Shkëmbimi tregtar dhe regjimet

Shkëmbimi tregtar dhe regjimi në CEFTA

Shkembimi tregtar dhe regjimi

Shkembimi i huaj tregtar ne Republiken e Maqedonise me vendet e CEFTA-s

Shkembimi i pergjithshem tregtar ne Republiken e Maqedonise me vendet e CEFTA-s ne vitin 2007 eshte 1.605.205.000 SHBA $ ose 18,70% nga shkembimi i pergjithshem i huaj tregtar.

Suficiti tregtar me keto vende eshte 378.167.000 SHBA $.Vetem me Republiken e Molldavise kemi deficit jotekonsiderueshem tregtar.Eksporti  i pergjithshem ne CEFTA  per periudhen e lartepermendur merr pjese me 29,54% ne eksportin e pergjithshem te vendit,kurse ne importin e pergjithshem, vendet  e CEFTA-s marrin pjese me 11,73%.

Pershkrim  tabelar per shkembimin e jashtem-tregtar ne Republiken e Maqedonise me vendet  e CEFTA-s ne tre muajt e pare te vitit 2008.Kontakte:
Oda ekonomike e Maqedonisë
Rr.Dimitrie Cupovski,13
1000 Shkup
Kontakt persononi: Vlatko Stojanovski
tel: ++ 389 2 3244004
fax:++ 389 2 3244088
e-mail: vlatko@mchamber.mk

 

Anetari i shkelqyer mbrojtes

Mbrojtes Anetaret Premium

Anetaret mbrojtes

Argjend anetaret mbrojtes

Partneret

Institucionet e shtetit

Institucionet nderkombetare

@2008 Oda Ekonomike e Maqedonisë, të gjitha të drejtat e rezervuara