Vende të tjera

Platforma për shkëmbim tregtar e Republikës së Maqedonisë me vende tjera

Platforma per shkembim tregtar e Republikes se Maqedonise me vendet tjera

 

Platforma per shkembim tregtar ne mes Republikes se Maqedonise dhe Republikes se Turqise

 

Duke krahasuar periudhen prej vitit 2000 deri me 2007,ne shkembimin e jashtem tregtar ne mes te Maqedonise dhe Turqise,shenohet deficit konstant tregtar nga ana maqedonase,i cili varon nga viti ne vit.Ne periudhen e analizuar deficiti me i madh eshte realizuar vitin e kaluar (2007) dhe  eshte 141.5 milion SHBA$.  Me shume….

 

 

Kumulim dijagonal i preardhjes se mallit industrial:Maqedonia-Turqia-BE.PERFORCIM I KONKURRENTSHMERISE SE KOMPANIVE MAQEDONASE NE FAZA

 

*Mundesimi i kumulimit dijagonal do jete perkrahje e fuqishme,ne vecanti per industirne tekstile vendore.  Me shume

 

Platforme per shkembimib tregtar ne mes Republikes se Maqedonise dhe Shri Llankes.

Duke e krahasuar periudhen prej 2001-2007,ne shkembimin e jashtem-tregtar ne mes Maqedonise dhe Shri-Llankes,mund te verehet se behet fjale per shkembim te ngushte me deficit tregtar konstant nga pala maqedonase.Ne periudhen e analizuar deficiti me i madh eshte realizuar ne vitin 2003 dhe eshte 1.1 milion SHBA$.  Me shume….

 

Platforme per shkembim tregtar ne mes Republise se Maqedonise dhe Indise

 

Duke krahasuar periudhen nga viti 2004 deri ne vitin 2007,ne shkembimin e jashtem tregtar ne mes Maqedonise dhe Indise,shenohet deficit konstant tregtar nga pala maqedonase,i cili vazhdimisht rritet nga viti ne vit.Ne periudhen e analizuar deficit me i madh eshte realizuar vitin e kaluar (2007) dhe eshte 22.8 milion ShBA$.Me shume….Kontakte:
Oda ekonomike e Maqedonisë
Rr.Dimitrie Cupovski,13
1000 Shkup
Kontakt persononi: Jadranka Arizankovska
tel: ++ 389 2 3244038
fax:++ 389 2 3244088
e-mail: jadranka@mchamber.mk

 

Anetari i shkelqyer mbrojtes

Mbrojtes Anetaret Premium

Anetaret mbrojtes

Argjend anetaret mbrojtes

Partneret

Institucionet e shtetit

Institucionet nderkombetare

@2008 Oda Ekonomike e Maqedonisë, të gjitha të drejtat e rezervuara