26.03.2018 (Семинар)
Правилна примена на Законот за работни односи во делот на: судска пресуда како основ за продолжување со работа, дополнителна работа

27.03.2018 (Тренинг обука)
ВЕШТИНИ ВО ФИНАНСИСКОTO РАБОТЕЊЕ

27.03.2018 (Конференција)
КОНФЕРЕНЦИЈА ЗА ФАКТОРИНГ КАКО ФИНАНСИСКО РЕШЕНИЕ КОЕ ОВОЗМОЖУВА РАСТ НА МАЛИ И СРЕДНИ ПРЕПРИЈАТИЈА- 27.03.2018 Скопје

27.03.2018 (Семинар)
ПРАВИЛНИК ЗА БЛАГАЈНИЧКО РАБОТЕЊЕ

28.03.2018 (Семинар)
Заштита на правото на сопственост, стекнување право на сопственост, стварни права на странски физички и правни лица и постапка за експропријација

30.03.2018 (Семинар)
РАЗВИВАЊЕ СТРАТЕГИЈА ЗА НАСТАП НА СОЦИЈАЛНИ МЕДИУМИ

04.04.2018 (Форум)
МАКЕДОНСКО-СЛОВЕНЕЧКИ БИЗНИС ФОРУМ И ДЕЛОВНИ СРЕДБИ-04.04.2018

10.04.2018 (Бизнис средби)
Меѓународни деловни средби „Мостар“ 10 април 2018 година

13.04.2018 (Бизнис средби)
Меѓународни деловни средби во Бања Лука - ЕЕН мрежа

24.04.2018 (Советување)
Вработување согласно одредбите на Законот за работните односи, разлики помеѓу вработувањето на кандидатите според Законот за работните односи и Законот за вработените во јавниот сектор и Законот за административните службеници

Соопштенија, вести, актуелности - Приказ на содржина

13.11.2017


Актуелно  

Регионална комора со седиште во Штип - ОДРЖАН СЕМИНАР НА ТЕМА: НАЈНОВИТЕ ИЗМЕНИ НА ЗАКОНОТ ЗА АРХИВСКИ МАТЕРИЈАЛ


На 10.11.2017 година, во организација на Регионалната комора со седиште во Штип, беше одржан семинарот: Најновите измени на Законот за архивски материјал („Службен весник на Република Македонија“ бр. 95/12, 41/14, 72/15, 148/15, 169/15 и 172/15), со практични примери при архивирањето на списите кои произлегуваат од тековното работење.

 

Учесниците на семинарот од регионот покажаа голем интерес за следење на обврските кои настануваат со  Законот за архивско работење. За таа цел,  се запознаа со конкретни примери  кои ќе им послужат во натамошното постапување со архивскиот материјал.

Предавач на семинарот беше м-р Валентина Тодоровска, со долгогодишно работно искуство во делот на архивирањето и архивското работење, магистер по економски науки, специјалност финансиски менаџмент.  Учесниците на семинарот се запознаа и со новото Упатство за начинот и техниката на постапување со архивскиот и документарниот материјал во канцелариското и архивското работење. Посебно се разработија сите прашања кои се предмет на ова Упатство, а се од практично значење за неговата примена во канцелариското и архивското работење. Исто така, се презентираа најновите предлог-измени и дополнувања на Законот за архивски материјал по однос на Планот на архивски знаци, Листата на архивски материјал и Листата на документарен материјал со рокови за негово чување, Чување и заштита на архивскиот и документарен материјал: чување и заштита на конвенционален и неконвенционален архивски и документарен материјал; простор, опрема и услови за чување на архивски и документарен материјал.

Регионалната комора со седиште во Штип и понатаму им стои на располагање на компаниите за организирање вакви и слични семинари и  работилници, со цел навремено добивање на потребните информации за сите законски измени и дополнувања.

Моника Стоичева
 

Премиум покровители

Покровители

Силвер покровители

Партнери

Државни институции

Меѓународни институции

© 2008 Стопанска комора на Македонија, задржани сите права