЕНО ОДГОВОРНА КОМПАНИЈА И ВО МОМЕНТИТЕ НА СПРАВУВАЊЕ СО COVID-19
Виталиа како општествено одоговорна компанија и во моментите на вонредна состојба поради справување со COVID-19 ја потврди хуманоста и грижата за општеството и државните институции преку донации и финансиска помош на институциите.„Конкретно, во измин...