21.02.2017 (Семинар)
МЕДИЈАЦИЈАТА КАКО ЕФИКАСЕН НАЧИН НА РЕШАВАЊЕ НА СПОРОВИТЕ

22.02.2017 (Конференција)
Конференција по повод отпочнувањето на Проектот „Центар за вработување на лица со хендикеп“

22.02.2017 (Презентација)
ПОКАНА ЗА БЕСПЛАТНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА - „ИНВЕСТИРАЊЕ ВО ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ ВО ХОТЕЛИТЕ,ОСВЕТЛУВАЊЕ, BMS-УПРАВУВАЊЕ И ФИНАНСИРАЊЕ ЗА ПОГОЛЕМА КОНКУРЕНТНОСТ“

23.02.2017 (Семинар)
ПОДИГНУВАЊЕ НА КАПАЦИТЕТИТЕ НА ПРЕТСТАВНИЦИТЕ НА ВРАБОТЕНИТЕ ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЈЕ ПРИ РАБОТА СИНДИКАЛНИТЕ ПРЕТСТАВНИЦИ ВО КОМПАНИИТЕ

23.02.2017 (Семинар)
УТВРДУВАЊЕ И НАПЛАТА НА ЛОКАЛНИТЕ ДАНОЦИ, ТАКСИ И ДРУГИ НАДОМЕСТОЦИ СОГЛАСНО ЗАКОНОТ ЗА ДАНОЦИТЕ НА ИМОТ

24.02.2017 (Семинар)
ОПТИМИЗАЦИЈА НА ПРОИЗВОДСТВОТО И ПРОЕКТЕН МЕНАЏМЕНТ

27.02.2017 (Бизнис средби)
Бизнис средби „ Mobile World Congress“ Барселона

27.02.2017 (Саем)
Enterprise Europe Network Македонија при Стопанската комора на Македонија ви овозможува да воспоставите контакти со нови деловни партнери Бизнис средби на Саемот „Mobile World Congress“

28.02.2017 (Семинар)
Еднодневен семинар: Правните институти од работните односи

02.03.2017 (Саем)
6. Меѓународни денови на енергетиката и инвестициите, 2 - 3.03.2017-Нови Сад, Р. Србија

02.03.2017 (Семинар)
Бесплатен еднодневен семинар на тема: УТВРДУВАЊЕ И НАПЛАТА НА ЛОКАЛНИТЕ ДАНОЦИ, ТАКСИ И ДРУГИ НАДОМЕСТОЦИ СОГЛАСНО ЗАКОНОТ ЗА ДАНОЦИТЕ НА ИМОТ

03.03.2017 (Семинар)
ОПТИМИЗАЦИЈА И УРЕДУВАЊЕ НА РАБОТНОТО МЕСТО ПО 5С МЕТОДОЛОГИЈАТА

07.03.2017 (Семинар)
Еднодневен семинар на тема: РЕГИСТРАЦИЈА НА ХЕМИКАЛИИТЕ

09.03.2017 (Семинар)
Бесплатен еднодневен семинар на тема: УТВРДУВАЊЕ И НАПЛАТА НА ЛОКАЛНИТЕ ДАНОЦИ, ТАКСИ И ДРУГИ НАДОМЕСТОЦИ СОГЛАСНО ЗАКОНОТ ЗА ДАНОЦИТЕ НА ИМОТ

16.03.2017 (Саем)
14. МЕДИТЕРАНСКИ САЕМ ЗА ЗДРАВА ХРАНА, ЛЕКОВИТИ БИЛКИ И ЗЕЛЕНИ КУЛТУРИ- 16-19.03.2017 Дубровник, Р. Хрватска

16.03.2017 (Саем)
„WIN EUROASIA Automation“- Саем на автомобилската индустрија 16-19.03.2017

16.03.2017 (Бизнис средби)
Меѓународни деловни средби „ISH 2017 Brokerage Event “- (енергетски сектор, животна средина и вода)

17.03.2017 (Саем)
„AGROTECH“- 23. Меѓународен саем за земјоделски технологии, 17-19.03.2017- Киелце, Р. Полска

17.03.2017 (Настан)
Повик за учество на обуки и меѓународни деловни средби на мали и средни претпријатија од Македонија

21.03.2017 (Семинар)
МЕДИЈАЦИЈАТА КАКО ЕФИКАСЕН НАЧИН НА РЕШАВАЊЕ НА СПОРОВИТЕ

22.03.2017 (Семинар)
Еднодневен семинар на тема: БАРАЊА И ПРОВЕРКИ НА ПОТРОШУВАЧИТЕ И ДОБАВУВАЧИТЕ ВО СИНЏИРОТ НА БЕЗБЕДНОСТ НА ХРАНАТА

02.04.2017 (Конференција)
"ГОДИШЕН ИНВЕСТИЦИСКИ СОБИР"- Тема: Меѓународните инвестиции и конкуренцијата,2-4.4.2017- ДУБАИ, УАЕ

06.04.2017 (Бизнис средби)
Бизнис-средби „INDUSTRYMATCHMAKING – IMM 2017“ 6 април 2017 година, Софија, Република Бугарија

12.04.2017 (Бизнис средби)
Меѓународни деловни средби „Building Europe 2017“ - (градежен и енергетски сектор)

24.04.2017 (Бизнис средби)
„Global Business & Markets“ 24-28 април 2017 година во Хановер, Германија

09.05.2017 (Бизнис средби)
Бизнис средби „ИКТ пролет во Европа 2017" 9-10 мај 2017 година во Луксембург

15.05.2017 (Бизнис средби)
Бизнис средби „ AgroB2B@NSFair " на 15 мај 2017, во Нови Сад, Србија

17.05.2017 (Бизнис средби)
Конференција и меѓународни деловни средби „THE FUTURE OF BUILDING“

Бизнис-настани

23.02.2017 - 23.02.2017


Семинар Стопанска комора на Македонија, сала 3 на 3-ти кат,  Македонија

УТВРДУВАЊЕ И НАПЛАТА НА ЛОКАЛНИТЕ ДАНОЦИ, ТАКСИ И ДРУГИ НАДОМЕСТОЦИ СОГЛАСНО ЗАКОНОТ ЗА ДАНОЦИТЕ НА ИМОТ


 

Целта на семинарите е запознавање на заинтересираните страни со утврдувањето и наплатата на локалните даноци, такси и други надоместоци согласно Законот за даноците на имот.
Интересна група за семинарот се директорите/раководителите на финансиско-сметководствените сектори во компаниите, вработените во компаниите задолжени за финансиско работење и други заинтересирани субјекти чиј предмет на работење е поврзан со темите на советувањето.
Согласно барањата на компаниите за бесплатните семинари на тема: УТВРДУВАЊЕ И НАПЛАТА НА ЛОКАЛНИТЕ ДАНОЦИ, ТАКСИ И ДРУГИ НАДОМЕСТОЦИ СОГЛАСНО ЗАКОНОТ ЗА ДАНОЦИТЕ НА ИМОТ, Ве информираме дека истите ќе се одржат покрај во Скопје и во Регионалните комори со седиште во  Велес и Штип според долу наведените датуми од табелата:

 

Датум на одржување

Час и место на одржување

 Предавачи

23 февруари 2017 година (четврток)10:00-14:00 часот
Стопанска комора на Македонија, сала 3 на 3-ти кат
- Ивана Каранфилска
- м-р Александар Георгиевски
2 март 2017 година (четврток)10:30-14:00 часот
Регионална комора со седиште во Велес
(поранешно Радио Велес)
- Ивана Каранфилска
- м-р Александар Георгиевски
 9 март 2017 година (четврток)

10:30-14:00 часот
Работен клуб на Центар за вработување Штип

- Ивана Каранфилска
- м-р Александар Георгиевски

ПРОГРАМА:

I. АДМИНИСТРИРАЊЕ НА ДАНОК НА ПРОМЕТ НА НЕДВИЖНОСТИ
   - Предмет на одданочување - недвижен имот;
   - Даночен обврзник;
   - Даночна основа;
   - Даночни стапки;
   - Настанување на даночната обврска;
   - Даночни ослободувања.

II. АДМИНИСТРИРАЊЕ НА ДАНОК НА НАСЛЕДСТВО И ПОДАРОК
   - Предмет на одданочување - недвижен и подвижен имот,  хартии од вредност, удели  и готови пари;
   - Даночен обврзик;
   - Даночна основа;
   - Даночни стапки;
   - Настанување на даночната обврска;
   - Даночни ослободувања.

III. ЈАВНИ ПРИХОДИ
   - Општо за јавните приходи, нивната основна функција и облици;
   - Структура на приходите и нивна класификација;
   - Законски и подзаконски основи за прибирање на приходите во ЕЛС.

IV. ФИСКАЛНИТЕ ПРИХОДИ КАКО ОСНОВЕН ИЗВОР НА ПРИХОДИ ВО ЕДИНИЦИТЕ ЗА ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
    - Локални даноци;
    - Локални такси;
    - Локални надоместоци;
    - Приходи од сопственост;
    - Приходи од персонален данок на доход и ДДВ;

V. ЛОКАЛНИ ДАНОЦИ
    - Данок на имот;
    - Данок на наследство и подарок;
    - Данок на промет на недвижности.

VI. УТВРДУВАЊЕ И НАПЛАТА НА ЛОКАЛНИТЕ ДАНОЦИ
    - Основни принципи во постапката на утврдување на данок/такса;
    - Рокови за утврдување на локалните даноци;
    - Рокови за редовна наплата на даноците/таксите.

VII. ПРИСИЛНА НАПЛАТА НА ДАНОЦИТЕ /ТАКСИТЕ
   - Постапка за спроведување на присилна наплата на даноците/таксите;
   - Практични примери за присилна наплата на даноците/таксите.

Предавачи:

1.Ивана Каранфилска, дипломиран правник, - Соработник во одделение за утврдување и наплата на данок на промет на недвижности, наследство и подарок во Град Скопје - Сектор за финасиски прашања;

2. Александар Георгиевски, магистер по економски науки на тезата: „Управување со приходите и расходите во единиците на локалната самоуправа“;
   - советник за утврдување и наплата на даноци, такси и други надоместоци во Секторот за финансиски прашања на Град Скопје;
   - овластен проценувач во областа на недвижен имот;
   - овластување за отуѓување и давање под закуп градежно земјиште во сопственост на Р. Македонија;
   - координатор на проценувачи во Град Скопје и директен учесник во постапката на проценка на пазарната вредност на недвижен имот.

Контакт:
  Елизабета А.Ефтимова
  Тел:02 32 44 074                                     
  Е-маил:beti@mchamber.mk                 

                                                                                                                  
  Со цел планирање на бројот на учесниците заради навремено и професионално организирање на семинарите, пријавувањето на учесниците е задолжително.
Во прилог: Агенда и Пријавен лист


Агенда на настанот
Пријавен лист
Останати документи
Аплицирај електронски / on-line


Контакт: Елизабета Андриевска-Ефтимова
Тел: ++ 389 2 3244074
Факс:++ 389 2 3244088
Контакт Центар : (02) 15015
E-адреса: beti@mchamber.mk

Контакт: Ивона Каранфиловска
Тел: ++ 389 2 3244084
Факс:++ 389 2 3244088
Контакт Центар : (02) 15015
E-адреса: ivona@mchamber.mk


 

Премиум покровители

Покровители

Силвер покровители

Партнери

Државни институции

Меѓународни институции

© 2008 Стопанска комора на Македонија, задржани сите права