23.02.2018 (Семинар)
Еднодневен семинар:Одговорност за надомест на штета од професионална дејност и осигурување од професионална одговорност

26.02.2018 (Семинар)
ДОГОВОРОТ ЗА ПРОДАЖБА И ТРГОВСКИТЕ СПОРОВИ ВО ВРСКА СО ПРОДАЖБАТА

27.02.2018 (Бизнис средби)
Меѓународните деловни средби за градежништво и градежни материјали „R + T 2018“

27.02.2018 (Семинар)
УПРАВУВАЊЕ СО ВНАТРЕШНИ КОНФЛИКТИ ВО КОМПАНИЈАТА (ВЕРТИКАЛНО И ХОРИЗОНТАЛНО) И ПОДОБРУВАЊЕ НА ПЕРФОРМАНСИТЕ НА ВРАБОТЕНИТЕ

28.02.2018 (Семинар)
КЛУЧНИ МЕНАЏМЕНТ ВЕШТИНИ И АЛАТКИ ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА РАБОТНИОТ ПОТЕНЦИЈАЛ НА ЧОВЕЧКИТЕ РЕСУРСИ ВО ЈАВНИОТ И ВО ПРИВАТНИОТ СЕКТОР

28.02.2018 (Семинар)
Еднодневен семинар: КОНТРОЛИНГ ВО НАБАВКИТЕ

06.03.2018 (Семинар)
Еднодневен семинар: ВЕШТИНИ ЗА УСПЕШНО ПРЕГОВАРАЊЕ- WIN-WIN -профит, договор и лојални клиенти-

06.03.2018 (Бизнис средби)
Меѓународни деловни средби на Саемот „EcoBuild“ - Лондон, Велика Британија

12.03.2018 (Семинар)
ОПТИМИЗАЦИЈА И УРЕДУВАЊЕ НА РАБОТНОТО МЕСТО ПО 5С МЕТОДОЛОГИЈАТА

13.03.2018 (Семинар)
БЕЗБЕДНОСТ И ЗАШТИТА НА ИНФОРМАЦИИ И ПОДАТОЦИ ВО CLOUD ОПКРУЖУВАЊЕ

16.03.2018 (Семинар)
ПРОДАЖБА НА ПРОИЗВОДИ ЗА ШИРОКА ПОТРОШУВАЧКА, ОДНЕСУВАЊЕTO НА ПОТРОШУВАЧИТЕ, УПРАВУВАЊЕ СО КВАЛИТЕТОТ ПРИ НАБАВКА И РЕИНЖЕНЕРИНГ НА ПРОЦЕСИТЕ ЗА НАБАВКИ И ЗАШТЕДИ

21.03.2018 (Семинар)
ИНТЕГРИРАНА ПОСТАПКА ВО СИСТЕМОТ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ДОКУМЕНТИ И ЗАПИСИ, ВО РАМКИТЕ НА АДМИНИСТРАТИВЕН МЕНАЏМЕНТ (ДЕЛОВЕН АСИСТЕНТ) И ДЕЛОВНО-АДМИНИСТРАТИВНО РАБОТЕЊЕ

26.03.2018 (Семинар)
Правилна примена на Законот за работни односи во делот на: судска пресуда како основ за продолжување со работа, дополнителна работа

27.03.2018 (Семинар)
ПРАВИЛНИК ЗА БЛАГАЈНИЧКО РАБОТЕЊЕ

28.03.2018 (Семинар)
Заштита на правото на сопственост, стекнување право на сопственост, стварни права на странски физички и правни лица и постапка за експропријација

30.03.2018 (Семинар)
РАЗВИВАЊЕ СТРАТЕГИЈА ЗА НАСТАП НА СОЦИЈАЛНИ МЕДИУМИ

13.04.2018 (Бизнис средби)
Меѓународни деловни средби во Бања Лука - ЕЕН мрежа

Бизнис-настани

26.09.2017 - 26.09.2017


Семинар Стопанска комора на Македонија,  Македонија

ИЗГОТВУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ ЗА ДАНОЧНИ И УПРАВУВАЧКИ ЦЕЛИ ПО СОПСТВЕНА МЕРКА


Еднодневна работилница на тема:

ИЗГОТВУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ ЗА ДАНОЧНИ И УПРАВУВАЧКИ ЦЕЛИ ПО СОПСТВЕНА МЕРКА 
26.9.2017 година (вторник)
10:00-15:00 часот
Стопанска комора на Македонија, сала 1 на 5-ти кат

 


     Цел на работилницата

     Целта на работилницата e слушателите да се здобијат со практично и продлабочено знаење за финансиските извештаи кои се подготвуваат во компаниите и која е разликата помеѓу извештаите кои се подготвуваат за даночни цели и извештаите кои се подготвуваат за управувачки цели.
     За што ги користите финансиските извештаи? Дали од нив дознавате колку сте успешни, каде оди вашиот бизнис? Дали добро ги читате и дали ви обезбедуваат доволно информации за носење деловни одлуки?
     Освен за даночни цели функцијата на финансиските извештаи е многу поважна за сопствениците и менаџерите во делот дали и колку се успешни, кои се предизвиците на компанијата, како оди продажбата, колку е ефикасна трансформацијата на инпутите во аутпути, дали постојат ризици од ненавремена наплата, какви се трендовите на профитабилноста, задолженоста, ликвидноста и низа други информации од витално значење за непречено одвивање на бизнисот.
     Работилницата за финансиските извештаи не е само формална, туку е од суштинско значење и ќе им овозможи на слушателите логично разбирање за поврзаноста на извештаите, законските аспекти, но и многу поважната практична примена за читање и користење на извештаите; како тие се користат во проценка на минатото работење и како се користат за планирање на идното работење? Деловните одлуки не можат да се донесат без квалитетни финансиски информации кои ги обезбедуваат финансиските извештаи.
     Слушателите ќе бидат во можност да ги разберат логиките на финансиските извештаи, нивната поврзаност, начинот на користење и нивните варијации за потребите на менаџментот.

     Начин на држење на работилницата

     Работилницата е практична и интерактивна, вклучува дискусии, примери и вежби, размена на искуства.

     За кого е наменета?
     Работилницата е наменета за сопственици на фирми и за менаџери на фирми, сите кои носат деловни одлуки и на кои им се потребни точни, навремени информации. Секој сопственик на фирма е заинтересиран за успешноста на фирмата, а преку резултатите може и да ги процени капацитетите на своите менаџери.
     Секој менаџер во компанијата е одговорен за работењето во својата надлежност, а финансиските извештаи се извор на информации кои треба да ги водат во процесот на работењето.

Содржина:

ПРВ ДЕЛ

Објаснување на финансиските извештаи, потребата од нив, содржина, логика, начин на користење:

• Биланс на состојба;
• Биланс на успех;
• Готовински тек.

ВТОР ДЕЛ

• Изготување на менаџерски извештаи;
• Видови на менаџерски извештаи;
• Начин на нивно изготвување.


ТРЕТ  ДЕЛ

• Кој и како треба да ги користи менаџерските извештаи;
• Вежби;
• Дискусија, прашања, размена на искуства.

Предавач:
- Ксенија Чаминска, сопственик и директор на „Професионал Акаунт“ Дооел Скопје, компанија за финансиски, даночен консалтинг и сметководство.Во областа на сметководството и финасиите има повеќе од 25 години работно искуство, од кои повеќе од 15 години  на позиција како финансов директор. Предавачот има големо искуство во предавања и практични обуки во повеќе институции  и  секојдневен консалтинг со своите клиенти.

Учесниците ќе добијат соодветен работен материјал и сертификат за учество.

Сите заинтересирани за учество на оваа работилница можат да се пријават најдоцна до 22.9.2017 година.


Агенда на настанот
Пријавен лист
Останати документи
Аплицирај електронски / on-line


Контакт: Анита Митревска
Тел: ++ 389 2 3244057
Факс:++ 389 2 3244088
Контакт Центар : (02) 15015
E-адреса: anita@mchamber.mk

Контакт: Елизабета Андриевска-Ефтимова
Тел: ++ 389 2 3244074
Факс:++ 389 2 3244088
Контакт Центар : (02) 15015
E-адреса: beti@mchamber.mk


 

Премиум покровители

Покровители

Силвер покровители

Партнери

Државни институции

Меѓународни институции

© 2008 Стопанска комора на Македонија, задржани сите права