Beneficione

BENEFICIONE

" Anetaresia eshte fuqi,fuqia eshte informacion,informacioni eshte dituri,dituria eshte hap drejt suksesit "

Me anetaresim ne Oden ekonomike te Maqedonise,Ju do te gjeni informatorin tuaj,Partner,Keshilltar dhe Promotorin tuaj te aktiviteteteve afariste ne vend dhe jashte.

Ju fitoni:

 • - Do te beheni pjese e shoqates aktive ose grupacionit,ne perputhshmeri me aktivitetin tuaj,icila do t’i perfaqsoje interesat tuaj.
 • - Qasje ne bazen e te dhenave.
 • - Publikim i te dhenave te Kompanise suaj ne regjistrin e ndermarrjeve ne web-portalin e Odes.
 • - Pjesemarrje pa pagese ne seminare,punetori,trajnime,Biznes-forume.
 • - Newsletter elektronik pa pagese per te gjitha ngjarjet,iniciativat dhe aktivitetetet rrjedhese te Odes ekonomike te Maqedonise.
 • - Kerkim te tendereve/projekteve aktual
 • - Pergatitje te dokumentacionit per tendere
 • - Mundesi per blerje te banerit reklamues per Kompanine tuaj ne sajtin e Odes.
 • - Mundesi per implementim te standardeve per kualitet.(HASAP,ISO-9001,ISO-14001) si dhe certafikim te standardeve tashme te implementuar.
 • - Mundesi per dhenien e sallave te Odes ekonomike te Maqedonise,perkrahje logjistike dhe pajisje teknike per prezantim te Kompanise suaj,
 • - Dhenie te Vertetimit per trajtim preferencial "Orixhin",shqyrtim i dokumentacionit,shenim ne regjister,dhenie te vertetimit per Te drejta ekskluzive.
 • - Verifikim i dokumenteve (faktuara,kontrata,cmimore),vertetime per anetaresi,rekomandime per viza,vertetime per prodhues te vetem
 • - Publikim i Ofertes/Kerkeses suaj
 • - Lidhje direkte te ofertes kerkeses suaj,me Oferte-Kerkese te huaj.
 • - Mundesi te krijoni pako tuaj personale te sherbimeve te Odes,sipas nevojave te punes suaj afariste.
 • - Informata per Rregullativat aktuale,rekomandime,udhezime,regjime doganore te BE.
 • - Promovim te Produktit tuaj ose sherbimit permes E-market qendres te Web-portalit te Odes.
 • - Promovim elektronik i kompanive te reja te regjistruara ne Republiken e Maqedonise deri te ekonomia maqedonase.
 • - Perkrahje logjistike per organizim dhe vizite te panaireve dhe manifestimeve tjera jashte (organizim,transport ajror ose me autobus deri ne destinacion dhe prapa,rezervim te hoteleve,sigurim i hyrjeve per manifestime,ndermjetesim gjate nxjerjes se vizave,kontakte me organizatore dhe sherbime tjera sipas Kerkesava tuaja.
 • - Zgjidhje te kontesteve afariste permes Arbitrazhit prane Odes ekonomike te Maqedonise
 • - Keshilla juridike,ndihme profesionale para Gjykatave dhe institucioneve tjera,perpunim te akteve te pergjithshme,marreveshjeve,mbrojtje te prones industriale,regjistrim ne regjistrin tregtar dhe te ngjashme.
 • - Sigurim te informacioneve nga tregjet e huaja sipas Kerkeses suaj.
 • - Pergatitje te analizave profesionale sipas veprimtarive
 • - Mendime per plotesim te kushteve ekonomike
 • - Qasje ne Rregullative ligjore ne Republiken e Maqedonise ne web-portalin e Odes.

Verejtje:Te gjitha sherbimet e lartepermendura jane ne cmime te autorizuara dhe kushte per kompanite-anetare,kurse pjese e tyre ne varshmeri nga lloji dhe organizimi,jane edhe pa pagese.Kontakte:
Oda ekonomike e Maqedonisë
Rr.Dimitrie Cupovski,13
1000 Shkup
Kontakt persononi: Biljana Peeva-Gjuric
tel: ++ 389 2 3244034
fax:++ 389 2 3244088
e-mail: biljana@mchamber.mk

 

Anetari i shkelqyer mbrojtes

Mbrojtes Anetaret Premium

Anetaret mbrojtes

Argjend anetaret mbrojtes

Partneret

Institucionet e shtetit

Institucionet nderkombetare

@2008 Oda Ekonomike e Maqedonisë, të gjitha të drejtat e rezervuara